Vídeňský šedý (Vš)

D:Graue Wiener

Vznik plemene

Vídeňský šedý u nás

1. Hmotnost

Ideální hmotnost je 4,00-5,00 kg.

hmotnost_vs.pdf

Nepřípustné vady

Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,00 kg (neklasifikován)

2. Tvar

požadavky udávají-tvarové požadavky na jednotlivé části těla králíka. V této pozici se posuzují kriteria:

a) průběh hřbetní linie

Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka.Má být ladná,na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená.V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

Přípustné vady

-mírně vystouplé lopatky

-mírně prohnutý hřbet

-náběh na kapří hřbet

-náběh na sraženou záď

-mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou

Nepřípustné vady

-silně vystouplé lopatky(výluka)

-silně prohnutý hřbet (výluka)

-vysloveně kapří hřbet (výluka)

-vysloveně sražená záď (výluka)

-deformace páteře (výluka)

b) poloha končetin

Hrudní končetiny musejí být rovné,jejich nášlap má být tzv.“kočičí.Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné,chodidla těsně k tělu přilehlá,s polohou rovnoběžnou k tělu,kyčle mají těsně přiléhat k trupu.Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.

Přípustné vady

-mírný prošlap hrudních končetin

-náběh na kravský postoj pánevních končetin(chodidla nejsou rovnoběžná s trupem,mírně odstouplé kyčle)

-poněkud křivé hrudní končetiny

Nepřípustné vady

-silný prošlap hrudních končetin (výluka)

-vysloveně křivé hrudní končetiny(výluka)

-vysloveně vybočený postoj pánevních končetin(výluka)

-silně vystouplé kyčle(výluka)

-sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)

-vybočený postoj hrudních končetin(výluka)

-křivý prst (výluka)

-zlomený prst na kterékoliv končetině(neklasifikován)

-chybějící dráp(neklasifikován)

-zlomená končetina(neklasifikován)

-prokazatelně křivá končetina hrudní i pánevní(výluka)

c) poloha pírka

Pírko musí být rovné,vztyčené,přilehlé k tělu ve směru páteře.

Přípustné vady

-vleklé pírko

-hravé pírko

-poněkud kratší,avšak nedeformované

-zčásti nehybné(drátěné),ale rovné pírko

-zčásti měkké(neovladatelné),avšak rovné pírko

-ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku

Nepřípustné vady

-trvale jednostranně nesené šikmé pírko (výluka)

-velmi krátké pírko(neklasifikován)

-zhmožděné pírko s výjimkami uvedenými v přípustných vadách(neklasifikován)

-zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován)

-křivé pírko(výluka)

-zlomené,křivě srostlé pírko(neklasifikován)

-chybějící pírko(výluka)

d) kůže králíka

Kůže má pružně,avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka.Nemá nikde tvořit řasy,záhyby nebo převisy

Přípustné vady

-volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka

-u samic velkých a středních plemen nepatrně šikmý lalok

-u samic velkých a středních plemen lalůček,menší i výraznější lalok

-větší oříšek u samců velkých a středních plemen

-u samců velkých a středních plemen nepatrný náběh na lalůček

Nepřípustné vady

-silně volná kůže na břiše,bocích a zadní partii(výluka)

-dvojitý lalok u všech plemen(výluka)

-kalhoty (výuka)

-vysloveně šikmý lalok (výluka)

-u samců všech plemen lalůček(výluka)

e) vnější pohlavní orgány

Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované.U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.

Přípustné vady

-mírně vleklá varlata

-mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje

Nepřípustné vady

-chybějící varle nebo varlata(výluka)

-chybějící šourek (výluka)

-vysloveně vleklá varlata-vysloveně ochablý šourek (výluka)

-dvojpohlavnost(výluka)

-rozštěp pyje,sahající přes polovinu délky pyje (výluka)

-deformace vnějších pohlavních orgánů samic (výluka)

-veškeré ostatní deformace a naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)

3. Typ

Tělo je zavalité,stejnoměrně osvalené,krk krátký.Hlava je silná,široká v čelní a nosní partii,skráně jsou výrazné.Uši jsou masité o délce 10,5-12 cm.Celkový typ je shodný s typem ostatních vídeňských.

Přípustné vady

-menší odchylky od požadovaného typu těla a hlavy

-zřetelný krk

-menší odchylky od stanovené délky uší

-nižší postoj na hrudních končetinách

-tenčí končetiny

Nepřípustné vady

-úzké,dlouhé tělo (výluka)

-tenké,dlouhé končetiny (výluka)

-plazivý pohyb(výluka)

-úzká dlouhá hlava(výluka)

-uši delší než 13 cm a kratší než 8,5 cm(výluka)

4. Srst

Srst je v podsadě neobyčejně hustá s výraznými elastickými pesíky, délka je asi 3 cm.

Přípustné vady

-řidší srst

-nepravidelné pesíkování

-mírné odchylky od předepsané délky srsti

Nepřípustné vady

-srst téměř bez podsady(výluka)

-velmi jemná až vatovitá srst(výluka)

-nepružná až hrubá srst(výluka)

-výrazné odchylky od požadované délky srsti(výluka)

5. Barva krycího chlupu

Vš je uznán ve čtyřech barevných odstínech divokého zbarvení. Tři kriteria divikého zabrvení jsou totožná s BO,čtvrtým rázem je divoký s ohnivým faktotem. Ten způsobuje načervenalý nádech krycí barvy.která je tedy výraznější.Krycí barva břicha,vnitřní strany končetin jsou bílé,zátylkový klín a skvrny u pohlaví jsou až červené.Další nečervenalé zbarvení břicha není vadou.

Světle divoce zbarvený

jde o nejsvětlejší z divokých barevných rázů.Krycí chlup,tvoří tzv.stínování (housenkování),se skládá z černých a nahnědle žlutých konečků chlupů,přičemž nahnědle žluté silně převládají.Krycí barva na břiše,vnitřní strany končetin a skráňová obruba jsou bílé.Zátylkový klín a skvrny u pohlaví jsou výrazně nahnědle červené.Uši jsou černě lemované,pírko je na povrchu tmavé,na spodině bílé.Barva očí je hnědá,drápy tmavě rohovité.

Středně divoce zbarvený

Krycí chlup je tvořen černými a nahnědle žlutými konečky chlupů,přičemž oboje jsou zastoupeny přibližně stejným dílem.Ostatní jako u světle divoce zbarvených.

Tmavě divoce zbarvený

Krycí chlup je tvořen černými a tmavošedými konečky chlupů,přičemž oboje sjou zastoupeny přibližně stejným dílem.Zátylkový klín je jen naznačen.Divoké znaky jsou o něco světlejší než barva krycího chlupu na povrchu těla.Ostatní jako u světle divoce zbarvených.

Přípustné vady

-u barevného rázu s ohnivým faktorem méně intenzivní zbarvení

-nestejnoměrné nebo méně výrazné stínování

-světlejší boky a kyčle

-světlejší pásky na hrudních končetinách

-světlejší prsa

-světlejší končetiny

-ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla

-menší odchylky od stanovené barvy očí a drápů.Tyto odchylky mohou být jen odstínové

Nepřípustné vady

-u barevného rázu s ohnivým faktorem zcela nevýrazné zbarvení

-silné promísení kryciho chlupu bílými chloupky(výluka)

-skupiny bílých chloupků(výluka)

-zcela chybějící stínování (výluka)

-bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži(výluka)

-bílý dráp a jinak zbarvené oči(výluka)

6. Barva podsady a mezibarva

Pro divoce zbarveného s ohnivým faktorem platí že mezibarva je červená.

Světle zdivoce zbarvený

Podsada je modrá,ostře ohraničená,mezibarva je rezavě hnědočervená,široká a výrazná.

Středně divoce zbarvený

Podsada je modrá,mezibarva o něco méně široká než u světle divoce zbarvených a také o slabší výraznosti hnědočervené barvy.

Tmavě divoce zbarvený

Podsada je tmavomodrá,mezibarva je slabě naznačena bez ostrého ohraničení a bez výraznosti.

Přípustné vady

-u barevného rázu s ohnivým faktorem mémě intenzivní mezibarva

-světlejší podsada

-ojedinělé bílé chloupky v podsadě

-slabší šířka a menší výraznost mezibarvy

Nepřípustné vady

- velmi světlá podsada(výluka)

-jinak zbarvená podsada(výluka)

-podsada silně promísená bílými chloupky (výluka)

-zcela chybějící mezibarva u světle a středně i tmavě div.zbarv.(výluka)

-u barevného rázu s ohnivým faktorem zcela nevýrazná mezibarva(výluka)

7.Péče a zdraví

K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.

Uši musejí být řádně vyčištěné,prosté ušního mazu.Do této pozice patří také znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst.Drápy králíka musejí být zkráceny tak,aby nepřesahovaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění.Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu.Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele,nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči,prachu nebo z výběhu se trestá v páté resp. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování.jak o tom hovoří registrační řád.V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě.Pokud je tetování zcela nečitelné,zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku,připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“.Drobné závady v tetování,např.převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“.V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří,zvíře je neklasifikováno.Zjistí-li posuzovatel,že tetování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka,daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče,resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.

Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku.Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakažlivým) a chorobám dědičným.Přesnou diagnozu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.

Všeobecně platí pro posuzovatele

-mírně slzící oko poznamenat do oceňovacího lístku a zvíře klasifikovat

-silně slzící oko nebo oči“neklasifikován“,po event.vyléčení chovu schopen,

-ušní svrab:“neklasifikován“ po vyléčení chovu schopen,zvíře ihned odstranit z výstavy

-cizopasníci vnější i vnitřní “neklasifikován“ zvíře ihned odstranit z výstavy

-infekční rýma nebo podezření na rýmu: neklasifikován zvíře ihned odstranit z výstavy

-nadmutí:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-padoucnice: „výluka“

-poruchy neurologické(ochrnutí,třesavka apod.) „výluka“

-rybí oko „výluka“

-oční zákal „výluka“

-chorobně vypouklé oko „výluka“

-vpadlé oko: „výuka“

-výrůstky na očích: „výluka“

-tzv.třetí víčko:„výluka“

-jiné deformace očí:„výluka“

-zduřelé pohlaví(event.syfilis):„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-otevřené rány všeho druhu:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-deformace kostry:„výluka“

-přerůstání zubů:„Výluka“

-hnisavé nádory,pokud nejsou příznakem myxomatózy:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-zjevné příznaky myxomatózy:„výluka“zvíře odstranit z výstavy

-katar horních cest dýchacích:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-otlaky,tj.menší holá místa na chodidlech hrudních a pánevních končetin,pokud nejsou otevřené:poznamenat na oceňovací lístek a zvíře klasifikovat bez nároku na udělení cen.

-otlaky otevřené:„výluka“

-slepota„výluka“

-kýla:„neklasifikován“

-zhojená poranění kdekoliv na těle(mimo pírko)která zhoršují celkový dojem zvířete„neklasifikován“

Při všech ostatních příznacích chorob,platí výrok „neklasifikován“ s uvedením příznaků.

Zdroj

Ing Josef Zadina-Vzorník Králíků

vidensky_sedy.txt · Poslední úprava: 2018/12/06 09:06 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki