Plemena králíků –rozdělení.

 

-          velká plemena se vyznačují velkou živou hmotností např. belgický obr víc než 10 kg..Mláďata těchto plemen se vyznačují poměrně rychlým růstem. Při dalších charakterických znacích můžeme pozorovat určité odlišnosti. Samice belgického obra (BO) a německého velkého strakáče (NoS) se vyznačují menší starostlivostí o mláďata a ani krmivo nezhodnocují nejlépe. Naproti tomu kvalita kožek bývá dobrá. Jateční výtěžnost je však poměrně nízká; pohybuje se od 40 do 50%.

-          Belgický obr(BO) je největší plemeno s ideální hmotností 7kg a více. Má mohutné,dlouhé svalnaté tělo,silné končetiny  a silné vzpřímené boltce. Je náročný na krmení a prostor při ustájení. http://www.klubbelgickychobru.cz/clanky/puvod-bo.html

-           

-          Belgický obr albín (BOA) –ideální hmotnost 6,50kg podobá se BO je však poněkud menší s jemnější stavbou těla. http://www.klubbelgickychobru.cz/clanky/puvod-boa.html

-           

-          Německý obrovitý strakáč (NoS)  ideální hmotnost 6 kg a více. Je pro něj charakterické dlouhé tělo s ladnými partiemi a hrubší černé nebo modré kresby pravidelné anglické strakatosti. Kresbu tvoří zbarvení uší,očních kroužků,motýlka,skráňových skvrn,úhoře, bočních skvrn a povrchu pírka. Toto plemeníme náročné na plemenářskou práci,krmení i ustájení.

Francouzský beran (FB) má zavalité tělo tzv. beraní hlavu s převislými ušními boltci,které mají otvory otočeny k tělu.

 Moravský modrý (Mm) ideální hmotnost 5,50 a více.Je to naše národní plemeno, které patří k nejstarším původním plemenům. Má válcovité tělo na kratších končetinách a jasně ocelově modrou srst je skromný,otužilý ve srovnání s jinými velkými plemeny je méně náročný na jadrná krmiva.

http://www.moravskymodry.cz/

 

Obě poslední plemena se vyznačují vyšším zhodnocením krmiva, jejich mláďata poměrně dobře rostou, jateční výtěžnost je vyšší. U těchto plemen je potřeba zdůraznit, že chovatel musí mimořádně dbát na hygienu a ochranu zvířat. FB má rozpětí así 38-45 cm, proto se kladou vysoké nároky na čistotu kotců, Mm  je potřeba chránit před slunkem, aby se dosáhla dobrá kvalita srsti.

Kvalita masa u těchto velkých plemen je nižší vzhledem na jeho vyšší vlákninu. Do chovu zařazujeme králíky ve věku 10-11 měsíců při dosažení ideální váhy. Samci těchto plemen jsou vhodní na tvorbu užitkových kříženců.

Vzhledem na náročnost chovu uvedená plemena nejsou vhodné pro začátečníky a pro chovatele s malou krmivovou základnou.

Na jednoho králíka velkých plemen se počítá 1,25m2 podlahové plochy. Kotce mají být 1-1,2m dlouhé, 0,8m široké a 0,6m vysoké.

 

-          střední plemena  se podobně jako velké plemena svými vlastnostmi výrazně liší proto                  

      je můžeme rozdělit do třech skupin.

Do první skupiny můžeme zařadit tzv. masné plemena

 Novozélandský bílý (Nb),Jeho živá hmotnost je 4-5 kg. Tělo má mimořádně zavalité,krátké se širokým hrudníkem a pánví. Tento albín je plodný,raný,vhodný pro užitkové křížení ve všech chovatelských podmínkách

Kalifornský (Kal) ideální živá hmotnost 4-5kg. Zbarvení srsti má znaky akromelanismu, standardní barva je černá nebo havanovitá. Co se týká typu podobá se Nb s nímž má stejné i užitkové vlastnosti a chovatelské nároky.

 

 Velký světlý stříbřitý (Vss), ideální hmotnost 4,50-5,50 kg, velmi rozšířený. Mláďata se rodí černá a teprve po měsíci začínají přebarvovat.

 

Francouzský stříbřitý( Fs), ideální hmotnost 4,50-5,50 První zmínky o tomto plemeni jsou z roku 1730.zbarvení srsti připomíná zašlé stříbro u nás v současné době málo chované plemeno vytlačil jej Vss .Mláďata se rodí černá a teprve po měsíci začínají přebarvovat.

 

Nitranský(Ni), ideální hmotnost 4,25-5,25 kg typem liniemi kresby,která je šedomodrá se podobá kalifornskému , užitkové vlastnosti a chovatelské nárokypodobné jako Nb. Nitriansky králik je v poradí tretie slovenské národné plemeno králikov. Podstatný podiel na jeho vzniku mal kolektív VÚŽV v Nitre pod vedením Doc. Ing. Jaroslava Zelníka, Csc. Pri šľachtení boli použité králiky Ruské, Francúzske strieborné a Kalifornské. Nitrianský králik bol uznaný 16. 11. 1977 na NV v Nitre. V súčasnosti sa chová v modrom a divo modrom farebnom ráze. http://www.klubkanino.wbl.sk/Plemena-kralikov-Ni.html

 

 

Burgundský(Bu),ideální živá hmotnost 4-5 kg se žlutočervenou srstí. Je velmi starým masným plemenem.Typem se podobá Nb v poslední době se dosti rozšiřuje.

 

Kuní velký (Kuv), ideální hmotnost 4-5 kg zbarvení srsti podobné jako u kuního hnědého.

 

Siamský velký (Siv),ideální hmotnost 4-5 kg

 

Český albín (ČA),ideální hmotnost 4-5 kg. Toto plemeno vzniklo ve 20 letech 20 století. Srst je bílá, má válcovité tělo na středně silných a dlouhých končetinách,které zaručují polovysoký postoj. Je zařazen do národních plemen. Není příliš náročný,hodí se k chovu ve všech chovatelských podmínkách.Dobrá je plodnost a mléčnost samic..

 

Meklenburský strakáč(MS) ideální hmotnost 4,50-5,50 kg, zbarvení srsti je bílé s plášťovou kresbou.

 

Pro tuto skupinu všeobecně platí že jejich tělo je válcovité,zavalité,prsa široká.Osvalení hřbetu a stehen dobré.Samice jsou plodné, vynikají dobrou mléčností a dobře se starají o mláďata. Počet mláďat ve vrhu bývá vyrovnaný a pohybuje se kolem 8 kusů. Mláďata se vyznačují rychlým růstem a ve věku 3 měsíců dosahují hmotnost 2-3 kg. Ideální hmotnost je 4,25-5,50 kg. Jateční výtěžnost je velmi dobrá a dosahuje 55-65% z celkové hmotnosti králíka. Kvalita masa je velmi dobrá. Do chovu se používají zvířata od 8 měsíce.Na dospělého králíka je potřeba počítat s podlahovou plochou 0,75m2.Kotce mají být 85 cm široké,80cm dlouhé a 50 cm vysoké.

Chov uvedených plemen vzhledem na jejich dobré růstové vlastnosti a menší náročnost na kresbu lze doporučit i začínajícím chovatelům.

      Do druhé můžeme zařadit :

      Činčila velká (Čv), ideální hmotnst je4,50-5,50 kg má robustní tělo a činčilové zbarvení srsti, Je to nenáročný,plodný a životaschopný králík,který se používá i laboratorním účelům.

 

Vídeňský bílý (Vb), ideální hmotnost je 4-5 kg, má bílou srst a modré oči,je skromný a nenáročný,vhodný pro začátečníky.

http://videnstikralici.webnode.cz/chovana-plemena/vidensky-bily/

 

Vídeňský černý (Vč),ideální hmotnost 4,25-5,25 kg typem se podobá Vm srst je černá jako u Al. Je náročný na udržení podmínek standartu.

http://videnstikralici.webnode.cz/chovana-plemena/vidensky-cerny/

 

Vídeňský šedý(Vš) ideální hmotnost je4-5 kg typem se podobá Vb,zbarvení srsti je šedé s tmavým,středním a světlým odstínem.Není náročný na chovatelské podmínky.

http://videnstikralici.webnode.cz/chovana-plemena/vidensky-sedy/

 

      Vídeňský modrý (Vm), ideální hmotnost 4,25-5,25 kg s tmavomodrou srstí.

       http://videnstikralici.webnode.cz/chovana-plemena/vidensky-modry/

 

       Vídeňský modrošedý (Vmš),ideální hmotnost 4-5 kg je nejmladší zbarvení u     vídeňských králíků. http://videnstikralici.webnode.cz/chovana-plemena/vidensky-modrosedy/

 

      Hotovský bílý(Hb) ideální hmotnost 4-5 kg. Má válcovité tělo se širokou hrudí,bílou srst,černé oční kroužky.Je velice odolný a nenáročný na podmínky chovu.

 

      Německý velký stříbřitý (Nvs) ideální hmotnost 4-5kg je štíhlejší než Vss s charakteristickým polovysokým postojem. Stříbřitost je tvořena střídáním barevných a bílých konečků pesíků

 

       Plemena této skupiny mají vyrovnané užitkové vlastnosti.

      Samice těchto plemen se vyznačují dobrou plodností a starostlivostí o mláďata, které    dobře rostou. Jateční výtěžnost je průměrná. Do chovu používáme od 8 měsíců. Kvalita kožek je průměrná. Vzhledem k nižší náročnosti na chov jsou tato plemena vhodná pro začátečníky.

      .

      Do třetí skupiny můžeme zařadit následující plemena:

 

      Anglický beran (AB)  ideální hmotnost 4,25-5,25 kg. Je to náročné sportovní plemeno. Je to charakteristický představitel beranovitých plemen s typickými ušními boltci,jejichž rozpětí má být nejméně 62 cm a šířka nejméně 140 mm.

     

      Míšenský beran (MB) ideální hmotnost 4,50-5,50 kg. Typem se podobá FB, barva je podobná jako u stříbřitého malého. Tento králík není náročný ale u nás málo rozšířený.

 

     Novozélandský červený (Nč) ideální hmotnost 4-5 kg. Má sytě červenou srst.. Tělo má válcovité,protáhlé,se širokým hrudníkem a silnými končetinami. Je plodný,raný, vhodný na křížení. Může se chovat ve všech podmínkách.

      http://www.kraliknc.wz.cz/

 

 

     Zemplínský (Ze) ideální hmotnost 4,25-5,25 kg. Slovenské národní plemeno. http://www.zemplinskykralik.estranky.sk/

 

 

     Japonský (J) ideální hmotnost 3,75-4,50 kg. Je to náročné sportovní plemeno.Srst má střídavě,černo-žluté pruhované nebo skvrnité zbarvení.

      http://www.kralikjaponsky.unas.cz/

 

 

     Tříbarevný strakáč (TS) ideální hmotnost 3,75-4,50 kg. Typem a velikostí se podobá českému strakáči. Rozdíl je že barva anglické  strakatosti je  černo-žlutá. Na krmení a ustájení nemá mimořádné nároky, v plemenitbě však vyžaduje velké zkušenosti. Starší název Plzeňský strakáč

 

      Český luštič (Čl) –ideální hmotnost 3,50-4,25 kg. Uznaný v roce 1959.V plemenářské práci  díky svému genotypu( recesivní vlohy pro barvu) slouží jako univerzální testovací zvíře, ke stanovení     čistokrevnosti králíků, o jejichž plemenné čistotě máme pochybnosti. Tělo je zavalité,válcovité. Srst je oranžově šedá, podobná barvě říčního písku. Je to nenáročný králík, ale málo rozšířený.Je zahrnut do národních plemen.

 

      Český strakáč (ČS) ideální hmotnost 3,30 -4,00 kg. Vznikl na přelomu 19-20 století.Má válcové tělo, jemnou kostru a středně vysoké končetiny. Srst je pravidelně strakatá,podobně jako u NoS, ale kresba je jemnější. Je náročný na plemenářskou práci, na ustájení a krmení však velké nároky nemá.Je zařazen do národních plemen.

 

      Aljaška (Al) ideální hmotnost 3,25 – 4,00kg. Je to plemeno německého původu s lesklou,sytě černou srstí. Tělo má poněkud méně zavalité jak Vč. Není náročné na podmínky chovu.

 

      Havana(Ha) ideální hmotnost 3,25 – 4,00 kg. Srst je čokoládové barvy. Má válcovité tělo a jemnou kostru. Není náročný na podmínky chovu a dobře se hodí i pro začátečníky.

 

      Durynský (Du) ideální hmotnost 3,5 – 4,25 kg. Srst má madagaskarovou barvu.  Kamzičí znaky jsou tvořeny závojem na nose,uších,stehnech a bocích. Tento králík je nenáročný. Dříve se nazýval také kamzičí.

 

      Bílopesíkatý (Bí) ideální hmotnost 3,50 – 4,25 kg.Má elastické silné pesíky s nílými konečky. Bílopesíkatý znaky vznikly bílým lemováním nozder,očních kroužků,skráňové obruby,ušních boltců, a skvrn u kořene boltců, břicha,vnitřích stran končetin a spodní části ocasu. Je to pěkný a nenáročný králík.

 

      Moravský bílý hnědooký (Mbh) ideální váha 3,30 – 4,00 kg. Byl uznán v roce 1984.Je zahrnut do národních plemen. http://www.klubmbh.estranky.cz/clanky/historie-vzniku-plemene.html

 

 

      Zaječí (Za) ideální váha 3,50 – 4,25 kg. Je to anglické sportovní plemeno. Má štíhlé tělo,dlouhé končetiny a mimořádně vysoký postoj. Připomíná zajíce,je jediným představitelem tohoto typu králíků. Srst má divoké zbarvení a mahagonovým až ohnivě zlatým nádechem.Je náročný na chovatelskou práci a prostorné ustájení s výběhy.

 

 

 

         -  malá plemena Králíci malých plemen dosahují v dospělosti nejvíc 3,5 kg. Samice mají dobrou plodnost a mláďata se vyznačují rychlým růstem a včasným pohlavním dospíváním. Připouštíme až po dosáhnutí  věku 6 měsíců. Jateční výtěžnost dosahuje 65 % z celkové hmotnosti. Jejich maso je chutnější a kvalitnější jako maso velkých plemen. Jateční výtěžnost tzv. masných plemen dosahuje 55-65% takže je vidět, že se jim vyrovnají a mnohé z nich i předčí. Hmotnost kostry dosahuje 8-10% z celkové hmotnosti králíka,hmotnost žaludku a střev dosahuje 12-14 % z celkové hmotnosti králíka, hmotnost krve tvoří průměrně 5% z celkové hmotnosti králíka, králičí kožka je poměrně těžká a tvoří až 18 % z celkové hmotnosti králíka. Jsou plemena králíků jako např.zaječí kde kožka je velmi slabá až tak,že při  stahování dochází k protržení a naopak u Nb je velmi silná. Z bílých mas je králičí maso nejhodnotnější. Obsahuje hodně bílkovin, málo purinu, cholesterolu a tuku, je lehce stravitelné  a chutné. Pro nízký obsah sodíku a snadnou stravitelnost je králičí maso vhodné jako dietní.

 Většinu plemen můžeme charakterizovat jako sportovní plemena,které v omezených podmínkách chovu dosahují výborné užitkové výsledky. Na jednoho králíka malých plemen počítáme s kotcem o ploše 0,50m2.Kotce mají být 70 cm široké,70 cm hluboké a 45 cm vysoké.( Střední plemena 0,75m2, velká 1,25m2).  Chov těchto plemen je vhodný pro začátečníky , mladé chovatele,ale i pro zkušené chovatele. Tyto plemena králíků jsou také vhodné pro chovatele s menší krmnou základnou, protože se vyznačují velmi dobrým zhodnocováním krmiva.

 

Malý beran (MaB) ideální hmotnost 2,75-3,50 kg, je to králík s všestrannou užitkovostí. Vyšlechtěn v r.1970.Exteriérem se podobá FB. Není náročný na chovatelské podmínky.

 

Činčila malá-ideální hmotnost 2,50-3,25 kg. Původem z Francie. Je typickým představitelem malých plemen. Srst má podobnou jako Čv. Používá se i k laboratorním účelům..Není to náročné plemeno, můžeme je doporučit i pro začínající chovatele. http://mila.kyncl.sweb.cz/

 

 

Dailenár (Dl)  ideální hmotnost 2,50-3,25 kg. http://mila.kyncl.sweb.cz/

 

 

Marburský (Ma) ideální hmotnost 2,50-3,25 kg. Má štíhlejší tělo a šedomodrou srst s nahnědlým nádechem; podobá se sibiřské veverce. Je temperativní, plodný a nenáročný vhodný pro začínající chovatele.

 

Český červený (Čč)  ideální hmotnost 2,50-3,25 kg. Plemeno bylo uznáno v roce 1959.Má krátké zavalité tělo, srst je pomerančově červená, Plemeno není náročné na chovatelské podmínky. Je zahrhuté do národních plemen.

 

Rhönský (Rh) ideální hmotnost 2,50-3,25 kg.

 

Kuní (Ku) ideální hmotnost 2,50-3,25 kg. Toto plemeno bylo vyšlechtěno ve více zemích.Má zavalité tělo, srst na hřbetě je tmavší pruh který je součástí kuních znaků, k nimž patří tmavé zbarvení uší,nosní masky,pírka,končetin a skráňové skvrny., na bocích světlejší . Je nenáročný a plodný,vhodný pro začátečníky. http://www.klubkursi.estranky.cz/

 

 

Siamský (Si) ideální hmotnost 2,50-3,25 kg. Je to nenáročné plemeno.Barevné rázy žlutý a modrý. U obouch rázů má zbarvení chlopků akromelanistický charakter, na hřbetě bývá tmavší pás na čele zrcadlo k siamským znakům patří temně madagaskarově (nebo modře)zbarvené uši,končetiny,pírko,skráňové skvrny a nosní maska. http://www.klubkursi.estranky.cz/

 

 

Rys (Rys) ideální hmotnost 2,50-3,25 kg. Exteriérem je typický pro malá plemena, srst je stříbřitě modrá s červenohnědou mezibarvou. Vyniká zvláštností v barvě podsady, která je na povrchu těla jasně bílá a na bíle zbarveném břiše je šedomodrá. Není náročný na chovatelské podmínky.

 

Perlový (Pe) ideální hmotnost 2,50-3,25 kg. Má mírně zavalité tělo. Srst má divoké zbarvení se šedými konečky pesíků, které tvoří typické perlování. U nás je to málo rozšířené plemeno i když je nenáročné. V Německu hodně rozšířen.

 

Stříbřitý malý (S)  ideální hmotnost 2,50-3,25 kg. Stříbřitost je tvořena střídáním bílých a barevných konečků pesíků. Barvy: černá,žlutá,divoce zbarvený,modrá,havanovitá,světlá. Je to plemeno vhodné pro začátečníky. http://www.stribritymaly.elist.cz/kontakt.php

 

 

Holandský (Ho) ideální hmotnost 2,50-3,25 kg. Je to jedno z nejstarších plemen. Má zavalité,válcovité tělo na krátkých končetinách. Charakterizuje ho tzv. holandská strakatost – zbarvení uší přechází na líce a zbarvená je také zadní část těla.Tento králík je velice plodný a nenáročný na chovatelské podmínky.

http://www.holandsky-kralik.wz.cz/

 

Anglický strakáč (AS) ideální hmotnost 2,50-3,25 kg Má štíhlejší tělo s delšími končetinami. Srst je bílá s černou,modrou nebo madagaskarovou kresbou. Od ostatních strakáčů se liší tím, že jeho kresba je doplněna řetězovou kresbou po obouch stranách těla. Je náročný na plemenářskou práci. http://chovateleas.webnode.cz/

 

 

Tříslový (T) ideální hmotnost 2,50-3,25 kg. Tříslově zbarvená ( ohnivě hnědočervená) místa na těle ( podobně jako bílá u Bí) jsou typickými plemennými znaky. Není náročný na podmínky chovu. http://trislaci.webnode.cz/

 

 

Český černopesíkatý (Ččp) ideální hmotnost 2,50-3,25 kg. Vyšlechtěn byl kolem roku 1975.Srst je bílá s černými konečky pesíků,které tvoří sazovitý závoj. Je to nenáročné plemeno zahrnuté do národních . http://www.ah-kralici.estranky.cz/

 

 

Holičský modrý (Hm) ideální hmotnost 2,50-3,25 kg. Má zavalité tělo,srst je ocelově modrá. Nemá zvláštní nároky na chov.Slovenské národní plemeno http://rexklub.sk/

.

 

Ruský (R)  ideální hmotnost 2,30 -3,00 kg..Zbarvení srsti je akromelanistické. Pigmentovaná kresba očí,masky, konců končetin a pírka je modrá nebo černá. Toto plemeno není náročné. http://www.klubkursi.estranky.cz/

 

-          zakrslá plemena – chov zakrslých plemen je vyloženě sportovně-zábavný.Tito králíci se chovají pro potěšení mladých tak dospělých chovatelů.

 

Zakrslý beran (ZB)  ideální hmotnost 1,50 -1,75 kg. Typem připomíná velkého berana.Rozpětí uší je 22-28 cm.

 

Hermelín (He) ideální hmotnost 1,00-1,25 kg

 

Zakrslý barevný (Z)  ideální hmotnost 1,00-1,25 kg. Chová se ve všech barevných rázech všech plemen. Není náročný na chovatelské podmínky. http://zakrslykralik.unas.cz/

 

 

Zakrslý strakáč (Zstr.) ideální hmotnost 1,40-1,60 kg

 

krátkosrstá plemena- krátkosrstá plemena králíků mohou být typu francouzské, německé, normánské rexovosti. U nás se chovají francouzského typu. Zvláštností srsti je nejen její délka, ale i její kolmé postavení k tělu. Srst je mimořádně hustá a jemná, Její ideální délka je 19-20mm. Rexovití králíci jsou nároční na udržování suchého prostředí a na krmení. Jejich plodnost je průměrná, produkce masa podprůměrná. Jsou citlivé na průvan a na otlaky na patách zadních končetin. Pro vysoké nároky na ošetřování a zkušenosti chovatele se nedoporučuje pro začátečníky. http://www.rexklub.websnadno.cz./

 

 

Kastorex (Ca) ideální hmotnost 3,50-4,50 kg.Je to středně velký krátkosrstý kožešinový králík. Má mírně prodloužené, kuželové tělo. Srst je bobrovitá s černým závojem. Nesnáší ustájení na roštech.

 

Slovenský sivomodrý rex (SsRex) ideální hmotnost 3,50-4,50 kg. Slovenské národní plemeno.

 

Rexi střední velikosti (Rex) ideální hmotnost 3,50-4,50 kg. Typem a charakterem srsti se podobají kastorexovi barvou srsti králíkům všech středních plemen.

 

Rexi malý (Rex) ideální hmotnost 2,75-3,50 kg. Typem a charakterem srsti se podobají kastorexovi barvou srsti králíkům všech malých plemen.

 

Rexi zakrslý /ZRex)  ideální hmotnost 1,20-1,40 kg.Délka srsti je 14-15 mm.Vyskytuje se ve všech barevných rázech zakrslého barevného králíka.

 

 

dlouhosrstá plemena tvoří dva druhy: angorský králík,který se vyznačuje jemnou a dlouhou srstí a liščí králík, který se používá na imitaci drahých kožešin.

 

Angora(A) ideální hmotnost 3,50 – 5,00kg. Je jedno z nejstarších a nejzajímavějších plemen králíků. Jeho předností je,že dává chovateli jako jediné plemeno užitek už počas svého života. Český typ angorského králíka se vyznačuje dobrým osrstěním, pěkně obrostlými ušnicemi,středně dlouhými dobře osrstěnými končetinami a jemnou hustou vlnitou srstí v které množství pesíků nepřesahuje 2%. Srst je dlouhá 6 -8cm a stále dorůstá a získává se stříháním.

Chov angorských králíků je náročný na čistotu chovatelského zařízení.Plodnost je podprůměrná. Mláďata se později vyvíjí dospívají ve věku 9 měsíců. Při tomto plemenu nelze podcenit ani produkci masa. Nároky na ustájovací prostory jsou větší než u středních plemen. http://www.angora.cz/

 

 

Liščí králík (Li) ideální hmotnost 3,00- 4,00kg u nás velmi málo chovaný délka srsti

 

Zakrslý liščí králík (Zli) ideální hmotnost 1,20 -1,40 kg. Délka srsti je 30-50 mm

 

 

Plemeno se zvláštní strukturou srsti

 

Saténový (Sa)  ideální hmotnost 3,00 – 4,00 kg. Srst je mimořádně hustá a délce srsti 2,5 až 3 cm. Působením saténového faktoru jsou výrazně zmenšeny průměry všech druhů chlupů. Pesíky ale přesahují základní krycí chlup asi o 3 mm. Zmenšení průměru chlupů způsobuje výraznější zjemnění srsti. To je výrazně odlišné o plemen s normální srstí. http://klubsa.webnode.cz/

 

 

Zakrslý saténový (Zsa) ideální hmotnost 1,00 – 1,25 kg

 

 

Zdroj:

Domácí chov zvířat-Jiří Havlín a kol

Chováme králíky—Emil Barát

Domácí chov zvířat- Jiří Havlín + kol.

http://www.klubkanino.wbl.sk