Meklemburský strakáč (MS)

D: Mecklenburger Schecke

Vznik plemene

MS u nás

Zbarvení

- černý (MSč)

-modrý ( MSm)

-červený ( MSčer)

-havanovitý (MShav)

-durynský (MSdu)

1. Hmotnost

Ideální hmotnost je 4,50 - 5,50 kg

hmotnostni_prirustky_ms.xls

Nepřípustné vady

Hmotnost nižší jak 3,50 kg a vyšší než 5,50 kg (neklasifikován)

2. Tvar

požadavky udávají-tvarové požadavky na jednotlivé části těla králíka. V této pozici se posuzují kriteria:

průběh hřbetní linie

Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka.Má být ladná,na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená.V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

přípustné vady

-mírně vystouplé lopatky

-mírně prohnutý hřbet

-náběh na kapří hřbet

-náběh na sraženou záď

-mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou

nepřípustné vady

-silně vystouplé lopatky(výluka)

-silně prohnutý hřbet (výluka)

-vysloveně kapří hřbet (výluka)

-vysloveně sražená záď (výluka)

-deformace páteře (výluka)

poloha končetin

Hrudní končetiny musejí být rovné,jejich nášlap má být tzv.“kočičí.Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné,chodidla těsně k tělu přilehlá,s polohou rovnoběžnou k tělu,kyčle mají těsně přiléhat k trupu.Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.

přípustné vady

-mírný prošlap hrudních končetin

-náběh na kravský postoj pánevních končetin(chodidla nejsou rovnoběžná s trupem,mírně odstouplé kyčle)

-poněkud křivé hrudní končetiny

nepřípustné vady

-silný prošlap hrudních končetin (výluka)

-vysloveně křivé hrudní končetiny(výluka)

-vysloveně vybočený postoj pánevních končetin(výluka)

-silně vystouplé kyčle(výluka)

-sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)

-vybočený postoj hrudních končetin(výluka)

-křivý prst (výluka)

-zlomený prst na kterékoliv končetině(neklasifikován)

-chybějící dráp(neklasifikován)

-zlomená končetina(neklasifikován)

-prokazatelně křivá končetina hrudní i pánevní(výluka)

poloha pírka

Pírko musí být rovné,vztyčené,přilehlé k tělu ve směru páteře.

přípustné vady

-vleklé pírko

-hravé pírko

-poněkud kratší,avšak nedeformované

-zčásti hehybné(drátěné),ale rovné pírko

-zčásti měkké(neovladatelné),avšak rovné pírko

-ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku

nepřípustné vady

-trvale jednostraně nesené šikmé pírko (výluka)

-velmi krátké pírko(neklasifikován)

-zhmožděné pírko s vijimkami uvedenými v připustných vadách(neklasifikován)

-zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován)

-křivé pírko(výluka)

-zlomené,křivě srostlé pírko(neklasifikován)

-chybějící pírko(výluka)

kůže králíka

Kůže má pružně,avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka.Nemá nikde tvořit řasy,záhyby nebo převisy

přípustné vady

-volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka

-u samic velkých a středních plemen nepatrně šikmý lalok

-u samic velkých a středních plemen lalůček,menší i výraznější lalok

-u samic malých plemen lalůček

-větší oříšek u samců velkých a středních plemen

-u samců velkých astředních plemen nepatrný náběh na lalůček

nepřípustné vady

-silně volná kůže na břiše,bocích a zadní partii(výluka)

-dvojitý lalok u všech plemen(výluka)

-kalhoty (výuka)

-vyslověneně šikmý lalok (výluka)

-u samic Za a u všech zakrslých plemen lalůček(výluka)

- u samců všech plemen lalůček(výluka)

Vnější pohlavní orgány

Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované.U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.

přípustné vady

-mírně vleklá varlata

-mírný rožtěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje

nepřípustné vady

-chybějící varle nebo varlata(výluka)

-chybějící šourek (výluka)

-vysloveně vleklá varlata-vysloveně ochablý šourek (výluka)

-dvojpohlavnost(výluka)

-rožtěp pyje,sahající přes polovinu délky pyje (výluka)

-deformace vnějších pohlavních orgánů samic (výluka)

-veškeré ostatní deformace a naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)

3. Typ

Tělo je zavalité,válcovité s velmi krátkým krkem.Končetiny jsou silné a středně dlouhé.Hlava je krátká,silná s širokou čelní a nosní partií.Uši jsou masité,jejich délka je 12,5 -13,5 cm.

jedná se o hodnocení harmonie tělesných tvarů. V této pozici posuzujeme především tělesné proporce králíka,tedy poměr šířky těla k jeho délce,sílu a délku končetin,výraznost krku a u některých plemen i temperament ve formě požadovaného tzv.výstavního postoje na vzpřímených hrudních končetinách.Dále v této pozici posuzujeme u některých plemen i hlavu a uši. Všeobecně rozlišujeme typ protáhlý,mírně protáhlý,mírně zavalitý,vysloveně zavalitý,apod.Extrémem protáhlého typu je králík Za na jedné straně na druhé straně králík AB se svým specifickým typem,který se projevuje až plazivým typem.Požadovaný typ je uveden u ve standartech plemen. Mohutnost,délka a šířka hlavy je daná hlavně silou kostry a silou kůže a podkoží což je v souladu s celkovou tělesnou konstitucí.Na jemnost velikost či hranatost hlavy mají vliv pohlavní hormony a proto,i když zásadní požadavky na typ hlavy jsou uvedeny v jednotlivých standartech,musíme požadovat zřetelný pohlavní výraz specifický pro samce i pro samice.Hlava samců je výrazná,široká v celém profilu,dobře klenutá se širokým čelem.Hlava samic je vždy jemnější. Uši u plemen se vzpřímeným uchem jsou u sebe dobře držené,to je ne rozkleslé v jejich koncích.Nežádoucí je rovněž široké nasazení uší.Jejich délka je uvedena ve standartech jednotlivých plemen.Pro všechna plemena platí,že jsou uši masité,lžičkovitému otevření se dává přednost.Mají být velmi dobře osrstěné.U králíků s klopeným uchem mají mít vždy standartem požadovanou délku,jsou masité,výrazné,lžičkovitě otevřené směrem k oku,kolmo k podložce držené.To platí pro všechny beranovitá plemena,vyjma AB. Všechna plemena mají stanovenou ideální délku. Pro berany,střední,malá a zakrslá plemena je stanovena i délka minimální.Mimo beranů kratší délka ucha než je ideální až do délky minimálně přípustné není vadou.Uvedené hodnoty se týkají dospělých zvířat. Z hlediska harmonie tělesných tvarů,která je ovlivněna hmotností,považujeme za ideální,aby cca v polovině předepsané hmotnosti na plný počet bodů.

Přípustné vady

- užší a delší hlava

-mírné odchylky od požadovaného typu těla a hlavy

- hlava bez zřetelného pohlavního výrazu

- u plemen se vztyčenýma ušima:

mírně rozkleslé uši náběh na klopení jednoho ucha široké nasazení uší mírná deformace uší u kořene uši kratší než ideální délka háčkování uší u velkých a středních plemen v teplých obdobích měkké konce uší s mírnými záhyby mírně zašpičatělé uši - slabší osrstění uší u všech plemen

- slabší stavba uší

- mírné odchylky od ideální délky uší

Nepřípustné vady

- vysloveně dlouhá a uzká hlava (výluka)

- štičí hlava (výluka)

- zcela chybějící pohlavní výraz u dospělých samců (výluka)

- vysloveně jiný než požadovaný typ těla (výluka)

- úzké protažené tělo

- u plemen se vztyčenýma ušima:

klopené ucho ( výluka) vysloveně rozkleslé uši ( výluka) silná deformace uší u kořene,zarostlé sluchovody ( výluka) výrazné odchylky od ideální délky uší delší než 15 cm a kratší než 10,5 cm( výluka) chybějící část ucha ( neklasifikován) poranění ucha po očkování(otvory v uších),které narušují celkový vzhled zvířete (neklasifikován) silně zduřené ucho po očkování (neklasifikován).V obouch případech je možno použít doložku chovu schopen pokud zvíře nevykazuje nepřípustnou vadu.

4. Srst

Srst je hustá v podsadě a má výrazné pesíky.Délka srsti v krycím chlupu je asi 3 cm.

Přípustné vady

-řidší srst

-menší odchylky od předepsané délky

-měkčí nebo hrubší srst

Nepřípustné vady

-srst téměř bez podsady (výluka)

-zcela chybějící pesíky ( výluka)

-vélké odchylky od požadované délky srsti v krycím chlupu ( výluka)

Struktura srsti je u každáho plemene idividuální. U všech plemen se však vyžaduje srst s odpovídající délkou,hustotou,pružností a vyrovnanosti těchto znaků po celém těle. Délka krycího chlupu i struktura srsti je uvedena ve standartech. Všeobecně k srsti lze říci toto: největší skupinou králíků uvedenou ve standartech jsou králíci s tzv.normální srstí,kterým věnujeme v této části poněkud větší prostor.Osrstění králíků s normální srstí odpovídá předku našich králíků,tj.králiku divokému.V dědičnosti srsti dominuje zpravidla normální srst nad srstí rexů i nad srstí dlouhosrstých a srstí satenovou.. Každá normálně dlouhá srst se skládá z podsady,krycího chlupu a z pesíků.Hojnost podsady je nejdůležitější vlastností kvalitní srsti.Jemná,bohatá podsada je lehce zvlněna,průměr podsadových chlupů dosahuje nejvýše 0,01 mm. Podsadové chlupy převažují nad ostatními druhy chlupů několikanásobně.Podle Dorna činí jejich množství asi dvacetinásobek ostatních druhů chlupů.Podle Koetterové může zmíněný poměr být u velmi husté srsti i daleko vyšší.Hustotu podsady a tím i celé srsti poznáme nejlépe,rozfoukneme-li na několika místech srst a posoudímeli velikost vzniklého „kroužku“ na holé kůži. U velmi hustých podsad není holá kůže téměř vidět. Delší krycí chlup a pesíky jsou na podsadě„položeny“ tak,že zajišťují ochranu podsady před nepříznivými vlivy prostředí,především počasí.U mutačních druhů srsti,jako je srst krátkosrstých a dlouhosrstých plemen,musí ochranu zajišťovat chovatel.V přírodě by tato plemena neobstála.Na vlastnosti krycího chlupu a pesíků jsou u rfůzných plemen kladeny různé požadavky.U plemen s normální srstí lze říci,že krycí chlup s pesíky určuje především barvu zvířat, má být tedy hustý,stejnoměrně rozložený po celém těle,jeho síla představuje asi čtyř až pětinásobek chlupu podsadového. Za všeobecně nepřípustné vady v pozici srst lze považovat tak silné línání,že nelze kvalitu srsti posoudit na žádné části těla zvířete.V takovém případě udělujeme výrok,„neklasifikován“.U bílých plemen-viditelné holé místo kdekoliv na těle„neklasifikován“( v případě že holé místo je zakryté okolní srstí zvíře se posuzuje)

5. Kresba

Kresba je plášťová,její kriteria jsou stanovena v téže pozici u FB

Je předepsaná plášťová kresba.Hlava je včetně uší a korunek převážně zbarvená.Nos,celá nosní partie a uši jsou také zcela zbarveny.Uprostřed čela má být zřetelná bílá lysinka nebo alespoň malá,bílá skvrnka. Skráňová obruba i spodní pysk mohou být zbarveny bíle. Pigmentovaní spodního pysku ale není vadou.Kresba těla pokrývá hřbet počínaje zátylkem a končí koncem pírka.Boky jsou také zbarveny.Prsa a hrudní končetiny mohou být zcela bílé,zcela bílé jsou také pánevní končetiny a břicho.Vadou nejsou případné skvrny na pánevních končetinách a břichu.Předností je oboustranně symetrická kresba těla.

Přípustné vady

Nepřípustné vady

6. Barva

Barva podsady je o něco světlejší než barva krycího chlupu,sytá bez ojedinělých bílých chloupků.Barva očí je u černého a červeného rázu hnědá,u modrého šedomodrá.Drápy jsou bílé.Podsada je na černé a modré kresbě modrá,na červené žlutočervená.Pro barevný ráz havanovitý a durynský odpovídá výchozím plemenům.

Přípustné vady

- Ojedinělé bílé chloupky v kresbě,zvlště na lemu uší.

- Nažloutlá bílá základní barva

-Světlejší podsada a ojedinělé bílé chloupky v podsadě v kresebné části

-u Du

 • - matná a zonovitě odlišená barva podsady.
 • - mírně našedlá nebo mírně namodralá podsada na místech intenzivních kamzičích znaků
 • - světlejší úzký proužek u kůže

- u Ha -

 • - poněkud světlejší podsada
 • - ojedinělé bílé chloupky v podsadě
 • - úzký proužek u kůže

Nepřípustné vady

-silůně znečištěná základní barva ( neklasifikován)

-plášťová kresba silně prostoupená bílými chloupky ( výluka)

-silný rez na plášti (neklasifikován)

-podsada v kresební části silně prostoupená bílýni chloupky (výluka)

-neodpovídající barva na plášťové kresbě (výluka)

- jiná než stanovená barva očí (výluka)

Du-

 • -výrazně modrá podsady na místech kamzičích znaků (výluka)
 • -namodralá podsada na hřbetě a na místech bez kamzičích znaků (výluka)
 • - bílý proužek u kůže (výluka)

Ha

 • -podsada silně prostoupena bílými chloupky (výluka)
 • -velmi světlá až bělavá podsada (výluka)
 • -širší světlý až bělavý proužek u kůže (výluka)

7.Péče a zdraví

K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.

Uši musejí být řádně vyčištěné,prosté ušního mazu.Do této pozice patří také znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst.Drápy králíka musejí být zkráceny tak,aby nepřesahovaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění.Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu.Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele,nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči,prachu nebo z výběhu se trestá v páté resp. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování.jak o tom hovoří registrační řád.V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě.Pokud je tetování zcela nečitelné,zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku,připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“.Drobné závady v tetování,např.převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“.V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří,zvíře je neklasifikováno.Zjistí-li posuzovatel,že tetování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka,daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče,resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.

Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku.Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakažlivým) a chorobám dědičným.Přesnou diagnozu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.

Všeobecně platí pro posuzovatele

-mírně slzící oko poznamenat do oceňovacího lístku a zvíře klasifikovat

-silně slzící oko nebo oči“neklasifikován“,po event.vyléčení chovu schopen,

-ušní svrab:“neklasifikován“ po vyléčení chovu schopen,zvíře ihned odstranit z výstavy

-cizopasníci vnější i vnitřní “neklasifikován“ zvíře ihned odstranit z výstavy

-infekční rýma nebo podezření na rýmu: neklasifikován zvíře ihned odstranit z výstavy

-nadmutí:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-padoucnice: „výluka“

-poruchy neurologické(ochrnutí,třesavka apod.) „výluka“

-rybí oko „výluka“

-oční zákal „výluka“

-chorobně vypouklé oko „výluka“

-vpadlé oko: „výuka“

-výrůstky na očích: „výluka“

-tzv.třetí víčko:„výluka“

-jiné deformace očí:„výluka“

-zduřelé pohlaví(event.syfilis):„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-otevřené rány všeho druhu:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-deformace kostry:„výluka“

-přerůstání zubů:„Výluka“

-hnisavé nádory,pokud nejsou příznakem myxomatózy:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-zjevné příznaky myxomatózy:„výluka“zvíře odstranit z výstavy

-katar horních cest dýchacích:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-otlaky,tj.menší holá místa na chodidlech hrudních a pánevních končetin,pokud nejsou otevřené:poznamenat na oceňovací lístek a zvíře klasifikovat bez nároku na udělení cen.

-otlaky otevřené:„výluka“

-slepota„výluka“

-kýla:„neklasifikován“

-zhojená poranění kdekoliv na těle(mimo pírko)která zhoršují celkový dojem zvířete„neklasifikován“

Při všech ostatních příznacích chorob,platí výrok „neklasifikován“ s uvedením příznaků.

Zdroj

Ing.Josef Zadina-Vzorník králíků

meklembursky_strakac.txt · Poslední úprava: 2018/12/06 09:03 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki