Ruský ( R)

D:Russen

Vznik plemene

Ruský králík patří k nejstarším plemenům králíka domácího. Přesná země původu se neví, ale literární prameny ji často kladou do Přední či Střední Asie. Mnohde byli tito zajímavě zbarvení králíci pokládáni za posvátná zvířata. Název plemene se odpradávna různil – králík africký, himálajský, čínský aj. Na evropském kontinentu se většinou nazývá skutečně ruským králíkem, zatímco v Anglii a USA je to tradičně králík himálajský. Ve stejném smyslu se hovoří i o jeho typickém znaku – kresbě. Jeho systematičtější šlechtění jako kulturního plemene se datuje zhruba od poloviny 19. století. Zásadní roli v něm sehráli angličtí chovatelé. Za zajímavost jistě stojí i fakt, že poměrně detailní popis ruského králíka nalezneme již v roce 1868 ve spisech přírodovědce Charlese Darwina. Právě v Anglii byl chov těchto nenáročných králíků poměrně tradiční situací. Hodně se realizoval parkový, polovolný chov těchto králíků, kteří tam sloužili jako ozdoba. Standard ruského králíka byl u nás zařazen do první série standardů nejdůležitějších plemen králíků v roce 1907. Za původní barvu kresby se pokládá černá, později vznikly další barevné rázy. Malá plemena králíků s normální srstí snad symbolicky končí tím nejmenším z nich – ruským králíkem. Toto staré ušlechtilé plemeno si vždy dokázalo najít skupinku příznivců. Nutno podotknout, že hlavní význam chovu plemene v minulosti spočíval v zušlechťování vybraných stávajících plemen králíků a v neposlední řadě i v tvorbě několika nových plemen. Bez nadsázky můžeme tvrdit, že plemeno významně ovlivnilo evropský, potažmo světový genofond králíka domácího.

1. Hmotnost

Ideální hmotnost je mezi 2,30-3,00 kg

hmotnostni_tabulka_ru.ods

Nepřípustné vady

-hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,00 kg (neklasifikován)

2. Tvar

požadavky udávají-tvarové požadavky na jednotlivé části těla králíka. V této pozici se posuzují kriteria:

a) průběh hřbetní linie

Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka.Má být ladná,na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená.V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

Přípustné vady

-mírně vystouplé lopatky

-mírně prohnutý hřbet

-náběh na kapří hřbet

-náběh na sraženou záď

-mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou

Nepřípustné vady

-silně vystouplé lopatky(výluka)

-silně prohnutý hřbet (výluka)

-vysloveně kapří hřbet (výluka)

-vysloveně sražená záď (výluka)

-deformace páteře (výluka)

b) poloha končetin

Hrudní končetiny musejí být rovné,jejich nášlap má být tzv.“kočičí.Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné,chodidla těsně k tělu přilehlá,s polohou rovnoběžnou k tělu,kyčle mají těsně přiléhat k trupu.Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.

Přípustné vady

-mírný prošlap hrudních končetin

-náběh na kravský postoj pánevních končetin(chodidla nejsou rovnoběžná s trupem,mírně odstouplé kyčle)

-poněkud křivé hrudní končetiny

Nepřípustné vady

-silný prošlap hrudních končetin (výluka)

-vysloveně křivé hrudní končetiny(výluka)

-vysloveně vybočený postoj pánevních končetin(výluka)

-silně vystouplé kyčle(výluka)

-sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)

-vybočený postoj hrudních končetin(výluka)

-křivý prst (výluka)

-zlomený prst na kterékoliv končetině(neklasifikován)

-chybějící dráp(neklasifikován)

-zlomená končetina(neklasifikován)

-prokazatelně křivá končetina hrudní i pánevní(výluka)

c) poloha pírka

Pírko musí být rovné,vztyčené,přilehlé k tělu ve směru páteře.

Přípustné vady

-vleklé pírko

-hravé pírko

-poněkud kratší,avšak nedeformované

-zčásti nehybné(drátěné),ale rovné pírko

-zčásti měkké(neovladatelné),avšak rovné pírko

-ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku

Nepřípustné vady

-trvale jednostranně nesené šikmé pírko (výluka)

-velmi krátké pírko(neklasifikován)

-zhmožděné pírko s výjimkami uvedenými v přípustných vadách(neklasifikován)

-zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován)

-křivé pírko(výluka)

-zlomené,křivě srostlé pírko(neklasifikován)

-chybějící pírko(výluka)

d) kůže králíka

Kůže má pružně,avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka.Nemá nikde tvořit řasy,záhyby nebo převisy

Přípustné vady

-volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka

-u samic malých plemen lalůček

Nepřípustné vady

-silně volná kůže na břiše,bocích a zadní partii(výluka)

-dvojitý lalok u všech plemen(výluka)

-kalhoty (výuka)

-vysloveně šikmý lalok (výluka)

- u samců všech plemen lalůček(výluka)

e) vnější pohlavní orgány

Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované.U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.

Přípustné vady

-mírně vleklá varlata

-mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje

Nepřípustné vady

-chybějící varle nebo varlata(výluka)

-chybějící šourek (výluka)

-vysloveně vleklá varlata-vysloveně ochablý šourek (výluka)

-dvojpohlavnost(výluka)

-rozštěp pyje,sahající přes polovinu délky pyje (výluka)

-deformace vnějších pohlavních orgánů samic (výluka)

-veškeré ostatní deformace a naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)

3. Typ

Tělo je mírně zavalité,avšak j jemnějšími končetinami. Hlava je široká,krátká a dobře klenutá, u samic jemnější. Uši jsou dobře osrstěné, s pevnou strukturou, avšak nejsou vysloveně masité, jejich délka je asi 9 cm.

Přípustné vady

- užší a delší hlava

- hlava bez zřetelného pohlavního výrazu

- mírně rozkleslé uši

- náběh na klopení jednoho ucha

- široké nasazení uší

- mírná deformace uší u kořene

- uši kratší než ideální délka

- háčkování uší u velkých a středních plemen v teplých obdobích

- měkké konce uší s mírnými záhyby

- mírně zašpičatělé uši

- slabší osrstění uší u všech plemen

- slabší stavba uší

- mírné odchylky od ideální délky uší

- menší odchylky od předepsaného typu hlavy a stanovené struktury

- mírně protažený typ těla

Nepřípustné vady

- vysloveně dlouhá a uzká hlava (výluka)

- štičí hlava (výluka)

- zcela chybějící pohlavní výraz u dospělých samců (výluka)

- vysloveně dlouhé,úzké tělo se silně zúženou přední partií (výluka)

- klopené ucho ( výluka)

- vysloveně rozkleslé uši ( výluka)

- silná deformace uší u kořene,zarostlé sluchovody ( výluka)

- uši delší než 12 cm a kratší než 8 cm ( výluka)

- chybějící část ucha ( neklasifikován)

- poranění ucha po očkování(otvory v uších),které narušují celkový vzhled zvířete (neklasifikován)

- silně zduřené ucho po očkování (neklasifikován).V obouch případech je možno použít doložku chovu schopen pokud zvíře nevykazuje nepřípustnou vadu.

4. Srst

Srst je velmi hustá v podsadě, poměrně měkká, s jemnými pesíky. Jejich délka je asi 2 cm.

Přípustné vady

-řidší srst

-hrubší pesíky

-mírně delší srst v krycím chlupu

Nepřípustné vady

-srst téměř bez podsady (výluka)

-výrazně tvrdé pesíky (výluka)

-výrazné odchylky odstanovené délky srsti hlavně pokud jde o délší srts (výluka)

5 Kresba a barva kresby

Kresba se skládá z kresby hlavy a ostatního těla. Kresba hlavy je tvořena maskou a zbarvením uší. Nosní maska má podlouhle oválný tvar. Po stranách je ohraničena horní čelistí a do výšky spodním okrajem očí. Uši jako kresebný znak jsou u kořene výrazně ohraničeny. Kresbu ostatního těla tvoří kresba hrudních končetin. Začíná na prstech a končí těsně za loketním kloubem. Je ostře ohraničena. Na pánevních končetinách začíná kresba na prstech a končí těsně za patním kloubem, je ostře ohraničená.Pírko je celé zbarvené až ke kořeni. Barva kresby je černá, modrá či havanovitá. Barva drápů je tmavě rohovitá až černá. Intenzivně zbarveným drápům dáváme přednost.

Přípustné vady

-mírně větší či zoubkovaná maska zasahující částečně spodní pysk

-méně ostré ohraničení kresby uší u kořene

-mírné odchylky od stanovené kresby

-méně ostré ohraničení kresby na končetinách

-ojedinělé bílé či jinobarevné chloupky v kresbě

-mírné odstínové odchylky od stanovené barvy drápů.

Nepřípustné vady

-příliš velká nosní maska, která zasahuje celý spodní pysk nebo vystupuje až nad oči (výluka)

-bílé skvrny v kresbě uší a v nosní masce (výluka)

-výrazné záhyby v kresbě končetin (výluka)

-výrazné promísení kteréhokoliv kresebného znaku bílými nebo jinobarevnými chloupky (výluka)

-silný rez (neklasifikován)

-zcela nevýrazná barva kresby (výluka)

Bílý dráp (výluka)

6 Barva podsady ,mezibarva

Základní barva je čistě bílá, jakož i podsada. Barva očí je bledě červená s karmínovou panenkou.

Přípustné vady

-nažloutlý bílý základ

-sazovitý lehký nádech kolem očí (náznak očních kroužků)

-menší odstínové odchylky stanovené barvy očí

-tmavší nádech kolem řitního otvoru a u pohlaví není vadou

Nepřípustné vady

-výrazně znečištěná bílá základní barva (neklasifikován)

-sazovitý závoj na bílém (neklasifikován)

-výrazně tmavé oční kroužky (neklasifikován)

-jiná barva očí (výluka)

7. Péče a zdraví

K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.

Uši musejí být řádně vyčištěné,prosté ušního mazu.Do této pozice patří tenké znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst.Drápy králíka musejí být zkráceny tak,aby nepřesahovaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění.Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu.Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele,nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči,prachu nebo z výběhu se trestá v páté resp. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování.jak o tom hovoří registrační řád.V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě.Pokud je tetování zcela nečitelné,zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku,připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“.Drobné závady v tetování,např.převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“.V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří,zvíře je neklasifikováno.Zjistí-li posuzovatel,že tetování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka,daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče,resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.

Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku.Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakažlivým) a chorobám dědičným.Přesnou diagnozu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.

Všeobecně platí pro posuzovatele

-mírně slzící oko poznamenat do oceňovacího lístku a zvíře klasifikovat

-silně slzící oko nebo oči“neklasifikován“,po event.vyléčení chovu schopen,

-ušní svrab:“neklasifikován“ po vyléčení chovu schopen,zvíře ihned odstranit z výstavy

-cizopasníci vnější i vnitřní “neklasifikován“ zvíře ihned odstranit z výstavy

-infekční rýma nebo podezření na rýmu: neklasifikován zvíře ihned odstranit z výstavy

-nadmutí:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-padoucnice: „výluka“

-poruchy neurologické(ochrnutí,třesavka apod.) „výluka“

-rybí oko „výluka“

-oční zákal „výluka“

-chorobně vypouklé oko „výluka“

-vpadlé oko: „výuka“

-výrůstky na očích: „výluka“

-tzv.třetí víčko:„výluka“

-jiné deformace očí:„výluka“

-zduřelé pohlaví(event.syfilis):„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-otevřené rány všeho druhu:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-deformace kostry:„výluka“

-přerůstání zubů:„Výluka“

-hnisavé nádory,pokud nejsou příznakem myxomatózy:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-zjevné příznaky myxomatózy:„výluka“zvíře odstranit z výstavy

-katar horních cest dýchacích:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-otlaky,tj.menší holá místa na chodidlech hrudních a pánevních končetin,pokud nejsou otevřené:poznamenat na oceňovací lístek a zvíře klasifikovat bez nároku na udělení cen.

-otlaky otevřené:„výluka“

-slepota„výluka“

-kýla:„neklasifikován“

-zhojená poranění kdekoliv na těle(mimo pírko)která zhoršují celkový dojem zvířete„neklasifikován“

Při všech ostatních příznacích chorob,platí výrok „neklasifikován“ s uvedením příznaků

Zdroj

Ing. Josef Zadina-Vzorník králíků

Fauna-MVDr Šimek Vlastimil

rusky.txt · Poslední úprava: 2018/12/05 10:24 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki