Stájové prostory pro vodní drůbež

Vodní drůbež má menší nárok na stájové prostory,ale ty musí být bez průvanu,dostatečně větrané,teplé a suché.

Výpočet plochy

Potřebnou podlahovou plochu pro 12 kachen vypočteme takto 12:3(4)=4-3 metrů čtverčných tedy rozměr 2×2 pro husy 3×2.Výška pro kachny by měla být 1,5 m pro husy 1,7m

Stavba

prostory jsou jednoduché s jedním opláštěním bez tepelné izolace.Dobré je je stavět z celostěných dílců,které se pak jen složí a upevní se střecha Na výrobu dílců se hodí hranoly 50×40,které se spojí rohovými spoji potom se z vnější strany pobijí svisle prkny s drážkou nebo polodrážkou)výhodnější jsou OSB desky).Před výrobou dílců si musíme promyslet jak bude celá stavba situovaná,kde budeme potřebovat vchod ,kde umístíme okno a dvířka do výběhu v těch dílcích potom musíme zabudovat příčníky buď zadlabáním nebo pomocí profilů na spojovaní trámků,které se dají kounit v hobbymarketech a stavebninách ty se využijí i na spojení dílců a připevnění střechy.U bočních dílců nesmíme zapomenout na horní straně udělat spád pro budoucí střechu.Po smontování všech čtyřech dílců se pobije střecha opět prkny nebo OSB deskami na střechu je možné použít lepenku popřípatě vlnité desky.Celá konstrukce se pomocí kotev upevní do betonových základů.Protože se jedná o prostor pro vodní drůbež je dobré podlahu vyspádovat do kanalizace

Vybavení

Hnízda pro vodní drůbež se umisťují na podlaze.Jsou to jednoduché bedny o rozměrech 60x50x50 cm s otevřenou čelní stranou. Napaječky se umisťují v blízkosti vyustění do kanalizace.Dnes je na trhu dostatečný výběr napaječek,ale při výběru musíme počítat s tím,že kachny i husy se rády ve vodě čvachtají takže ta napaječka by měla být stabilní aby ji nepřevrátily(kbelíková nebo závěsná) Krmítka pro ty platí to samé jak pro napaječky.

Nádrže pro vodní drůbež

Suchý odchov vodní drůbeže při dostatečném napajení je možný za předpokladu že se podává nezávadná voda.Proto je nutné vodní drůbeži zabránit v přístupu na znečištěnou stojatou vodu,zdraví zvířat neprospívá ani rozbahněný výběh.Proto se staví ve výběhu vodní nádrže.Velikost,tvar není směrodatné záleží na možnostech chovatele i co se týká materiálu.Místo takové nádrže by se mělo vybírat účelně aby nebylo daleko od zdroje vody a aby se dala nárž také vypustit do kanalizace.Nádrž musí být vodotěsná,proto je nutné na podkladu svařit IPU ve tvaru nádrže a okraje přehnout až na okraj výkopu.Na tuto izolaci položíme beton v poměru 1:3 nebo 1:4.Boční stěny by neměli přesáhnout sešikmení 30°,aby drůbež mohla vycházet z vody.Na tento podladní beto uděláme 2cm potěr z betonu 1:1,dno vyhladíme boční stěny uděláme rýhované.Okraje nádrže by měli být asi 10cm nad terénem aby nám tam nestékala dešťová voda.Okolí nádrže je dobré vydláždit nebo tam dát rošty aby se okolí nerozbahňovalo

Zdoj

Terlanday:Vyrábime chov.zařízení

chovatelske_zarizeni_pro_kachny_a_husy.txt · Poslední úprava: 2011/10/21 22:16 autor: 212.96.178.140
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki