Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

start [2018/09/12 12:28]
franta
start [2018/12/07 07:40] (aktuální)
franta
Řádek 31: Řádek 31:
     * [[ Belgický obr|Belgický obr (BO)]]     * [[ Belgický obr|Belgický obr (BO)]]
     * [[ Belgický obr albín|Belgický obr albín (BOA)]]     * [[ Belgický obr albín|Belgický obr albín (BOA)]]
 +    * [[ Německý obrovitý strakáč (NoS)]]
     * [[ Francouzký beran|Francouzský beran (FB)]]     * [[ Francouzký beran|Francouzský beran (FB)]]
     * [[ Moravský modrý|Moravský modrý (Mm)]]     * [[ Moravský modrý|Moravský modrý (Mm)]]
 +    * [[ Anglický beran (AB)]]
 +    * [[ Míšenský beran (MB)]]
 +    * [[ Francouzský stříbřitý (Fs)]]
     * [[ Velký světlý stříbřitý|Velký světlý stříbřitý]]     * [[ Velký světlý stříbřitý|Velký světlý stříbřitý]]
 +    * [[ Německý velký stříbřitý (Nvs)]]
     * [[ Činčila velká|Činčila velká (Čv)]]     * [[ Činčila velká|Činčila velká (Čv)]]
 +    * [[ Činčila velká modrá (Čvm)]]
     * [[ Meklemburský strakáč|Meklemburský strakáč]]     * [[ Meklemburský strakáč|Meklemburský strakáč]]
     * [[ Vídeňský modrý|Vídeňský modrý (Vm)]]     * [[ Vídeňský modrý|Vídeňský modrý (Vm)]]
 +    * [[ Vídeňský černý (Vč)]]
 +    * [[ Vídeňský bílý (Vb)]]
     * [[ Vídeňský šedý|Vídeňský šedý (Vš)]]     * [[ Vídeňský šedý|Vídeňský šedý (Vš)]]
 +    * [[ Vídeňský modrošedý (Vmš)]]
 +    * [[ Hotovský bílý (Hb)]]
     * [[ Český albín (ČA)]]     * [[ Český albín (ČA)]]
     * [[ Novozelandský červený (Nč)]]     * [[ Novozelandský červený (Nč)]]
     * [[ Novozelandský bílý (Nb)]]     * [[ Novozelandský bílý (Nb)]]
     * [[ Burgundský (Bu) - nový 2016 ]]     * [[ Burgundský (Bu) - nový 2016 ]]
 +    * [[ Kuní velký (Kuv)]]
 +    * [[ Siamský velký (Siv)]]
     * [[ Kalifornský|Kalifornský (Kal)]]     * [[ Kalifornský|Kalifornský (Kal)]]
     * [[ Nitranský (Ni)]]     * [[ Nitranský (Ni)]]
 +    * [[ Zemplínský (Ze)]]
 +    * [[ Japonský (J)]]
 +    * [[ Tříbarevný strakáč (TS)]]
     * [[ Český luštič (Čl)]]     * [[ Český luštič (Čl)]]
     * [[ Český strakáč (ČS)]]     * [[ Český strakáč (ČS)]]
Řádek 49: Řádek 64:
     * [[ Havana|Havana (Ha)]]     * [[ Havana|Havana (Ha)]]
     * [[ Durynský|Durynský (Du)]]     * [[ Durynský|Durynský (Du)]]
-    * [[ bic_-_bilopesikaty_cerny|Bílopesíkatý(Bí)]]+    * [[ bic bilopesikaty cerny|Bílopesíkatý(Bí)]] 
 +    * [[ Moravský bílý hnědooký (Mbh)]]
     * [[ Zaječí|Zaječí (Za)]]     * [[ Zaječí|Zaječí (Za)]]
     * [[ Malý beran (MaB)]]     * [[ Malý beran (MaB)]]
 +    * [[ Činčila malá|Činčila malá (Čm)]]
 +    * [[ Dailenár|Dailenár (Dl)]]
 +    * [[ Marburský|Marburský (Ma)]]
     * [[ Český červený|Český červený (Čč)]]     * [[ Český červený|Český červený (Čč)]]
 +    * [[ Rhonský|Rhonský (Rh)]]
 +    * [[ Kuní|Kuní (Ku)]]
 +    * [[ Siamský|Siamský (Si)]]
     * [[ Rys|Rys (Rys)]]     * [[ Rys|Rys (Rys)]]
     * [[ Perlový|Perlový (Pe)]]     * [[ Perlový|Perlový (Pe)]]
     * [[ Stříbřitý malý (S)]]     * [[ Stříbřitý malý (S)]]
     * [[ Holandsky_ho|Holandsky (Ho)]]     * [[ Holandsky_ho|Holandsky (Ho)]]
 +    * [[ Anglický strakáč|Anglický strakáč (As)]]
     * [[ Tříslový (T)]]     * [[ Tříslový (T)]]
     * [[ Český černopesíkatý (Ččp)]]     * [[ Český černopesíkatý (Ččp)]]
 +    * [[ Holičskýmodrý|Holičský modrý (Hm)]]
 +    * [[ Ruský|Ruský (Ru)]]
 +    * [[ Zakrslý beran (ZB)]]
 +    * [[ Hermelín (He)]]
     * [[ Zakrslý barevný (Z)]]     * [[ Zakrslý barevný (Z)]]
 +    * [[ Zakrslý strakáč (Zstr)]]
 +    * [[ Kastorex (Ca)]]
 +    * [[ Slovenský sivomodrý rex (Rex Ss)]]
     * [[ Dalmatinský strakáč |Střední Rexi]]     * [[ Dalmatinský strakáč |Střední Rexi]]
     * [[ Rex-Rys|Malý Rexi ]]     * [[ Rex-Rys|Malý Rexi ]]
 +    * [[ Rexi zakrslí (Zrex)]]
     * [[ Angora|Angora]]     * [[ Angora|Angora]]
 +    * [[ Liščí (Li)]]
 +    * [[ Zakrslý liščí (ZLi)]]
 +    * [[ Satenový (Sa)]]
 +    * [[ Zakrslý satenový (ZSa)]]
     * [[ Jamora|Jamora ]]     * [[ Jamora|Jamora ]]
     * [[ genter |Genter bartkaninchen wildgrau]]     * [[ genter |Genter bartkaninchen wildgrau]]
Řádek 99: Řádek 134:
   * [[ Velikosti_nánožních_kroužků|Velikosti nánožních kroužků ]]   * [[ Velikosti_nánožních_kroužků|Velikosti nánožních kroužků ]]
   * [[ Evropský způsob posuzování holubů]]   * [[ Evropský způsob posuzování holubů]]
 +  * [[ Antverpský racek-vzorník]]
 +
  
 ======Drůbež====== ======Drůbež======
start.1536748126.txt.gz · Poslední úprava: 2018/09/12 12:28 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki