Stříbřitý malý (S)

D: Kleinsilber

Vznik plemene

Stříbrňáci u nás

Zbarvení

- černý (Sč)

- žlutý (Sž)

- divoce zbarvený (Sdiv)

- modrý (Sm)

- havanovitý (Shav)

- světlý (Ssv)

1. Hmotnost

Ideální hmotnost 2,50-3,25 kg

hmotnostni_prirustky_s.xls

Nepřípustné vady

-hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován)

2. Tvar

požadavky udávají - tvarové požadavky na jednotlivé části těla králíka. V této pozici se posuzují kritéria:

a) průběh hřbetní linie

Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka. Má být ladná, na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená. V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

Přípustné vady

-mírně vystouplé lopatky

-mírně prohnutý hřbet

-náběh na kapří hřbet

-náběh na sraženou záď

-mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou

Nepřípustné vady

-silně vystouplé lopatky(výluka)

-silně prohnutý hřbet (výluka)

-vysloveně kapří hřbet (výluka)

-vysloveně sražená záď (výluka)

-deformace páteře (výluka)

b) poloha končetin

Hrudní končetiny musejí být rovné, jejich nášlap má být tzv.“ kočičí. Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“. Pánevní končetiny musejí být rovné, chodidla těsně k tělu přilehlá, s polohou rovnoběžnou k tělu, kyčle mají těsně přiléhat k trupu. Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.

Přípustné vady

-mírný prošlap hrudních končetin

-náběh na kravský postoj pánevních končetin(chodidla nejsou rovnoběžná s trupem, mírně odstouplé kyčle)

-poněkud křivé hrudní končetiny

Nepřípustné vady

-silný prošlap hrudních končetin (výluka)

-vysloveně křivé hrudní končetiny(výluka)

-vysloveně vybočený postoj pánevních končetin(výluka)

-silně vystouplé kyčle(výluka)

-sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)

-vybočený postoj hrudních končetin(výluka)

-křivý prst (výluka)

-zlomený prst na kterékoliv končetině(neklasifikován)

-chybějící dráp(neklasifikován)

-zlomená končetina(neklasifikován)

-prokazatelně křivá končetina hrudní i pánevní(výluka)

c) poloha pírka

Pírko musí být rovné, vztyčené, přilehlé k tělu ve směru páteře.

Přípustné vady

-vleklé pírko

-hravé pírko

-poněkud kratší, avšak nedeformované

-zčásti nehybné(drátěné),ale rovné pírko

-zčásti měkké(neovladatelné),avšak rovné pírko

-ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku

Nepřípustné vady

-trvale jednostranně nesené šikmé pírko (výluka)

-velmi krátké pírko(neklasifikován)

-zhmožděné pírko s výjimkami uvedenými v přípustných vadách(neklasifikován)

-zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován)

-křivé pírko(výluka)

-zlomené, křivě srostlé pírko(neklasifikován)

-chybějící pírko(výluka)

d) kůže králíka

Kůže má pružně, avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka. Nemá nikde tvořit řasy , záhyby nebo převisy

Přípustné vady

-volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka

-u samic velkých a středních plemen nepatrně šikmý lalok

-u samic velkých a středních plemen lalůček, menší i výraznější lalok

-větší oříšek u samců velkých a středních plemen

-u samců velkých a středních plemen nepatrný náběh na lalůček

Nepřípustné vady

-silně volná kůže na břiše, bocích a zadní partii(výluka)

-dvojitý lalok u všech plemen(výluka)

-kalhoty (výuka)

-vysloveně šikmý lalok (výluka)

- u samců všech plemen lalůček(výluka)

e) vnější pohlavní orgány

Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované. U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.

Přípustné vady

-mírně vleklá varlata

-mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje

Nepřípustné vady

-chybějící varle nebo varlata(výluka)

-chybějící šourek (výluka)

-vysloveně vleklá varlata-vysloveně ochablý šourek (výluka)

-dvojpohlavnost(výluka)

-rozštěp pyje, sahající přes polovinu délky pyje (výluka)

-deformace vnějších pohlavních orgánů samic (výluka)

-veškeré ostatní deformace a naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)

3. Typ

Tělo je zavalité, válcovité s nepatrným krkem. Končetiny jsou krátké a silné. Hlava je široká, krátká, dobře klenutá, u samic jemnější. Uši jsou masité, dobře osrstěné o délce 9-10 cm.

Přípustné vady

- mírně protaženější tělo s užší hrudní partií

- menší odchylky od požadovaného typy hlavy a délky uší

- mírně rozkleslé uši

- náběh na klopení jednoho ucha

- široké nasazení uší

- mírná deformace uší u kořene

- uši kratší než ideální délka

- háčkování uší u velkých a středních plemen v teplých obdobích

- měkké konce uší s mírnými záhyby

- mírně zašpičatělé uši

- slabší osrstění uší u všech plemen

- slabší stavba uší

Nepřípustné vady

- vysloveně dlouhá a uzká hlava (výluka)

- štičí hlava (výluka)

- zcela chybějící pohlavní výraz u dospělých samců (výluka)

- vysloveně jiný než požadovaný typ těla (výluka)

- klopené ucho ( výluka)

- vysloveně rozkleslé uši ( výluka)

-silná deformace uší u kořene,zarostlé sluchovody ( výluka)

-výrazné odchylky od ideální délky uší delší než 12 cm a kratší než 8 cm ( výluka)

-chybějící část ucha ( neklasifikován)

-poranění ucha po očkování(otvory v uších),které narušují celkový vzhled zvířete (neklasifikován)

-silně zduřené ucho po očkování (neklasifikován).V obouch případech je možno použít doložku chovu schopen pokud zvíře nevykazuje nepřípustnou vadu.

4. Srst

Srst je velmi hustá v podsadě s pravidelně rozmístěnými nepříliš hrubými pesíky. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Přípustné vady

-řidší srst

-hrubší a delší pesíky

-mírné odchylky od stanovené délky srsti

Nepřípustné vady

- srst téměř bez podsady (výluka)

- výrazné odchylky od délky srsti (výluka)

5. Barva krycího chlupu, stříbřitost, stejnoměrnost, pesíkování ; dle barevného rázu

- barva krycího chlupu je tvořena střídáním leskle černých a stříbřitě bílých konečků chloupků. Stříbřité bílé konečky mají být co nejkratší. Dle poměru černých a bílých konečků je odstín: světlý, střední a tmavý. Stříbřitost musí být stejnoměrně rozdělena po celém těle králíka a nesmí vytvářet shluky bílých konečků (vločky).Spodní strana těla je matnější. Barva očí je tmavohnědá, drápy jsou tmavé rohovité.

- dominující barvou je oranžová žluť, která musí být lesklá a výrazná.Úzké oční kroužky a skráňová obruba jsou světlejší.. Krycí barva na břiše,spodině pírka a vnitřní strany končetin mohou být bílé, přednost má krémové zbarvení. Stříbřitost musí být stejnoměrně rozdělena po celém těle králíka a nesmí vytvářet shluky bílých konečků (vločky).Spodní strana těla je matnější. Barva očí je tmavohnědá, drápy jsou tmavé rohovité.

Sdiv - krycí chlup je šedohnědě divoce zbarvený s přečnívajícími černými a bílými konečky a je velmi lesklý.Úzké oční kroužky, skráňová obruba, krycí barva na břiše,spodina pírka a vnitřní strany končetin jsou šedobílé až bílé. Stříbřitost musí být stejnoměrně rozdělena po celém těle králíka a nesmí vytvářet shluky bílých konečků (vločky).Spodní strana těla je matnější. Barva očí je tmavohnědá, drápy jsou tmavé rohovité.

Sm - barva krycího chlupu je tvořena střídáním leskle sytě modrých a stříbřitě bílých konečků chloupků. Stříbřité bílé konečky mají být co nejkratší. Dle poměru sytě modrých a bílých konečků je odstín: světlý, střední a tmavý. Stříbřitost musí být stejnoměrně rozdělena po celém těle králíka a nesmí vytvářet shluky bílých konečků (vločky).Spodní strana těla je matnější. Barva očí je šedomodré, drápy jsou tmavé rohovité.

Shav - barva krycího chlupu je tvořena střídáním leskle sytě havanovitých a stříbřitě bílých konečků chloupků. Stříbřité bílé konečky mají být co nejkratší. Dle poměru sytě havanovitých a bílých konečků je odstín: světlý, střední a tmavý. Stříbřitost musí být stejnoměrně rozdělena po celém těle králíka a nesmí vytvářet shluky bílých konečků (vločky).Spodní strana těla je matnější. Barva očí je tmavohnědá, drápy jsou tmavé rohovité.

Ssv - jako u Vss,avšak s tím, že přečnívají černé lesklé pesíky (pesíkování) přečnívají krycí chlup o 5-6mm.Světlá stříbřitost i pesíkování musejí být po celém těle stejnoměrně rozloženy a to ideálně i na extremitách( tj.partie s kratším osrstěním jako jsou uši,oční kroužky,nosní partie,končetiny a pírko).Jejich poněkud tmavší zbarvení není vadou,jen na břiše je stříbřitost poněkud matnější.Barva očí je hnědá,barva drápů tmavě rohovitá.

Přípustné vady

-nestejnoměrná,vločkovitá stříbřitost,nestejnoměrné pesíkování

-tmavší extremity zejména tzv.motýlek

- velmi slabé pesíkování,tvořící příliš světlý odstín(tzv.moučný pytel)

-menší odchylky od barvy očí a drápů

Nepřípustné vady

-nadměrné pesíkování a vysloveně tmavá stříbřitost(výluka)

-silně skvrnitá a nestejnoměrná stříbřitost(výluka)

-vysloveně černé extremity, bez stříbřitosti(výluka)

-chybějící pesíkování, způsobující téměř bílý celkový dojen(výluka)

-výrazně tmavá hlava(výluka)

-skupinky bílých chloupků(výluka)

-jiná barva očí a bílý dráp (vždy výluka)

6. Barva podsady, mezibarva

- podsada je sytě tmavomodrá ostře ohraničená od barvy krycího chlupu.

- barva podsady je červenožlutá a zasahuje až ke kůži, na břiše je bílá, ale krémová má přednost.

Sdiv - podsada je sytě modrá, mezibarva je široká 4 mm a červenohnědá a následuje 2mm široký černý proužek krycího chlupu. Barevné zóny jsou silně, výrazné, ostře ohraničené. Podsada na břiše je tmavomodrá.

Sm - Barva podsady má odpovídat barvě krycího chlupu- pouze je světlejší.

Shav - Barva podsady je tmavomodrá.

Ssv - Podsadaje na celém těle sytě břidlicově modrá až ke kůži,bez ojedinělých bílých chloupků.Nesmí být téměř černá.S přibývajícím stářím se intenzita zbarvení podsady poněkud snižuje a při posuzovaní se na to bere zřetel.

Přípustné vady

-světlejší barva podsady,ojedinělé bílé chloupky v podsadě

-v horní části poněkud tmavší podsada nežv dolní části kůže tzv.zonovitě odsazená podsada.

Nepřípustné vady

-velmi světlá až bílá podsada (výluka)

podsad silně promíšená bílými chloupky (výluka)

7.Péče a zdraví

K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.

Uši musejí být řádně vyčištěné, prosté ušního mazu. Do této pozice patří tenké znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst. Drápy králíka musejí být zkráceny tak, aby nepřesahovaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění. Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu. Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele, nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči, prachu nebo z výběhu se trestá v páté resp.. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování. Jak o tom hovoří registrační řád. V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě. Pokud je tetování zcela nečitelné, zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku, připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“. Drobné závady v tetování, např. převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“ . V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří, zvíře je neklasifikováno. Zjistí-li posuzovatel, že tetování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka, daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče, resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.

Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku. Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakažlivým) a chorobám dědičným. Přesnou diagnózu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.

Všeobecně platí pro posuzovatele

-mírně slzící oko poznamenat do oceňovacího lístku a zvíře klasifikovat

-silně slzící oko nebo oči “ neklasifikován“, po event. vyléčení chovu schopen,

-ušní svrab: “ neklasifikován“ po vyléčení chovu schopen, zvíře ihned odstranit z výstavy

-cizopasníci vnější i vnitřní “neklasifikován“ zvíře ihned odstranit z výstavy

-infekční rýma nebo podezření na rýmu: neklasifikován zvíře ihned odstranit z výstavy

-nadmutí: „ neklasifikován“ po event. vyléčení chovu schopen

-padoucnice: „výluka“

-poruchy neurologické(ochrnutí, třesavka apod.) „výluka“

-rybí oko „výluka“

-oční zákal „výluka“

-chorobně vypouklé oko „výluka“

-vpadlé oko: „výuka“

-výrůstky na očích: „výluka“

-tzv. třetí víčko: „ výluka“

-jiné deformace očí: „ výluka“

-zduřelé pohlaví(event. syfilis):„neklasifikován“ po event. vyléčení chovu schopen.

-otevřené rány všeho druhu: „ neklasifikován“ po event. vyléčení chovu schopen.

-deformace kostry:„výluka“

-přerůstání zubů: „ Výluka“

-hnisavé nádory, pokud nejsou příznakem myxomatózy: „ neklasifikován“ po event. vyléčení chovu schopen.

-zjevné příznaky myxomatózy: „ výluka“ zvíře odstranit z výstavy

-katar horních cest dýchacích: „ neklasifikován“ po event. vyléčení chovu schopen

-otlaky, tj. menší holá místa na chodidlech hrudních a pánevních končetin, pokud nejsou otevřené: poznamenat na oceňovací lístek a zvíře klasifikovat bez nároku na udělení cen.

-otlaky otevřené: „ výluka“

-slepota „ výluka“

-kýla: „ neklasifikován“

-zhojená poranění kdekoliv na těle(mimo pírko)která zhoršují celkový dojem zvířete „ neklasifikován“

Při všech ostatních příznacích chorob, platí výrok „neklasifikován“ s uvedením příznaků

Zdroj

Ing. Josef Zadina-Vzorník králíků

stribrity_maly_s.txt · Poslední úprava: 2018/12/06 05:50 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki