Velký světlý stříbřitý Vss

}

D: Helle Großsilber

Vznik plemene

Vss u nás

Počátkem roku 1967 skupina chovatelů ze severní Moravy a Slezska iniciovala založení klubu chovatelů velmi rozšířeného plemene králíků Francouzských stříbřitých (Fs) a na 9. července 1967 svolala do Opavy ustavující schůzi. Zde se sešlo 28 chovatelů a Klub chovatelů Fs byl na světě. Vzhledem k oblíbenosti plemene, nadšení chovatelů a práci chovatelů a funkcionářů se začal rychle rozvíjet. Prvním předsedou klubu byl Květoslav Lhotský a jednatelem Arnošt Hapal, oba z Opavy. Již koncem roku 1967 měl klub 60 členů, v roce 1982 jich bylo 70. Stovku členů měl klub přibližně v roce 1984 a s nevelkými rozdíly se tento počet udržuje dodnes. Do rozdělení republiky bývalo vždy několik členů ze Slovenska. Věrných a obětavých chovatelů, členů klubu, je celá řada. Těmi nejvytrvalejšími jsou do dnešních dní Miloš Kopecký ze Sadové (člen od roku 1974), Alfréd Halienka z Litvínova (od r. 1973), Pavel Moucha z Luštěnic (od r. 1972) a Ladislav Ráliš z Jablonce nad Nisou (od r. 1969). Čestným členem klubu je i bývalý klubový pokladník Věroslav Šedina z Úval (od r. 1971). Z historie uvádím úspěšné chovatele, kteří se ve své době významně podíleli na rozvoji plemene u nás: Ing. Antonín Žalkovský z Chrustenic, Jiří Trejbal z Plzně – Koterova, Josef Macháček z Křenovic, Stanislav Sunkovský z Počedělic, Stanislav Cmíral z Úval, František Matějka z Horoušan, Zdeněk Musil z Tuřan, Zdeněk Pečenka z Drahkova a další. Můžeme vzpomínat na další skvělé chovatele. Řadu z nás zasáhly náhlé odchody Pavla Žďárského z Podhorního Újezdu, Aloise Ducháčka z Chocně nebo Josefa Brázdy z Horní Moštěnice. Klubová práce je především věcí obětavosti předních funkcionářů. Zde si rovněž dovolím vzpomenout některá jména. Předsedové: Květoslav Lhotský, ing. Miroslav Očenášek, Stanislav Cmíral, Pavel Moucha, dr. Miroslav Martinec a Miroslav Caha. Jednatelé: Arnošt Hapal, Josef Beran, ing. Pavel Matějka, ing. Stanislav Vacek, Václav Andla, Josef Kvasnička a ing. Otakar Janeba. Díky jejich obětavosti byly vytvářeny stabilní podmínky pro klubovou práci. O zavedení názvu Velký světlý stříbřitý v roce 1982 se zmíním v následující kapitole.

1. Hmotnost

ideální hmotnost je 4,50 - 5,50 kg

mesicni_prirustky_vss.xls

Nepřípustné vady

Hmotnost nižší než 4,00 kg a vyšší než 5,50 kg (neklasifikován)

2.Tvar

požadavky udávají-tvarové požadavky na jednotlivé části těla králíka. V této pozici se posuzují kriteria:

průběh hřbetní linie

Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka.Má být ladná,na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená.V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

přípustné vady

-mírně vystouplé lopatky

-mírně prohnutý hřbet

-náběh na kapří hřbet

-náběh na sraženou záď

-mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou

nepřípustné vady

-silně vystouplé lopatky(výluka)

-silně prohnutý hřbet (výluka)

-vysloveně kapří hřbet (výluka)

-vysloveně sražená záď (výluka)

-deformace páteře (výluka)

poloha končetin

Hrudní končetiny musejí být rovné,jejich nášlap má být tzv.“kočičí.Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné,chodidla těsně k tělu přilehlá,s polohou rovnoběžnou k tělu,kyčle mají těsně přiléhat k trupu.Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.

přípustné vady

-mírný prošlap hrudních končetin

-náběh na kravský postoj pánevních končetin(chodidla nejsou rovnoběžná s trupem,mírně odstouplé kyčle)

-poněkud křivé hrudní končetiny

nepřípustné vady

-silný prošlap hrudních končetin (výluka)

-vysloveně křivé hrudní končetiny(výluka)

-vysloveně vybočený postoj pánevních končetin(výluka)

-silně vystouplé kyčle(výluka)

-sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)

-vybočený postoj hrudních končetin(výluka)

-křivý prst (výluka)

-zlomený prst na kterékoliv končetině(neklasifikován)

-chybějící dráp(neklasifikován)

-zlomená končetina(neklasifikován)

-prokazatelně křivá končetina hrudní i pánevní(výluka)

poloha pírka

Pírko musí být rovné,vztyčené,přilehlé k tělu ve směru páteře.

přípustné vady

-vleklé pírko

-hravé pírko

-poněkud kratší,avšak nedeformované

-zčásti hehybné(drátěné),ale rovné pírko

-zčásti měkké(neovladatelné),avšak rovné pírko

-ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku

nepřípustné vady

-trvale jednostraně nesené šikmé pírko (výluka)

-velmi krátké pírko(neklasifikován)

-zhmožděné pírko s vijimkami uvedenými v připustných vadách(neklasifikován)

-zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován)

-křivé pírko(výluka)

-zlomené,křivě srostlé pírko(neklasifikován)

-chybějící pírko(výluka)

kůže králíka

Kůže má pružně,avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka.Nemá nikde tvořit řasy,záhyby nebo převisy

přípustné vady

-volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka

-u samic velkých a středních plemen nepatrně šikmý lalok

-u samic velkých a středních plemen lalůček,menší i výraznější lalok

-u samic malých plemen lalůček

-větší oříšek u samců velkých a středních plemen

-u samců velkých astředních plemen nepatrný náběh na lalůček

nepřípustné vady

-silně volná kůže na břiše,bocích a zadní partii(výluka)

-dvojitý lalok u všech plemen(výluka)

-kalhoty (výuka)

-vyslověneně šikmý lalok (výluka)

-u samic Za a u všech zakrslých plemen lalůček(výluka)

- u samců všech plemen lalůček(výluka)

Vnější pohlavní orgány

Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované.U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.

přípustné vady

-mírně vleklá varlata

-mírný rožtěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje

nepřípustné vady

-chybějící varle nebo varlata(výluka)

-chybějící šourek (výluka)

-vysloveně vleklá varlata-vysloveně ochablý šourek (výluka)

-dvojpohlavnost(výluka)

-rožtěp pyje,sahající přes polovinu délky pyje (výluka)

-deformace vnějších pohlavních orgánů samic (výluka)

-veškeré ostatní deformace a naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)

3.Typ

Tělo je zavalité,tvoří masivní válec se širokou hrudní i pánevní partií.Hlava je robustní,silná,široká a mírně klabonosá,u samic poněkud jemnější.Hrudní končetiny jsou silné se středně vysokým postojem.Uši jsou masité,lžičkovitě otevřené o délce 12-13 cm.Krk je silný,velmi krátký.

Přípustné vady

-méně zavalité,protáhlejší tělo(slabší zavalitost)

-menší odchylky od stanoveného typu hlavy

-méně zmasilé uši

-menší odchylky od stanovené délky uší

Nepřípustné vady

-vysloveně dlouhé a úzké tělo (výluka)

-dlouhá a úzká hlava ( výluka)

-uši kratší než 11 cm a delší než 14 cm ( výluka)

4. Srst

Srst je hustá a pružná s výraznými pesíky.Délka krycího chlupu je 3 cm.

Přípustné vady

-řidčí

-méně pružná

-měkčí

-mírně zplstěná

-hrubší

-menší odchylky od stanovené délky

Nepřípustné vady

-srst téměř pod podsady (výluka)

-velké odchylky od délky srsti (výluka)

5.Stříbřitost,pesíkování,stejnoměrnost

Celkový dojem králíka je mléčný.Vzniká průsvitem podsadových chloupků světlému krycímu chlupu a pesíkům. Nad tento krycí chlup přečnívají asi o 1 cm černé zesílené lesklé pesíky,které vytvářejí tzv.pesíkování. Světlá stříbřitost i pesíkování musejí být po celém těle stejnoměrně rozloženy a to ideálně i na extremitách( tj.partie s kratším osrstěním jako jsou uši,oční kroužky,nosní partie,končetiny a pírko).Jejich poněkud tmavší zbarvení není vadou,jen na břiše je stříbřitost poněkud matnější.Barva očí je hnědá,barva drápů tmavě rohovitá.

Přípustné vady

-nestejnoměrná,vločkovitá stříbřitost,nestejnoměrné pesíkování

-tmavší extremity zejména tzv.motýlek

- velmi slabé pesíkování,tvořící příliš světlý odstín(tzv.moučný pytel)

-menší odchylky od barvy očí a drápů

nepřípustné vady

-nadměrné pesíkování a vysloveně tmavá stříbřitost(výluka)

-silně skvrnitá a nestejnoměrná stříbřitost(výluka)

-vysloveně černé extremity,bez stříbřitosti(výluka)

-chybějící pesíkování,způsobující téměř bílý celkový dojen(výluka)

-výrazně tmavá hlava(výluka)

-skupinky býlích chloupků(výluka)

-jiná barva očí a bílý dráp (vždy výluka)

6.Podsada

Podsada je na celém těle sytě břidlicově modrá až ke kůži,bez ojedinělých bílých chloupků.Nesmí být téměř černá.S přibývajícím stářím se intenzita zbarvení podsady poněkud snižuje a při posuzovaní se na to bere zřetel.

Přípustné vady

-světlejší barva podsady,ojedinělé bílé chloupky v podsadě

-v horní části poněkud tmavší podsada nežv dolní části kůže tzv.zonovitě odsazená podsada.

Nepřípustné vady

-velmi světlá až bílá podsada (výluka)

podsad silně promíšená bílými chloupky (výluka)

7.Péče a zdraví

K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.

Uši musejí být řádně vyčištěné,prosté ušního mazu.Do této pozice patří také znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst.Drápy králíka musejí být zkráceny tak,aby nepřesahovaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění.Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu.Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele,nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči,prachu nebo z výběhu se trestá v páté resp. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování.jak o tom hovoří registrační řád.V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě.Pokud je tetování zcela nečitelné,zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku,připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“.Drobné závady v tetování,např.převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“.V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří,zvíře je neklasifikováno.Zjistí-li posuzovatel,že tetování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka,daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče,resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.

Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku.Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakažlivým) a chorobám dědičným.Přesnou diagnozu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.

Všeobecně platí pro posuzovatele

-mírně slzící oko poznamenat do oceňovacího lístku a zvíře klasifikovat

-silně slzící oko nebo oči“neklasifikován“,po event.vyléčení chovu schopen,

-ušní svrab:“neklasifikován“ po vyléčení chovu schopen,zvíře ihned odstranit z výstavy

-cizopasníci vnější i vnitřní “neklasifikován“ zvíře ihned odstranit z výstavy

-infekční rýma nebo podezření na rýmu: neklasifikován zvíře ihned odstranit z výstavy

-nadmutí:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-padoucnice: „výluka“

-poruchy neurologické(ochrnutí,třesavka apod.) „výluka“

-rybí oko „výluka“

-oční zákal „výluka“

-chorobně vypouklé oko „výluka“

-vpadlé oko: „výuka“

-výrůstky na očích: „výluka“

-tzv.třetí víčko:„výluka“

-jiné deformace očí:„výluka“

-zduřelé pohlaví(event.syfilis):„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-otevřené rány všeho druhu:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-deformace kostry:„výluka“

-přerůstání zubů:„Výluka“

-hnisavé nádory,pokud nejsou příznakem myxomatózy:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-zjevné příznaky myxomatózy:„výluka“zvíře odstranit z výstavy

-katar horních cest dýchacích:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-otlaky,tj.menší holá místa na chodidlech hrudních a pánevních končetin,pokud nejsou otevřené:poznamenat na oceňovací lístek a zvíře klasifikovat bez nároku na udělení cen.

-otlaky otevřené:„výluka“

-slepota„výluka“

-kýla:„neklasifikován“

-zhojená poranění kdekoliv na těle(mimo pírko)která zhoršují celkový dojem zvířete„neklasifikován“

Při všech ostatních příznacích chorob,platí výrok „neklasifikován“ s uvedením příznaků.

Zdroj

Ing.Josef Zadina-Vzorník králíků

http://klubvss.cz/klub/historie/- Klub Vss

velky_svetly_stribrity.txt · Poslední úprava: 2018/12/07 05:02 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki