Novozelandský bílý (Nb)

D: Weiße Neuseeländer

Vznik plemene

Králíci plemene Novozélandský bílý byli vyšlechtěni ve třicátých letech 20. Století v USA. Cílem šlechtění bylo plemeno, které při intenzivním výkrmu „ad libitum“ bude vykazovat dobré přírůstky ve svalstvu při zachování jemnější kostry a to tak, aby ve stáří 10-12 týdnů dosáhlo hmotnosti 2,5 kg. Přenos tohoto plemene do Evropy lze datovat rokem 1958, kdy byly zakládány první farmy pro odchov v Anglii a Francii. Bylo to období, kdy na základě nových poznatků o dietetice králičího masa došlo k průběžnému zvyšování poptávky.

Nb u nás

První importy zvířat do ČR je možno zařadit do roku 1960. Mezi prvními chovateli tohoto plemene je označován literaturou chovatel př. Dopita z Hlinska v Č. V počátku ovšem nebylo dovezeno dostatečné množství zvířat a tak jedinci, kteří se dostávali do jiných chovů byli často pářeni s ČA, což bylo ve svém počátku chovu dovoleno. Bohužel výsledkem byl postupný úpadek typu těla plemene Nb. Projevovala se hlavně nedostatečná ranost odchovu a jiné rozdělení svalstva. V této době byly velkochovy velmi ojedinělou záležitostí a na druhé straně králičí maso bylo velmi zajímavým valutovým obchodem. Z tohoto důvodu oslovily Drůbežářské závody Kolín prostřednictvím svého ředitele ing. Chalupy chovatele a svolali ustavující schůzi klubu chovatelů králíků masných plemen ( takto vzorníkem označených ). Ing. Chalupa byl prvním patronem klubu, který hlavně přispíval na činnost klubu. Dále byl iniciátorem dovozu plemenných zvířat, které významnou měrou přispěly k rozvoji chovné základny. Králík Nb na počátku 80 let byl podstatně jiného typu, než jej známe dnes. Vzorník pro posuzování z roku 1973 ( v té době v platnosti ) požadoval tvar těla „typ hruška“ tzn. Výrazné osvalení zádě a užší hruď tento tvar těla naopak podtrhávala. Šířka hrudi byla požadována 180 mm a zádě 250-260 mm. Naopak uši v té době byly požadovány 9,5 - 10,5 a max. 12,5 cm. Jelikož na výstavách bylo představováno více jedinců s ušima delšíma, byl nový vzorník tomuto tolerantnější a povolil max. délku 13,5 cm. ( Projevil se možná i vliv ČA - hřích dávné minulosti - povoleno mezi plemenné páření ). Rámec rovnoměrnějšího osvalení byl tržní požadavek, a proto klub ve svých základních pravidlech nového šlechtění začal toto požadovat a i vzorník pro posuzování králíků z oku 1986 tuto změnu provedl. I když jsem v té době nebyl členem klubu, tak si myslím, že právě klub inicioval tuto změnu, která byla i v souladu s typem králíků, kteří se občas dovezli. Rámec těla byl publikován v klubovém Zpravodaji v roce 1985 a důkladně uplatňován i při typizaci. V době kdy se v chovech začalo selektovat lepší osvalení hrudí, vznikl nový problém a to tenká hrudní končetina. Podíváme-li se na typizaci zvířat z té doby (1985) pak mnoho zvířat právě vykazuje vadu a3.1 - tj. prošlap hrudních končetin. Bylo proto nutné selektovat zvířata s pevnou až hrubší končetinou. I když se toto částečně dařilo, přesto i dnes se občas objeví prošlap (n2) či minimálně (n1) - tenká končetina. Velkým přínosem pro šlechtění výstavních jedinců byly individuální importy v 80 letech, kdy byla dovezena vysoce kvalitní zvířata ( např. př. Jaroš, Zuda a další). Velkou expanzi pro zkvalitnění našich chovů jsme zaznamenali po roce 1989, kdy jsme se začali dostávat na zahraniční výstavy, a tak jsme mohli nakoupit v širším měřítku kvalitní chovné jedince. I když ne vždy tomu tak bylo a pro méně znalého chovatele či chovatele, který si koupil levnější mládě to přineslo zklamání, ale ve svém důsledku došlo k ohromnému osvěžení krve. Velkým srovnávacím testem úrovně byla zejména „Evropská výstava v Brně“ v roce 1998, kde členové klubu / 16 členů- chov. Nb/ vystavilo své odchovy, které byly naprosto srovnatelné s tím, co vystavovali chovatelé odjinud ( SRN, Rakousko … ).

1.Hmotnost

Ideální hmotnost je 4,00 - 5,00 kg

hmotnostni_tabulka_nb.xls

Nepřípustné vady

-hmotnost menší než 3,50kg a vyšší než 5,00kg (neklasifikován)

2. Tvar

požadavky udávají tvarové požadavky na jednotlivé části těla králíka. V této pozici se posuzují kritéria:

a) průběh hřbetní linie

Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka. Má být ladná, na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená. V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

Přípustné vady

-mírně vystouplé lopatky

-mírně prohnutý hřbet

-náběh na kapří hřbet

-náběh na sraženou záď

-mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou

Nepřípustné vady

-silně vystouplé lopatky(výluka)

-silně prohnutý hřbet (výluka)

-vysloveně kapří hřbet (výluka)

-vysloveně sražená záď (výluka)

-deformace páteře (výluka)

b) poloha končetin

Hrudní končetiny musejí být rovné, jejich nášlap má být tzv. “kočičí. Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné, chodidla těsně k tělu přilehlá, s polohou rovnoběžnou k tělu, kyčle mají těsně přiléhat k trupu. Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.

Přípustné vady

-mírný prošlap hrudních končetin

-náběh na kravský postoj pánevních končetin(chodidla nejsou rovnoběžná s trupem, mírně odstouplé kyčle)

-poněkud křivé hrudní končetiny

Nepřípustné vady

-silný prošlap hrudních končetin (výluka)

-vysloveně křivé hrudní končetiny(výluka)

-vysloveně vybočený postoj pánevních končetin(výluka)

-silně vystouplé kyčle(výluka)

-sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)

-vybočený postoj hrudních končetin(výluka)

-křivý prst (výluka)

-zlomený prst na kterékoliv končetině(neklasifikován)

-chybějící dráp(neklasifikován)

-zlomená končetina(neklasifikován)

-prokazatelně křivá končetina hrudní i pánevní(výluka)

c) poloha pírka

Pírko musí být rovné, vztyčené, přilehlé k tělu ve směru páteře.

Přípustné vady

-vleklé pírko

-hravé pírko

-poněkud kratší, avšak nedeformované

-zčásti nehybné(drátěné),ale rovné pírko

-zčásti měkké(neovladatelné),avšak rovné pírko

-ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku

Nepřípustné vady

-trvale jednostranně nesené šikmé pírko (výluka)

-velmi krátké pírko(neklasifikován)

-zhmožděné pírko s výjimkami uvedenými v přípustných vadách(neklasifikován)

-zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován)

-křivé pírko(výluka)

-zlomené, křivě srostlé pírko(neklasifikován)

-chybějící pírko(výluka)

d) kůže králíka

Kůže má pružně, avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka. Nemá nikde tvořit řasy, záhyby nebo převisy

Přípustné vady

-volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka

-u samic velkých a středních plemen nepatrně šikmý lalok

-u samic velkých a středních plemen lalůček, menší i výraznější lalok

-větší oříšek u samců velkých a středních plemen

-u samců velkých a středních plemen nepatrný náběh na lalůček

Nepřípustné vady

-silně volná kůže na břiše, bocích a zadní partii(výluka)

-dvojitý lalok u všech plemen(výluka)

-kalhoty (výluka)

-vysloveně šikmý lalok (výluka)

- u samců všech plemen lalůček(výluka)

e) vnější pohlavní orgány

Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované. U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.

Přípustné vady

-mírně vleklá varlata

-mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje

Nepřípustné vady

-chybějící varle nebo varlata(výluka)

-chybějící šourek (výluka)

-vysloveně vleklá varlata-vysloveně ochablý šourek (výluka)

-dvojpohlavnost(výluka)

-rozštěp pyje, sahající přes polovinu délky pyje (výluka)

-deformace vnějších pohlavních orgánů samic (výluka)

-veškeré ostatní deformace a naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)

3.Typ

Tělo je mimořádně osvalené a zavalité. Je krátké s abnormálně širokou hrudní a zvláště pánevní partií. Končetiny jsou silné, masivní, krátké, zeširoka nasazené. Krk je natolik krátký, že se projevuje jen nepatrným krčním zářezem.

Přípustné vady

- malé odchylky od požadovaného tvaru těla, zřetelný krk

-tenčí delší končetiny

-plazivý pohyb

Nepřípustné vady

-dlouhé úzké tělo (výluka)

-tenké dlouhé končetiny (výluka)

4.Srst

Srst je hustá v podsadě. Pesíky jsou výrazné, nikoliv však hrubé jejich délka je asi 3 cm.

Přípustné vady

-řídká srst, tvrdé nebo měkké pesíky

-menší odchylky od požadované délky srsti, zvláště pokud jde o delší srst.

Nepřípustné vady

-srst téměř bez podsady (výluka)

-velmi měkká srst se sklony k plstění )Výluka)

-velké odchylky od požadované délky srsti(výluka)

5. Hlava ,uši

Hlava u samců je široká a dobře klenutá. U samic jemnější, ale v žádném případě není úzká. Uši jsou zvláště masité, dobře osrstěné, vzpřímené, lžičkovitě otevřené a dobře zakulacené. Jejich délka je 10-11 cm.

Přípustné vady

-menší odchylky od požadovaného utváření hlavy.

-tenké, méně osrstěné uši s odchylkami od požadované délky

Nepřípustné vady

-úzká nebo dlouhá hlava(výluka)

-uši delší než 13 cm a kratší než 9 cm (výluka)

6.Barva

Barva krycího chlupu je po celém těle čistě bílá, rozkládá se po celém těle, hlavě i uších. Barva očí je růžová s karmínovou panenkou.

Přípustné vady

- mírně nažloutlý nádech krycího chlupu

-mírně našedlá srst na hlavě, uších a krčím zářezu

-mírně znečištěná srst

Nepřípustné vady

-vysloveně žlutý odstín krycího chlupu (výluka)

-silně znečištěná srst ( neklasifikován)

7.Péče a zdraví

K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.

Uši musejí být řádně vyčištěné, prosté ušního mazu. Do této pozice patří tenké znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst. Drápy králíka musejí být zkráceny tak, aby nepřesahovaly srst, ale aby nedocházelo ke zranění. Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu. Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele, nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči, prachu nebo z výběhu se trestá v páté resp. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování. jak o tom hovoří registrační řád. V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě. Pokud je tetování zcela nečitelné, zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku, připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“. Drobné závady v tetování, např. převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“. V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří, zvíře je neklasifikováno. Zjistí-li posuzovatel, že tetování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka, daného jedince neklasifikuje. Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče, resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.

Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku. Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakažlivým) a chorobám dědičným. Přesnou diagnózu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.

Všeobecně platí pro posuzovatele

-mírně slzící oko poznamenat do oceňovacího lístku a zvíře klasifikovat

-silně slzící oko nebo oči “neklasifikován“, po event. vyléčení chovu schopen,

-ušní svrab: “neklasifikován“ po vyléčení chovu schopen, zvíře ihned odstranit z výstavy

-cizopasníci vnější i vnitřní “neklasifikován“ zvíře ihned odstranit z výstavy

-infekční rýma nebo podezření na rýmu: neklasifikován zvíře ihned odstranit z výstavy

-nadmutí: „neklasifikován“ po event. vyléčení chovu schopen

-padoucnice: „výluka“

-poruchy neurologické(ochrnutí, třesavka apod.) „výluka“

-rybí oko „výluka“

-oční zákal „výluka“

-chorobně vypouklé oko „výluka“

-vpadlé oko: „výuka“

-výrůstky na očích: „výluka“

-tzv. třetí víčko: „ výluka“

-jiné deformace očí : „ výluka“

-zduřelé pohlaví(event. syfilis):„neklasifikován“ po event. vyléčení chovu schopen.

-otevřené rány všeho druhu: „ neklasifikován“ po event. vyléčení chovu schopen.

-deformace kostry: „ výluka“

-přerůstání zubů: „ Výluka“

-hnisavé nádory, pokud nejsou příznakem myxomatózy: „ neklasifikován“ po event. vyléčení chovu schopen.

-zjevné příznaky myxomatózy:„ výluka“ zvíře odstranit z výstavy

-katar horních cest dýchacích: „ neklasifikován“ po event. vyléčení chovu schopen

-otlaky, tj. menší holá místa na chodidlech hrudních a pánevních končetin , pokud nejsou otevřené: poznamenat na oceňovací lístek a zvíře klasifikovat bez nároku na udělení cen.

-otlaky otevřené: „ výluka“

-slepota „ výluka“

-kýla: „ neklasifikován“

-zhojená poranění kdekoliv na těle(mimo pírko)která zhoršují celkový dojem zvířete „ neklasifikován“

Při všech ostatních příznacích chorob, platí výrok „neklasifikován“ s uvedením příznaků

Zdroj

Ing. Josef Zadina-Vzorník králíků

http://kchkmp.wz.cz/plemena.html - Klub chovatelů masných plemen

novozelandsky_bily_nb.txt · Poslední úprava: 2018/12/06 07:21 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki