Spolkové země v Německu

Zemské označení

Schleswig-Holstein U

Meklenbursko-Přední Pomořansko M

Brémy HB

Hamburg HH

Weser-Ems I

Hanover F

Sasko-Anhaltsko G

Berlin-Brandenburg D

Vestfálsko-Lippe W

Hesse-Nassau H

Kurhessentherme K

Durynsko T

Sasko S

Porýní R

Porýní-Nassau RN

Porýní-Falc P

Sársko SR

Baden C

Württemberg-Hohenzollern Z

Bavaria B

Celostátní asociace DE

Tetování králíků

Levé ucho: 3221

3- měsíc narození

2- rok narození

21-číslo králíka v plemenné knize Pravé ucho: B 74

B -zkratka země(Bavorsko) jinak se používají písmena která jsou uvedena tučně u mapky spolkových zemí

74-číslo spolku

spolkove_zeme_v_nemecku.txt · Poslední úprava: 2013/05/04 12:25 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki