**Havana (Ha)**

** Havanna**

Vznik plemene

Záznamy o původu prvních havan uvádějí,že toto plemeno se vyskytlo téměř současně na dvouh místech Na konci 19 století se dloholetému chovateli panu Hondersovi v městečku Ingen v Holandsku ve vrhu neušlechtilých strakáčů divoce zbarvených objevil párek hnědobíle zbarvených mláďat která měla hnědé oči se silně červeně světylkující panenkou.K jejich vystavení došlo v roce 1899 v Utrechtu pod názvem“Páně Hondersovy ohnivé oči z Ingen“.Samec byl následně křížen s ruským králíkem.Na černý odchov byl zpětně použitý otec.Po tomto spojení se již objevovala celobarevná hnědá mláďata,která měla často nežádoucí bílé skvrny.Na jejich dalším šlectění a udržení hnědé barvy mají velkou zásluhu chovatelé Van der Horst,J.Muysert a g. Jacobs. Výsledky jejich šlechtitelské práce byly podle nizozemských pramenů představeny veřejnosti na velké mezinárodní výstavě v roce 1902 v Paříži pod názvem “ Ingenské ohňoočky“.Podle jiných pramenů měl být samec použit i na krytí samic plemen tříslový černý,zaječí,modrý beverský a jiných.Nezávisle na zvířatech z Holandska vzniklo stejné zbarvení králíků i ve Francii,opět křížením neušlechtilých králíků s ruskými.Což potvrzuje i švýcarský standart,který hnědého králíka do svých standartů zařadil již v roce 1900.Krátce po vyšlechtění se projevovaly dva různé velikostní směry.Francouzský stejně jako švýcarský prosazoval králíky ve velikosti malých plemen,holandská zvířata byla o poznání težší. Údajně francouzští chovatelé také pro nové hnědé plemeno zavedli název havana a to proto,že krycí barva se nejvíce podobala barvě havanských doutníků předtím byl také nazýván králíkem bobřím.Název plemene byl následně převzat i v dalších státech.Ve Švýcarsku se o rozšíření výrazně zasloužil chovatel A.Ries z Bielu.Jmenovaný také první vystavoval havany v Hamburku.Do Německa se dostala i zvířata z Holandska a Francie.Na prošlechtění měli nespornou zásluhu i chovatelé z Německa, kde doznali výrazného rozšíření a také díky řízenému chovu několika chovatelských spolků a klubů,k čemuž podle F.Joppicha přispěl i jeho dlouholetý přítel F.Schaedler z holandského Rotterdamu,který podstatně zlepšil svými zvířaty i chov tohoto plemene v Anglii.Plemeno se nakonec po roce 1916 stalo velmi oblíbeným i ve Spojených státech.

Havany u nás

K nám je dovezla z Německa jejich následně dlouholetá chovatelka p.Marie Absengerová z Prahy-Košíř. Také u nás ve čtyřicátých letech minulého století došlo k vyšlechtění králíka s hnědou barvou chovatelem B Göhlertem ze Starého Kolína.Tento králík našeho šlechtění dostal název „poddoubník“ k jeho uznání došlo v roce 1936 na přažské CV .První Komzákův standart jednoznačně stanovuje pro havany váhu 2,5-3,5 kg a řadí jej mezi malá plemena.K mírnému vzestupu došlo i u nás v letech 1920 až 1935..Bohužel později a zejména v průběhu druhé světové války zájem o jejich chov upadal.V poválečné době se jejich chov opět,ale jen na krátkou dobu rozšířil.Dále vzhledem nedostatku cizí krve dochází k poklesu nejen chovných zvířat ale i kvality.Konečně v roce 1969 bylo dovezeno několik havan z NDR,který zajišťoval svaz.Následně byla dovážena zvířata jednotlivými chovateli z výstav v Drážďanech a především z Lipska.Jejich kvalita se začala zlepšovat.

1. Hmotnost

Ideální hmotnost 3,25-4,00kg

hmotnost_havana.pdf

Nepřípustné vady

Hmotnost nižší než 2,75 a vyšší než 4,00 kg (neklasifikován)

2. Tvar

požadavky udávají-tvarové požadavky na jednotlivé části těla králíka. V této pozici se posuzují kriteria:

a) průběh hřbetní linie

Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka.Má být ladná,na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená.V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

Přípustné vady

-mírně vystouplé lopatky

-mírně prohnutý hřbet

-náběh na kapří hřbet

-náběh na sraženou záď

-mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou

Nepřípustné vady

-silně vystouplé lopatky(výluka)

-silně prohnutý hřbet (výluka)

-vysloveně kapří hřbet (výluka)

-vysloveně sražená záď (výluka)

-deformace páteře (výluka)

b) poloha končetin

Hrudní končetiny musejí být rovné,jejich nášlap má být tzv.“kočičí.Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné,chodidla těsně k tělu přilehlá,s polohou rovnoběžnou k tělu,kyčle mají těsně přiléhat k trupu.Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.

Přípustné vady

-mírný prošlap hrudních končetin

-náběh na kravský postoj pánevních končetin(chodidla nejsou rovnoběžná s trupem,mírně odstouplé kyčle)

-poněkud křivé hrudní končetiny

Nepřípustné vady

-silný prošlap hrudních končetin (výluka)

-vysloveně křivé hrudní končetiny(výluka)

-vysloveně vybočený postoj pánevních končetin(výluka)

-silně vystouplé kyčle(výluka)

-sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)

-vybočený postoj hrudních končetin(výluka)

-křivý prst (výluka)

-zlomený prst na kterékoliv končetině(neklasifikován)

-chybějící dráp(neklasifikován)

-zlomená končetina(neklasifikován)

-prokazatelně křivá končetina hrudní i pánevní(výluka)

c) poloha pírka

Pírko musí být rovné,vztyčené,přilehlé k tělu ve směru páteře.

Přípustné vady

-vleklé pírko

-hravé pírko

-poněkud kratší,avšak nedeformované

-zčásti nehybné(drátěné),ale rovné pírko

-zčásti měkké(neovladatelné),avšak rovné pírko

-ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku

Nepřípustné vady

-trvale jednostranně nesené šikmé pírko (výluka)

-velmi krátké pírko(neklasifikován)

-zhmožděné pírko s vyjímkami uvedenými v přípustných vadách(neklasifikován)

-zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován)

-křivé pírko(výluka)

-zlomené,křivě srostlé pírko(neklasifikován)

-chybějící pírko(výluka)

d) kůže králíka

Kůže má pružně,avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka.Nemá nikde tvořit řasy,záhyby nebo převisy

Přípustné vady

-volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka

-u samic velkých a středních plemen nepatrně šikmý lalok

-u samic velkých a středních plemen lalůček,menší i výraznější lalok

-větší oříšek u samců velkých a středních plemen

-u samců velkých a středních plemen nepatrný náběh na lalůček

Nepřípustné vady

-silně volná kůže na břiše,bocích a zadní partii(výluka)

-dvojitý lalok u všech plemen(výluka)

-kalhoty (výuka)

-vysloveně šikmý lalok (výluka)

- u samců všech plemen lalůček(výluka)

e) vnější pohlavní orgány

Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované.U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.

Přípustné vady

-mírně vleklá varlata

-mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje

Nepřípustné vady

-chybějící varle nebo varlata(výluka)

-chybějící šourek (výluka)

-vysloveně vleklá varlata-vysloveně ochablý šourek (výluka)

-dvojpohlavnost(výluka)

-rozštěp pyje,sahající přes polovinu délky pyje (výluka)

-deformace vnějších pohlavních orgánů samic (výluka)

-veškeré ostatní deformace a naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)

3. Typ

Tělo je zavalité,válcovité,krk velmi krátký.Hlava je u samců široká v čelní i nosní partii,dobře klenutá.Končetiny jsou silné,středně dlouhé.Uši jsou dobře osrstěné,masité o délce 11-12 cm.

Přípustné vady

-poněkud protažené tělo

- menší odchylky od požadovaného typu hlavy a délky uší

Nepřípustné vady

-příliš protažený typ(výluka)

-značné odchylky od požadovaného typu hlavy(výluka)

uši delší než 13,5 cm a kratší než 9 cm(výluka)

4. Srst

Srst je hustá v podsadě s elastickými pesíky.Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Přípustné vady

-řidší srst

-méně elastické pesíky

-mírné odchylky od stanovené délky srsti

Nepřípustné vady

-téměř chybějící podsada(výluka)

-vysloveně tvrdé nebo příliš měkké pesíky(výluka)

-velké odchylky od stanovené délky srsti(výluka)

5. Barva krycího chlupu,stejnoměrnost

Barva krycího chlupu je na celém těle sytě tmavohnědá,lesklá.Břicho je poněkud matnější.Zvláštní důraz klademe na stejnoměrnost zbarvení,bez odstínových odchylek na různých částech těla.Oči jsou tmavohnědé se světýlkující panenkou.Drápy jsou tmavě rohovité.

Přípustné vady

-matnější

-šedě melírovaná barva krycího chlupu

-ojedinělé bílé chloupky

-mírný rez

-nestejnoměrné rozložení havanovité barvy(skvrny různé intenzity barvy)

-menší odstínové odchylky od předepsané barvy očí a drápů

Nepřípustné vady

-srst silně prostoupená bílými chloupky(výluka)

-silně šedě melírovaná barva krycího chlupu(výluka)

-silný rez (výluka)

-vysloveně skvrnitá nebo naprosto nestejnoměrně rozložená barva krycího chlupu(výluka)

-jiná barva očí(výluka)

-bílé drápy(výluka)

-skupiny bílých chlupů(výluka)

6. Barva podsady

Podsada je sytě modrá,zasahující až ke kůži,je bez bílých nebo jinobarevných chloupků.

Přípustné vady

- poněkud světlejší podsada

- ojedinělé bílé chloupky v podsadě

- úzký proužek u kůže

Nepřípustné vady

-podsada silně prostoupena bílými chloupky (výluka)

-velmi světlá až bělavá podsada (výluka)

-širší světlý až bělavý proužek u kůže (výluka)

7. Péče a zdraví

K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.

Uši musejí být řádně vyčištěné,prosté ušního mazu.Do této pozice patří tenké znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst.Drápy králíka musejí být zkráceny tak,aby nepřesahovaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění.Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu.Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele,nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči,prachu nebo z výběhu se trestá v páté resp. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování.jak o tom hovoří registrační řád.V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě.Pokud je tetování zcela nečitelné,zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku,připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“.Drobné závady v tetování,např.převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“.V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří,zvíře je neklasifikováno.Zjistí-li posuzovatel,že tetování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka,daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče,resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.

Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku.Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakažlivým) a chorobám dědičným.Přesnou diagnozu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.

Všeobecně platí pro posuzovatele

-mírně slzící oko poznamenat do oceňovacího lístku a zvíře klasifikovat

-silně slzící oko nebo oči“neklasifikován“,po event.vyléčení chovu schopen,

-ušní svrab:“neklasifikován“ po vyléčení chovu schopen,zvíře ihned odstranit z výstavy

-cizopasníci vnější i vnitřní “neklasifikován“ zvíře ihned odstranit z výstavy

-infekční rýma nebo podezření na rýmu: neklasifikován zvíře ihned odstranit z výstavy

-nadmutí:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-padoucnice: „výluka“

-poruchy neurologické(ochrnutí,třesavka apod.) „výluka“

-rybí oko „výluka“

-oční zákal „výluka“

-chorobně vypouklé oko „výluka“

-vpadlé oko: „výuka“

-výrůstky na očích: „výluka“

-tzv.třetí víčko:„výluka“

-jiné deformace očí:„výluka“

-zduřelé pohlaví(event.syfilis):„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-otevřené rány všeho druhu:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-deformace kostry:„výluka“

-přerůstání zubů:„Výluka“

-hnisavé nádory,pokud nejsou příznakem myxomatózy:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-zjevné příznaky myxomatózy:„výluka“zvíře odstranit z výstavy

-katar horních cest dýchacích:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-otlaky,tj.menší holá místa na chodidlech hrudních a pánevních končetin,pokud nejsou otevřené:poznamenat na oceňovací lístek a zvíře klasifikovat bez nároku na udělení cen.

-otlaky otevřené:„výluka“

-slepota„výluka“

-kýla:„neklasifikován“

-zhojená poranění kdekoliv na těle(mimo pírko)která zhoršují celkový dojem zvířete„neklasifikován“

Při všech ostatních příznacích chorob,platí výrok „neklasifikován“ s uvedením příznaků

Zdroj

Ing.Josef Zadina-Vzorník králíků

Jiří Schönfelder - Chovatel 1/2012

havana.txt · Poslední úprava: 2018/12/06 06:35 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki