Nitranský (Ni)

D: Nitraner

Vznik plemene

Nitriansky králik bol vyšľachtený vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre. Vyšľachtil ho Doc. Ing. Jaroslav Zelník, CSc. (1925 – 1986), s kolektívom spolupracovníkov. Cieľom šľachtenia bolo získať bieleho mäsového králika pre vznikajúce veľkochovy, drobnochovateľov, spracovateľský priemysel, pre domáci trh a pre vývoz. Pri šľachtení sa francúzske strieborné králiky recipročne párili s ruskými králikmi. Po vzájomnom spárení krížencov označovaných ako skupina RFR sa vyselektovali jedince akromelanistické, ranné a s väčším telesným rámcom. V tom čase sa k nám dovážali králiky kalifornské, podobné vyselektovanej skupine RFR, boli tieto navzájom párené. Výsledok tohto šľachtiteľského kroku bol prekvapujúci, najmä po jednom kalifornskom králikovi samcovi 92-1066cs127. Jeho potomstvo vo svojej úžitkovosti prekonalo všetky dovtedy známe mäsové plemená – dánske biele, novozélandské a kalifornské králiky. Pri upevňovaní týchto kvalít časť samíc novovyšľachtencov bola spätne spárená s pôvodným kalifornským králikom samcom 92-1066cs127. Tak vznikli dve línie: línia P, majúca 50 % a línia K, majúca 75 % krvi kalifornského králika. Novošľachtence boli chovateľskej verejnosti predstavené priebežne na miestnych a okresných výstavách v Nitre. V roku 1975 na Národnej výstave králikov a kožušinových zvierat v Nitre ich vystavoval pán Ján Andacký z Čabu. Jeho králiky boli ohodnotené ako novinka veľmi nádejná a evidované ako plemenná skupina. Králiky oboch línií boli dané drobnochovateľom. Nitriansky králik bol za samostatné plemeno uznaný 16. novembra 1977 na Národnej výstave drobných zvierat v Nitre a je slovenským národným plemenom králikov

1. Hmotnost

Ideální hmotnost je 4,25 - 5,25 kg

Nepřípustné vady

Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,25 kg ( neklasifikován)

2. Tvar

požadavky udávají-tvarové požadavky na jednotlivé části těla králíka. V této pozici se posuzují kriteria:

a) průběh hřbetní linie

Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka.Má být ladná,na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená.V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

Přípustné vady

-mírně vystouplé lopatky

-mírně prohnutý hřbet

-náběh na kapří hřbet

-náběh na sraženou záď

-mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou

Nepřípustné vady

-silně vystouplé lopatky(výluka)

-silně prohnutý hřbet (výluka)

-vysloveně kapří hřbet (výluka)

-vysloveně sražená záď (výluka)

-deformace páteře (výluka)

b) poloha končetin

Hrudní končetiny musejí být rovné,jejich nášlap má být tzv.“kočičí.Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné,chodidla těsně k tělu přilehlá,s polohou rovnoběžnou k tělu,kyčle mají těsně přiléhat k trupu.Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.

Přípustné vady

-mírný prošlap hrudních končetin

-náběh na kravský postoj pánevních končetin(chodidla nejsou rovnoběžná s trupem,mírně odstouplé kyčle)

-poněkud křivé hrudní končetiny

Nepřípustné vady

-silný prošlap hrudních končetin (výluka)

-vysloveně křivé hrudní končetiny(výluka)

-vysloveně vybočený postoj pánevních končetin(výluka)

-silně vystouplé kyčle(výluka)

-sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)

-vybočený postoj hrudních končetin(výluka)

-křivý prst (výluka)

-zlomený prst na kterékoliv končetině(neklasifikován)

-chybějící dráp(neklasifikován)

-zlomená končetina(neklasifikován)

-prokazatelně křivá končetina hrudní i pánevní(výluka)

c) poloha pírka

Pírko musí být rovné,vztyčené,přilehlé k tělu ve směru páteře.

Přípustné vady

-vleklé pírko

-hravé pírko

-poněkud kratší,avšak nedeformované

-zčásti nehybné(drátěné),ale rovné pírko

-zčásti měkké(neovladatelné),avšak rovné pírko

-ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku

Nepřípustné vady

-trvale jednostranně nesené šikmé pírko (výluka)

-velmi krátké pírko(neklasifikován)

-zhmožděné pírko s výjimkami uvedenými v přípustných vadách(neklasifikován)

-zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován)

-křivé pírko(výluka)

-zlomené,křivě srostlé pírko(neklasifikován)

-chybějící pírko(výluka)

d) kůže králíka

Kůže má pružně,avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka.Nemá nikde tvořit řasy,záhyby nebo převisy

Přípustné vady

-volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka

-u samic velkých a středních plemen nepatrně šikmý lalok

-u samic velkých a středních plemen lalůček,menší i výraznější lalok

-větší oříšek u samců velkých a středních plemen

-u samců velkých a středních plemen nepatrný náběh na lalůček

Nepřípustné vady

-silně volná kůže na břiše,bocích a zadní partii(výluka)

-dvojitý lalok u všech plemen(výluka)

-kalhoty (výuka)

-vysloveně šikmý lalok (výluka)

- u samců všech plemen lalůček(výluka)

e) vnější pohlavní orgány

Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované.U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.

Přípustné vady

-mírně vleklá varlata

-mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje

Nepřípustné vady

-chybějící varle nebo varlata(výluka)

-chybějící šourek (výluka)

-vysloveně vleklá varlata-vysloveně ochablý šourek (výluka)

-dvojpohlavnost(výluka)

-rozštěp pyje,sahající přes polovinu délky pyje (výluka)

-deformace vnějších pohlavních orgánů samic (výluka)

-veškeré ostatní deformace a naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)

3. Typ

Tělo je velmi zavalité se širokou hrudní a pánevní partií, s výrazným osvalením stehen. Hlava má širokou nosní a čelní partii. Končetiny jsou kratší, šířeji nasazené a silnější s polovzpřímeným postojem. Uši jsou pevné,masité,dobře osrstěné, na koncích zaoblené, dlouhé 11-12 cm

Přípustné vady

-protáhlejší tělo, delší krk a končetiny

-méně osvalená zadní partie

-méně výrazná hlava

-mírné odchylky od ideální délky a jejich stavby

Nepřípustné vady

-výrazně úzké a dlouhé tělo(výluka)

-úzká dlouhá hlava (výluka)

-uši delší než 13,5 cm a kratší než 9,5 cm(výluka)

4.Srst

Srst je pružná,hustá s lesklým pesíkem s délkou asi 3 cm.

Přípustné vady

-řidší srst,měkké nebo tvrdé pesíky

-menší odchylky od stanovené délky srsti

Nepřípustné vady

-srst téměř bez podsady(výluka)

-výrazné odchylky od stanovené délky nebo struktury srsti(výluka)

-výrazně měkká,splstěnná nebo hrubá srst(výluka)

5.Kresba a barva kresby

Kresba hlavy se skládá z masky a zbarvení uší.Maska pokryvá nosní část,je menší v porovnání s Kal,má pravidelný oválný,co nejpravidelnější tvar a zasahuje do úrovně očí,Kresba uší je při základu výrazně ohraničená.Končetiny jsou zbarveny k loketnímu respekt.k patnímu kloubu. U základu uší a na krajích masky je žlutohnědé ostré ohraničení,Zbarvení spodní části pírka je poněkud světlejší až bílé v porovnání s vrchní částí.Barva kresby je modrá se světlejším odstínem,zbarvení na končetinách a povrchu pírka je poněkud méně výrazné.Barva drápu je rohovitá ale s různou intenzitou zbarvení.

Přípustné vady

-méně ostré ohraničení kresby

-maska zasahující na spodní čelist

-světlejší barva kresby

-tmavší spodní část pírka

-bílé chloupky v kresbě

-chybějící žlutohnědé lemování masky a uší

-mírný rez v barvě kresby

-malé odchylky od barvy drápů

Nepřípustné vady

-zcela nevýrazná kresba nebo některý kresebný znak(výluka)

-bílé skvrny nebo skupiny v kresbě(výluka)

-bílý dráp(výluka)

-výrazné odchylky od předepsané kresby(výluka)

-výrazně narezlá kresba (neklasifikován)

6. Barva bílého základu a očí

Barva krycího chlupu i podsada je čistě bílá.Barva očí je červená s karmínovou panenkou.

Přípustné vady

-nažloutlá barva bílého základu

-náznak očních kroužků

-pigmentované chloupky na krku a laloku

-pigmentované chloupky u mléčných bradavek a u pohlaví

-menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí

Nepřípustné vady

-silně znečištěný bílý základ(neklasifikován)

-sazovitý závoj(neklasifikován)

-pigmentovaná skvrna jiné části těla než je přípustné (neklasifikován)

-pigmentované,výrazné a úplné oční kroužky(neklasifikován)

-jiná barva očí(výluka)

7.Péče a zdraví

K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.

Uši musejí být řádně vyčištěné,prosté ušního mazu.Do této pozice patří tenké znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst.Drápy králíka musejí být zkráceny tak,aby nepřesahovaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění.Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu.Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele,nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči,prachu nebo z výběhu se trestá v páté respk. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování.jak o tom hovoří registrační řád.V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě.Pokud je tetování zcela nečitelné,zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku,připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“.Drobné závady v tetování,např.převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“.V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří,zvíře je neklasifikováno.Zjistí-li posuzovatel,že tetování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka,daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče,resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.

Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku.Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakažlivým) a chorobám dědičným.Přesnou diagnozu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.

Všeobecně platí pro posuzovatele:

-mírně slzící oko poznamenat do oceňovacího lístku a zvíře klasifikovat

-silně slzící oko nebo oči“neklasifikován“,po event.vyléčení chovu schopen,

-ušní svrab:“neklasifikován“ po vyléčení chovu schopen,zvíře ihned odstranit z výstavy

-cizopasníci vnější i vnitřní “neklasifikován“ zvíře ihned odstranit z výstavy

-infekční rýma nebo podezření na rýmu: neklasifikován zvíře ihned odstranit z výstavy

-nadmutí:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-padoucnice: „výluka“

-poruchy neurologické(ochrnutí,třesavka apod.) „výluka“

-rybí oko „výluka“

-oční zákal „výluka“

-chorobně vypouklé oko „výluka“

-vpadlé oko: „výuka“

-výrůstky na očích: „výluka“

-tzv.třetí víčko:„výluka“

-jiné deformace očí:„výluka“

-zduřelé pohlaví(event.syfilis):„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-otevřené rány všeho druhu:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-deformace kostry:„výluka“

-přerůstání zubů:„Výluka“

-hnisavé nádory,pokud nejsou příznakem myxomatózy:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-zjevné příznaky myxomatózy:„výluka“zvíře odstranit z výstavy

-katar horních cest dýchacích:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-otlaky,tj.menší holá místa na chodidlech hrudních a pánevních končetin,pokud nejsou otevřené:poznamenat na oceňovací lístek a zvíře klasifikovat bez nároku na udělení cen.

-otlaky otevřené:„výluka“

-slepota„výluka“

-kýla:„neklasifikován“

-zhojená poranění kdekoliv na těle(mimo pírko)která zhoršují celkový dojem zvířete„neklasifikován“

Při všech ostatních příznacích chorob,platí výrok „neklasifikován“ s uvedením příznaků.

Zdroj

Ing Josef Zadina-Vzorník králíků

http://www.klubkanino.wbl.sk/Ni-kralik.html- Klub Kanimo sk.

nitransky_ni.txt · Poslední úprava: 2018/12/06 06:58 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki