Tříslový (T)

D: Lohkaninchen

Vznik plemene

Barvy

- černý (Tč)

- modrý (Tm)

- havanovitý (Thav)

1.Hmotnost

Ideální hmotnost je 2,50 -3,25 kg

hmotnostni_tabulka_t1.xls

Nepřípustné vady

-hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 (neklasifikován)

2.Tvar

požadavky udávají tvarové požadavky na jednotlivé části těla králíka. V této pozici se posuzují kritéria:

a) průběh hřbetní linie

Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka. Má být ladná, na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená. V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

Přípustné vady

-mírně vystouplé lopatky

-mírně prohnutý hřbet

-náběh na kapří hřbet

-náběh na sraženou záď

-mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou

Nepřípustné vady

-silně vystouplé lopatky(výluka)

-silně prohnutý hřbet (výluka)

-vysloveně kapří hřbet (výluka)

-vysloveně sražená záď (výluka)

-deformace páteře (výluka)

b) poloha končetin

Hrudní končetiny musejí být rovné, jejich nášlap má být tzv. “kočičí. Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné, chodidla těsně k tělu přilehlá ,s polohou rovnoběžnou k tělu, kyčle mají těsně přiléhat k trupu. Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.

Přípustné vady

-mírný prošlap hrudních končetin

-náběh na kravský postoj pánevních končetin(chodidla nejsou rovnoběžná s trupem, mírně odstouplé kyčle)

-poněkud křivé hrudní končetiny

Nepřípustné vady

-silný prošlap hrudních končetin (výluka)

-vysloveně křivé hrudní končetiny(výluka)

-vysloveně vybočený postoj pánevních končetin(výluka)

-silně vystouplé kyčle(výluka)

-sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)

-vybočený postoj hrudních končetin(výluka)

-křivý prst (výluka)

-zlomený prst na kterékoliv končetině(neklasifikován)

-chybějící dráp(neklasifikován)

-zlomená končetina(neklasifikován)

-prokazatelně křivá končetina hrudní i pánevní(výluka)

c) poloha pírka

Pírko musí být rovné, vztyčené, přilehlé k tělu ve směru páteře.

Přípustné vady

-vleklé pírko

-hravé pírko

-poněkud kratší, avšak nedeformované

-zčásti nehybné(drátěné),ale rovné pírko

-zčásti měkké(neovladatelné),avšak rovné pírko

-ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku

Nepřípustné vady

-trvale jednostranně nesené šikmé pírko (výluka)

-velmi krátké pírko(neklasifikován)

-zhmožděné pírko s výjimkami uvedenými v přípustných vadách(neklasifikován)

-zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován)

-křivé pírko(výluka)

-zlomené, křivě srostlé pírko(neklasifikován)

-chybějící pírko(výluka)

d) kůže králíka

Kůže má pružně, avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka. Nemá nikde tvořit řasy, záhyby nebo převisy

Přípustné vady

-volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka

-u samic velkých a středních plemen nepatrně šikmý lalok

-u samic velkých a středních plemen lalůček, menší i výraznější lalok

-větší oříšek u samců velkých a středních plemen

-u samců velkých a středních plemen nepatrný náběh na lalůček

Nepřípustné vady

-silně volná kůže na břiše, bocích a zadní partii(výluka)

-dvojitý lalok u všech plemen(výluka)

-kalhoty (výuka)

-vysloveně šikmý lalok (výluka)

- u samců všech plemen lalůček(výluka)

e) vnější pohlavní orgány

Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované. U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.

Přípustné vady

-mírně vleklá varlata

-mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje

Nepřípustné vady

-chybějící varle nebo varlata(výluka)

-chybějící šourek (výluka)

-vysloveně vleklá varlata-vysloveně ochablý šourek (výluka)

-dvojpohlavnost(výluka)

-rozštěp pyje, sahající přes polovinu délky pyje (výluka)

-deformace vnějších pohlavních orgánů samic (výluka)

-veškeré ostatní deformace a naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)

3.Typ

tělo je mírně zavalité, válcovité se širokým hrudníkem. Končetiny jsou silnější a středně dlouhé. Hlava je široká, krátká a dobře klenutá, u samic jemnější. Krk téměř neznatelný. Uši jsou masité, dobře osrstěné, o délce 9-10 cm.

Přípustné vady

-mírně protaženější tělo s užší hrudní partií

-mírné odchylky od požadovaného typu hlavy a délky uší

Nepřípustné vady

-výrazně dlouhý, úzký typ těla (výluka)

-úzká dlouhá hlava (výluka)

-uši delší než 12 cm a kratší než 8 cm (výluka)

4.Srst

Srst je mimořádně hustá v podsadě, s elastickými, stejnoměrně rozloženými pesíky. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Přípustné vady

-řidší srst s tvrdšími nebo měkkými pesíky

-mírné odchylky od stanovené délky srsti

Nepřípustné vady

-srst téměř bez podsady(výluka) -výrazné odchylky od stanovené délky srsti (výluka)

5.Tříslová barva a kresba

Tříslová barva je ohnivě hnědočervená. Jako kresba lemuje nosní otvory (nozdry) s ostrým ohraničením. Skráňová tříslová obruba táhnoucí se až k týlu je rovněž ostře ohraničena. Oční tříslové kroužky jsou úzké, stejnoměrně široké, dobře uzavřené a výrazné. Také tříslová obruba uší musí být výrazná a ostře ohraničená. U kořene uší jsou v předu dvě tříslové skvrny. Tříslová barva jde dále od spodní čelisti přes prsa, mezi hrudními končetinami po celém břiše až na konec spodiny pírka. Tříslová barva je na břiše intenzivně ohnivá až ke kůži. po stranách těla má výrazně vystupovat až do výšky 2 cm. Mezi pánevními končetinami se projevují jako typická charakteristika zvlášť tmavé tříslově hnědé skvrny. Asi do dvouch třetin výšky boků jsou výrazně rozmístěny pesíky s tříslovými konečky. Tříslová barva rovněž zasahuje vnitřní strany hrudních končetin a to s ostrým ohraničením. Také vnitřní strany pánevních končetin jsou tříslové s ostrým ohraničením na polovině končetiny na styku s krycí barvou. Tříslové ostré ohraničení vykazují i prsty na hrudních končetinách , v zátylku je malý tříslový klín, který je buď tvaru vejčitého nebo trojúhelníkového a také ostře ohraničen. Pro veškerou krycí barvu platí, že znaky mají být od barvy krycího chlupu ostře ohraničeny.

Přípustné vady

-matné, málo ohnivé tříslo,přecházející do žlutého tónu

-méně ostré ohraničení veškerých kresebných znaků

-širší nestejnoměrné nebo přerušené oční kroužky

-nevýrazná obruba uší

-větší,smytý a nevýrazný klín v zátylku

-černé,modré nebo havanovité chloupky v tříslové barvě hlavně mezi spodní čelistí a prsy,kterým říkáme měsíček

-zasahování tříslové barvy na vnější stranu hrudních a pánevních končetin

-příliš nízko nebo příliš vysoko zasahující tříslové konečky pesíků na bocích

-nevýrazný boční tříslový pruh,pokračující z tříslového břicha

-světlejší zbarvení spodiny pírka

Nepřípustné vady

-zcela nevýrazné nebo chybějící kresebné znaky (výluka)

-bílá barva krycího chlupu na břiše(výluka)

-bílá spodina pírka (výluka)

-matmé tříslo,přecházející do bělavého tónu (výluka)

6.Barva krycího chlupu a podsady

Pro barvu krycího chlupu platí kritéria jako pro stejně zbarvená plemena: Tč jako Al, Tm jako Vm. Thav jako Ha. Ve všech případech je vyžadován vysoký lesk. Podsada je u všech barevných rázů mimo tříslové znaky sytě tmavomodrá bez ojedinělých bílých chloupků, na břiše je podsada tříslová. Modré zbarvení podsady u pohlaví a mezi hrudními končetinami je přípustné a není vadou. Barva očí u Tč a Thav je tmavohnědá u Tm šedomodrá. Drápy jsou u všech barevných rázů tmavě rohovitá až černá.

Přípustné vady

-ojedinělé bílé nebo tříslové chloupky v barvě krycího chlupu na povrchu těla

-matná podsada s ojedinělými bílými chloupky

-slabší lesk v krycí barvě

-tříslové pásky na hrudních končetinách

-mírný rez

-modrá podsada na celé spodině pírka

-mírné odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů

Nepřípustné vady

-barva krycího chlupu silně promísená bílými nebo tříslovými chloupky (výluka)

-skupina bílých chloupků na povrchu těla (výluka)

-silný rez (neklasifikován)

-podsada silně promísena bílými chloupky (výluka)

-bílá barva podsady (výluka)

-jiná barva očí (výluka)

-bílé drápy (výluka)

7.Péče a zdraví

K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.

Uši musejí být řádně vyčištěné, prosté ušního mazu. Do této pozice patří tenké znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst. Drápy králíka musejí být zkráceny tak, aby nepřesahovaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění. Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu. Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele, nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči , prachu nebo z výběhu se trestá v páté resp. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování. jak o tom hovoří registrační řád. V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě. Pokud je tetování zcela nečitelné, zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku, připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“. Drobné závady v tetování, např. převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“. V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří, zvíře je neklasifikováno. Zjistí-li posuzovatel, že tetování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka, daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče , resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.

Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku. Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakažlivým) a chorobám dědičným. Přesnou diagnózu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.

Všeobecně platí pro posuzovatele

-mírně slzící oko poznamenat do oceňovacího lístku a zvíře klasifikovat

-silně slzící oko nebo oči “ neklasifikován“ , po event. vyléčení chovu schopen,

-ušní svrab: “ neklasifikován“ po vyléčení chovu schopen, zvíře ihned odstranit z výstavy

-cizopasníci vnější i vnitřní “neklasifikován“ zvíře ihned odstranit z výstavy

-infekční rýma nebo podezření na rýmu: neklasifikován zvíře ihned odstranit z výstavy

-nadmutí: „ neklasifikován“ po event. vyléčení chovu schopen

-padoucnice: „výluka“

-poruchy neurologické(ochrnutí, třesavka apod.) „výluka“

-rybí oko „výluka“

-oční zákal „výluka“

-chorobně vypouklé oko „výluka“

-vpadlé oko: „výuka“

-výrůstky na očích: „výluka“

-tzv. třetí víčko: „ výluka“

-jiné deformace očí: „ výluka“

-zduřelé pohlaví(event. syfilis):„neklasifikován“ po event. vyléčení chovu schopen.

-otevřené rány všeho druhu : „ neklasifikován“ po event. vyléčení chovu schopen.

-deformace kostry:„ výluka“

-přerůstání zubů:„ Výluka“

-hnisavé nádory, pokud nejsou příznakem myxomatózy: „ neklasifikován“ po event. vyléčení chovu schopen.

-zjevné příznaky myxomatózy:„ výluka“ zvíře odstranit z výstavy

-katar horních cest dýchacích:„ neklasifikován“ po event. vyléčení chovu schopen

-otlaky, tj. menší holá místa na chodidlech hrudních a pánevních končetin, pokud nejsou otevřené: poznamenat na oceňovací lístek a zvíře klasifikovat bez nároku na udělení cen.

-otlaky otevřené:„ výluka“

-slepota„ výluka“

-kýla:„ neklasifikován“

-zhojená poranění kdekoliv na těle(mimo pírko)která zhoršují celkový dojem zvířete„ neklasifikován“

Při všech ostatních příznacích chorob, platí výrok „neklasifikován“ s uvedením příznaků

Zdroj

Ing. Josef Zadina-Vzorník králíků

trislovy_t.txt · Poslední úprava: 2018/12/06 05:34 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki