Malý Rexi

D.LuxkaninchenRex

Vznik plemene

Rexi u nás

Zbarvení

jedná se o skupinu malých rexů: - Marburský ( MaRex)

- Rys (RysRex)

- Stříbřítý černý (SčRex)

- Stříbřitý žlutý (SžRex)

- Stříbřitý modrý (SmRex)

- Stříbřitý havanovitý (ShavRex)

- Tříslový černý (TčRex)

- Tříslový modrý (TmRex)

- Tříslový havanovitý (ThavRex)

- Anglický strakáč černý (ASčRex)

- Anglický strakáč modrý (ASmRex)

- Anglický strakáč nadagaskarový (ASmadRex)

- Anglický strakáč tříbarevný (ASčžRex)

- Holandský černý (HočRex) + ostatní rázy HO

- Kuní hnědý (KuhRex)

- Kuní modrý ( KumRex)

- Siamský žlutý (SiRex)

- Siamský modrý (SimRex)

- Ruský černý (RčRex)

- Ruský modrý ( RmRex)

- Ruský havanovitý (RhavRex)

Hmotnost

Tvar

požadavky udávají-tvarové požadavky na jednotlivé části těla králíka. V této pozici se posuzují kriteria: a) průběh hřbetní linie

Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka.Má být ladná,na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená.V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

přípustné vady

-mírně vystouplé lopatky

-mírně prohnutý hřbet

-náběh na kapří hřbet

-náběh na sraženou záď

-mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou

nepřípustné vady

-silně vystouplé lopatky(výluka)

-silně prohnutý hřbet (výluka)

-vysloveně kapří hřbet (výluka)

-vysloveně sražená záď (výluka)

-deformace páteře (výluka)

b) poloha končetin

Hrudní končetiny musejí být rovné,jejich nášlap má být tzv.“kočičí.Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné,chodidla těsně k tělu přilehlá,s polohou rovnoběžnou k tělu,kyčle mají těsně přiléhat k trupu.Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.

přípustné vady

-mírný prošlap hrudních končetin

-náběh na kravský postoj pánevních končetin(chodidla nejsou rovnoběžná s trupem,mírně odstouplé kyčle)

-poněkud křivé hrudní končetiny

nepřípustné vady

-silný prošlap hrudních končetin (výluka)

-vysloveně křivé hrudní končetiny(výluka)

-vysloveně vybočený postoj pánevních končetin(výluka)

-silně vystouplé kyčle(výluka)

-sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)

-vybočený postoj hrudních končetin(výluka)

-křivý prst (výluka)

-zlomený prst na kterékoliv končetině(neklasifikován)

-chybějící dráp(neklasifikován)

-zlomená končetina(neklasifikován)

-prokazatelně křivá končetina hrudní i pánevní(výluka)

c) poloha pírka

Pírko musí být rovné,vztyčené,přilehlé k tělu ve směru páteře.

přípustné vady

-vleklé pírko

-hravé pírko

-poněkud kratší,avšak nedeformované

-zčásti hehybné(drátěné),ale rovné pírko

-zčásti měkké(neovladatelné),avšak rovné pírko

-ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku

nepřípustné vady

-trvale jednostraně nesené šikmé pírko (výluka)

-velmi krátké pírko(neklasifikován)

-zhmožděné pírko s vijimkami uvedenými v připustných vadách(neklasifikován)

-zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován)

-křivé pírko(výluka)

-zlomené,křivě srostlé pírko(neklasifikován)

-chybějící pírko(výluka)

d) kůže králíka

Kůže má pružně,avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka.Nemá nikde tvořit řasy,záhyby nebo převisy

přípustné vady

-volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka

-u samic malých plemen lalůček

nepřípustné vady

-silně volná kůže na břiše,bocích a zadní partii(výluka)

-dvojitý lalok u všech plemen(výluka)

-kalhoty (výuka)

-vyslověneně šikmý lalok (výluka)

- u samců všech plemen lalůček(výluka)

e) vnější pohlavní orgány

Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované.U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.

přípustné vady

-mírně vleklá varlata

-mírný rožtěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje

nepřípustné vady

-chybějící varle nebo varlata(výluka)

-chybějící šourek (výluka)

-vysloveně vleklá varlata-vysloveně ochablý šourek (výluka)

-dvojpohlavnost(výluka)

-rožtěp pyje,sahající přes polovinu délky pyje (výluka)

-deformace vnějších pohlavních orgánů samic (výluka)

-veškeré ostatní deformace a naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)

Typ

RysRex

Délka uší je 9-10 cm a mají pevnou strukturu.Tělo je mírně zavalité s jemnější kostrou.Končetiny jsou silnější.Hlava je krátká,těsně nasazená na těle,u samic jemnější

Srst

Rexovitá srst je mimořádně hustá a pružná.Její poloha vzhledem ke kůži je kolmá,nikoliv šikmá jako u králíků s normální srstí.Ideální délka je 17-20 mm.Pevné,pružné,ale nikoliv hrubé pesíky mohou podsadu převyšovat o 1 mm,nesmějí být zvlněné nebo zkadeřené.Určitým měřítkem kvality srsti je oblast zátylkového klínu,kde má být srst rovná,bez zvlnění.

Barva krycího chlupu

RysRex

Barva krycího chlupu je na celém těle světle stříbřitě modrá se slabě prosvěcujícím červenohnědým tónem mezibarvy,takže vzniká dojem jinovatkového závoje.V zátylku je malý klín matně červenohnědé barvy.Úzké oční kroužky jsou šedobílé,oststní divoké znaky jsou velmi světlé až bílé.Obruba prstů je bílá.Barva očí je šedomodrá se světelkující panenkou.Drápy jsou tmavě rohovité.

Barva podsady a mezibarva

RysRex

Sytě červenohnědá mezibarva o šířce 3-4 mm je vůči podsadě ostře ohraničená.Podsada je asi 1 cm široká a na povrchu těla je čistě bílá,sahající až ke kůži.Podsada na břiše je namodralá,navazující bez mezibarvy přímo na bílou barvu krycího chlupu.

Zdroj

Ing.Josef Zadina-Vzorník králíků

rex-rys.txt · Poslední úprava: 2013/01/20 13:38 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki