Střední rexi

DSRex

Vznik plemene

Střední rexi u nás

Zbarvení

- Bílý červenooký (BčoRex)

- Bílý modrooký ( BmoRex)

- Modrý (MRex)

- Činčilový (ČiRex)

- Činčilový modrý (ČimRex)

- Oranžový (OrRex)

- Červený (NčRex)

- Černý ( ČRex)

- Havanovitý (HavRex)

- Hotovský (HbRex)

- Japonský (JRex)

- Bílý hnědooký (MbhRex)

- Český strakáč (ČSRex)

- Makleburský strakáč (MSRex)

- Dalmatinský strakáč (DSRex)

- Rhonský (RhRex)

- Český luštič (ČlRex)

Hmotnost

Tvar

požadavky udávají-tvarové požadavky na jednotlivé části těla králíka. V této pozici se posuzují kriteria:

a) průběh hřbetní linie

Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka.Má být ladná,na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená.V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

přípustné vady

-mírně vystouplé lopatky

-mírně prohnutý hřbet

-náběh na kapří hřbet

-náběh na sraženou záď

-mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou

nepřípustné vady

-silně vystouplé lopatky(výluka)

-silně prohnutý hřbet (výluka)

-vysloveně kapří hřbet (výluka)

-vysloveně sražená záď (výluka)

-deformace páteře (výluka)

b) poloha končetin

Hrudní končetiny musejí být rovné,jejich nášlap má být tzv.“kočičí.Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné,chodidla těsně k tělu přilehlá,s polohou rovnoběžnou k tělu,kyčle mají těsně přiléhat k trupu.Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.

přípustné vady

-mírný prošlap hrudních končetin

-náběh na kravský postoj pánevních končetin(chodidla nejsou rovnoběžná s trupem,mírně odstouplé kyčle)

-poněkud křivé hrudní končetiny

nepřípustné vady

-silný prošlap hrudních končetin (výluka)

-vysloveně křivé hrudní končetiny(výluka)

-vysloveně vybočený postoj pánevních končetin(výluka)

-silně vystouplé kyčle(výluka)

-sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)

-vybočený postoj hrudních končetin(výluka)

-křivý prst (výluka)

-zlomený prst na kterékoliv končetině(neklasifikován)

-chybějící dráp(neklasifikován)

-zlomená končetina(neklasifikován)

-prokazatelně křivá končetina hrudní i pánevní(výluka)

c) poloha pírka

Pírko musí být rovné,vztyčené,přilehlé k tělu ve směru páteře.

přípustné vady

-vleklé pírko

-hravé pírko

-poněkud kratší,avšak nedeformované

-zčásti hehybné(drátěné),ale rovné pírko

-zčásti měkké(neovladatelné),avšak rovné pírko

-ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku

nepřípustné vady

-trvale jednostraně nesené šikmé pírko (výluka)

-velmi krátké pírko(neklasifikován)

-zhmožděné pírko s vijimkami uvedenými v připustných vadách(neklasifikován)

-zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován)

-křivé pírko(výluka)

-zlomené,křivě srostlé pírko(neklasifikován)

-chybějící pírko(výluka)

d) kůže králíka

Kůže má pružně,avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka.Nemá nikde tvořit řasy,záhyby nebo převisy

přípustné vady

-volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka

-u samic velkých a středních plemen nepatrně šikmý lalok

-u samic velkých a středních plemen lalůček,menší i výraznější lalok

-větší oříšek u samců velkých a středních plemen

-u samců velkých astředních plemen nepatrný náběh na lalůček

nepřípustné vady

-silně volná kůže na břiše,bocích a zadní partii(výluka)

-dvojitý lalok u všech plemen(výluka)

-kalhoty (výuka)

-vyslověneně šikmý lalok (výluka)

- u samců všech plemen lalůček(výluka)

e) vnější pohlavní orgány

Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované.U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.

přípustné vady

-mírně vleklá varlata

-mírný rožtěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje

nepřípustné vady

-chybějící varle nebo varlata(výluka)

-chybějící šourek (výluka)

-vysloveně vleklá varlata-vysloveně ochablý šourek (výluka)

-dvojpohlavnost(výluka)

-rožtěp pyje,sahající přes polovinu délky pyje (výluka)

-deformace vnějších pohlavních orgánů samic (výluka)

-veškeré ostatní deformace a naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)

Typ

Tělo je mírně protažené,válcovité,na přiměřeně silných končetinách.Krk je vzhledem,ke krátkosti zřetelnější.Hlava je krátká se širokou čelní i nosní partií,pěkně zakulacená,u králic jemnější.Uši jsou pevné vzpřímené,dobře osrstěné na koncích pěkně zaoblené,jejich délka je 11-12 cm

Srst

Rexovitá srst je mimořádně hustá a pružná.Její poloha vzhledem ke kůži je kolmá,nikoliv šikmá jako u králíků s normální srstí.Ideální délka je 17-22 mm.Pevné,pružné,ale nikoliv hrubé pesíky mohou podsadu převyšovat o 1 mm,nesmějí být zvlněné nebo zkadeřené.Určitým měřítkem kvality srsti je oblast zátylkového klínu,kde má být srst rovná,bez zvlnění.

Barva krycího chlupu,stejnoměrnost,kresba

ČiRex

Krycí barva u ČiRex se na rozdíl od činčil s normální srstí jeví jako černý závoj.Barva krycího chlupu se závojem má být stejnoměrně rozložená po celém povrchu těla,jinak platí kriteria jako u Čv

ČimRex

Barva krycího chlupu je po celém těle stejnoměrně šedomodrá,středního odstínu. V zátylku je malý šedomodrý klín.Divoké znaky jsou světle šedé až bílé.Oči jsou šedomodré,nahnědlý nádech není vadou.Drápy jsou rohovité.

OrRex

Jako pro Bu s tím,že kratší chlup připomíná barvu poněkud intenzivnější-je svítivě oranžová středního odstínu,lesk je předností.Divoké znaky jsou zřetelné,oční kroužky jsou co nejužší a mají krémovou barvu.

MRex

Barva krycího chlupu představuje leskou,sytou,tmavou modř.Tato modrá barva se stejnoměrně rozkládá po celém těle včetně uší,hlavy,končetin. Na břiše je nepatrně matnější.Oči jsou modrošedé,drápy tmavě rohovité.

ČRex

Barva krycího chlupu je na celém povrchu těla sytě černá s mimořádným leskem.Břicho je poněkud matnější.Zbarvení má být zvela stejnoměrné,bez odstíňových odchylek na různých částech povrchu těla.Barva očí je tmavě hnědá,drápy jsou tmavě rohovité

HavRex

Barva krycího chlupu je na celém těle sytě tmavohnědá,lesklá.Břicho je poněkud matnější.Zvláštní důraz klademe na stejnoměrnost zbarvení,bez odstínových odchylek na různých částech těla.Oči jsou tmavohnědé se světýlkující panenkou.Drápy jsou tmavě rohovité.

DSRex

Kresba má co nejvíce připomínat kresbu dalmatinského psa.To znamená,že skvrny musí být nepravidelně rozloženy po celém těle,včetně hlavy,břicha,prsou a končetin. Na uších smí převládat barva kresby, i zde však musí být zřetelný bílý základ.Na uších je povoleno silné promísení kresby s bílími chloupky.Skvrny na těle mají být okrouhlé v průměru 2-4 cm velké.Skvrny jsou zcela samostatné,nemají se vzájemně dotýkat.

dalmatinsky_strakac.txt · Poslední úprava: 2015/02/12 17:45 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki