Dailenár ( Dl)

Dailenaar

Vznik plemene

řesný původ tohoto atraktivního plemene je zahalen rouškou tajemství. S určitostí je známo, že plemeno pochází z Nizozemska od chovatele G. W. A. Ridderdorfa. Tento chovatel žil v městečku Deil, a proto jím vyšlechtěné nové plemeno nese tento název – původně dailenaar. Vlastní šlechtění probíhalo ve dvacátých a třicátých letech minulého století, ale přesné letopočty, a především konkrétní šlechtitelský plán není znám.

Lze se domnívat o vlivu králíků s tzv. ohnivým faktorem (alela y), tedy například tříslových králíků a podobných plemen. Plemeno bylo ve své zemi původu uznáno ke dni 1. 4. 1940, nicméně brzký příchod druhé světové války zhatil slibné naděje na rozšíření plemene. Poměrně dlouho tedy plemeno nebylo známo a bylo spíše krajovým nizozemským plemenem. Zajímavostí je, že podobné plemeno u nás šlechtil od roku 1929 chovatel Josef Urban z Újezdu u Kladna. Bohužel, jeho plemeno (tzv. králík srnčí) nebylo zařazeno do vzorníku standardů, a tak postupně zaniklo.

U nás o dailenárovi referoval v roce 1983 náš přední králíkářský odborník Ing. Jaroslav Fingerland a uvedl myšlenku podobné plemeno vytvořit z domácích zdrojů. Této myšlenky se chopilo hned několik chovatelů, mezi nimiž má patrně největší zásluhu chovatel kastorexů Cyril Kňour z Jedovnice v okresu Blansko. Souběžně existovalo více tzv. výzkumných chovů na dailenára, a každý se orientoval poněkud jiným směrem. Samotné plemeno bylo u nás uznáno v roce 1986. Torza těchto výzkumných chovů přetrvala zhruba asi do přelomu milénia, kdy se začaly výrazně provádět importy ze zahraničí (Německo, Rakousko), kde již toto plemeno bylo dříve uznáno. Nutno tedy podotknout, že současný chov dailenára u nás je v současné době postaven právě na těchto importech, zatímco podíl krve z původních výzkumných chovů je již prakticky zanedbatelný.

1. Hmotnost

Ideální hmotnost je mezi 2,50-3,25 kg

hmotnostni_tabulka_mala_plemena.ods

Nepřípustné vady

-hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován)

2. Tvar

požadavky udávají-tvarové požadavky na jednotlivé části těla králíka. V této pozici se posuzují kriteria:

a) průběh hřbetní linie

Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka.Má být ladná,na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená.V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

Přípustné vady

-mírně vystouplé lopatky

-mírně prohnutý hřbet

-náběh na kapří hřbet

-náběh na sraženou záď

-mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou

Nepřípustné vady

-silně vystouplé lopatky(výluka)

-silně prohnutý hřbet (výluka)

-vysloveně kapří hřbet (výluka)

-vysloveně sražená záď (výluka)

-deformace páteře (výluka)

b) poloha končetin

Hrudní končetiny musejí být rovné,jejich nášlap má být tzv.“kočičí.Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné,chodidla těsně k tělu přilehlá,s polohou rovnoběžnou k tělu,kyčle mají těsně přiléhat k trupu.Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.

Přípustné vady

-mírný prošlap hrudních končetin

-náběh na kravský postoj pánevních končetin(chodidla nejsou rovnoběžná s trupem,mírně odstouplé kyčle)

-poněkud křivé hrudní končetiny

Nepřípustné vady

-silný prošlap hrudních končetin (výluka)

-vysloveně křivé hrudní končetiny(výluka)

-vysloveně vybočený postoj pánevních končetin(výluka)

-silně vystouplé kyčle(výluka)

-sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)

-vybočený postoj hrudních končetin(výluka)

-křivý prst (výluka)

-zlomený prst na kterékoliv končetině(neklasifikován)

-chybějící dráp(neklasifikován)

-zlomená končetina(neklasifikován)

-prokazatelně křivá končetina hrudní i pánevní(výluka)

c) poloha pírka

Pírko musí být rovné,vztyčené,přilehlé k tělu ve směru páteře.

Přípustné vady

-vleklé pírko

-hravé pírko

-poněkud kratší,avšak nedeformované

-zčásti nehybné(drátěné),ale rovné pírko

-zčásti měkké(neovladatelné),avšak rovné pírko

-ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku

Nepřípustné vady

-trvale jednostranně nesené šikmé pírko (výluka)

-velmi krátké pírko(neklasifikován)

-zhmožděné pírko s výjimkami uvedenými v přípustných vadách(neklasifikován)

-zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován)

-křivé pírko(výluka)

-zlomené,křivě srostlé pírko(neklasifikován)

-chybějící pírko(výluka)

d) kůže králíka

Kůže má pružně,avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka.Nemá nikde tvořit řasy,záhyby nebo převisy

Přípustné vady

-volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka

-u samic malých plemen lalůček

Nepřípustné vady

-silně volná kůže na břiše,bocích a zadní partii(výluka)

-dvojitý lalok u všech plemen(výluka)

-kalhoty (výuka)

-vysloveně šikmý lalok (výluka)

- u samců všech plemen lalůček(výluka)

e) vnější pohlavní orgány

Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované.U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.

Přípustné vady

-mírně vleklá varlata

-mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje

Nepřípustné vady

-chybějící varle nebo varlata(výluka)

-chybějící šourek (výluka)

-vysloveně vleklá varlata-vysloveně ochablý šourek (výluka)

-dvojpohlavnost(výluka)

-rozštěp pyje,sahající přes polovinu délky pyje (výluka)

-deformace vnějších pohlavních orgánů samic (výluka)

-veškeré ostatní deformace a naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)

3. Typ

Tělo je silně zavalité bez znatelného krku. Končetiny jsou silné a krátké. Hlava je krátká s širokou čelní a nosní partií, u samic je poněkud jemnější. Uši jsou masité,dobře osrstěné, na koncích zaoblené a délka je 9,5 -10,5 cm.

Přípustné vady

- užší a delší hlava

- hlava bez zřetelného pohlavního výrazu

- mírně rozskleslé uši

- náběh na klopení jednoho ucha

- široké nasazení uší

- mírná deformace uší u kořene

- uši kratší než ideální délka

- háčkování uší u velkých a středních plemen v teplých obdobích

- měkké konce uší s mírnými záhyby

- mírně zašpičatělé uši

- slabší osrstění uší u všech plemen

- slabší stavba uší

- mírné odchylky od ideální délky uší

- menší odchylky od předepsaného typu hlavy

- delší typ těla

- zřetelnější krk

Nepřípustné vady

- vysloveně dlouhá a uzká hlava (výluka)

- štičí hlava (výluka)

- zcela chybějící pohlavní výraz u dospělých samců (výluka)

- vysloveně dlouhé,úzké tělo se silně zúženou přední partií (výluka)

- klopené ucho ( výluka)

- vysloveně rozkleslé uši ( výluka)

- silná deformace uší u kořene,zarostlé sluchovody ( výluka)

- uši delší než 12,5 cm a kratší než 8 cm ( výluka)

- chybějící část ucha ( neklasifikován)

- poranění ucha po očkování(otvory v uších),které narušují celkový vzhled zvířete (neklasifikován)

- silně zduřené ucho po očkování (neklasifikován).V obouch případech je možno použít doložku chovu schopen pokud zvíře nevykazuje nepřípustnou vadu.

4. Srst

Srst je velmi hustá s podsadě s elastickými pesíky. Délka krycího chlupu je asi 2,5 až 3 cm cm.

Přípustné vady

-řidší méně pružná srst

-měkčí pesíky

-mírné odchylky od požadované délky srsti

Nepřípustné vady

-srst téměř bez podsady(výluka)

-výrazné odchylky od předepsané délky srsti(výluka)

-chybějící nebo příliš měkké pesíky (výluka)

5 Barva krycího chlupu,stínování

Barva krycího chlupu je výrazně svítivě červenohnědá. Zasahuje co nejníže na boky a je silně černě vločkovaná,což nazýváme stínováním nebo housenkováním. Stínování je zvláště výrazné na hřbetě. Barva na prsou a na hrudních končetinách odpovídá barvě krycího chlupu a nebývá vločkovaná. Vločkování na těchto partiích je předností. Divoké znaky tj. úzké oční kroužky,skráňová obruba,vnitřní strany končetin,břicho a spodina pírka jsou světle tříslové. Malý zátylkový klín je červenohnědý,tmavé skvrny u pohlaví jsou výrazné. Uši jsou černě lemovany. Povrch pírka je silně promísen černými chloupky. Oči jsou tmavohnědé,drápy hnědočerné.

Přípustné vady

-mírné odchylky od červenohnědé barvy krycího chlupu

-slabší nebo příliš tmavé stínování

-světlejší boky a kyčle

-ojedinělé bílé chloupky

-méně výrazné černé lemování uší

-světlejší pásky na hrudních končetinách

-bílá spodina pírka

-téměř bílá barva krycího chlupu na břiše,avšak s tmavými skvrnami u pohlaví

-mírné odchylky od stanovené barvy očí a drápů

Nepřípustné vady

-nevýrazná barva krycího chlupu,neodpovídající červenohnědé barvě (výluka)

-silné prostoupení srsti bílými chloupky (výluka)

-chybějící stínovaní (výluka)

-skupiny bílých chloupků na červenohnědě zbarvených částech těla (výluka)

-výrazně bílé pásky na hrudních končetinách (výluka)

-zcela chybějící černé lemování uší (výluka)

-zcela jiná než předepsaná barva očí (výluka)

-.bílé drápy (výluka)

-bílá barva krycího chlupu na břiše, potlačující i tmavé skvrny u pohlaví (výluka)

6 Barva podsady ,mezibarva

Mezibarva je asi 47 až 6 mm široká,ohnivě červenohnědá,ostře ohraničená. Podsada zaujímá asi 2/3 délky srsti a je kromě břicha sytě modrá. Na břiše je podsada světle tříslová u pohlaví modrá.

Přípustné vady -nevýrazná,méně ostře ohraničená mezibarva

-užší nebo širší mezibarva , -světlejší barva podsady na povrchu těla a na prsou

-ojedinělé bílé chloupky v podsadě,na povrchu těla a na prsou

-slonovinová barva podsady na břiše s výjimkou tmavších skvrn u pohlaví

-modrá podsada na celé spodině těla

Nepřípustné vady

-výrazně úzská nebo široká mezibarva (neklasifikován)

-chybějící mezibarva (výluka)

-podsada i mezibarva silně prostoupená bílými chloupky (výluka)

-výrazně bílá podsada v celém rozsahu spodiny těla, od prsou až k pohlaví (výluka)

-velmi světlá až bílá podsada na povrchu těla (výluka)

-

7. Péče a zdraví

K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.

Uši musejí být řádně vyčištěné,prosté ušního mazu.Do této pozice patří tenké znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst.Drápy králíka musejí být zkráceny tak,aby nepřesahovaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění.Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu.Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele,nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči,prachu nebo z výběhu se trestá v páté resp. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování.jak o tom hovoří registrační řád.V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě.Pokud je tetování zcela nečitelné,zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku,připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“.Drobné závady v tetování,např.převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“.V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří,zvíře je neklasifikováno.Zjistí-li posuzovatel,že tetování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka,daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče,resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.

Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku.Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakažlivým) a chorobám dědičným.Přesnou diagnozu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.

Všeobecně platí pro posuzovatele

-mírně slzící oko poznamenat do oceňovacího lístku a zvíře klasifikovat

-silně slzící oko nebo oči“neklasifikován“,po event.vyléčení chovu schopen,

-ušní svrab:“neklasifikován“ po vyléčení chovu schopen,zvíře ihned odstranit z výstavy

-cizopasníci vnější i vnitřní “neklasifikován“ zvíře ihned odstranit z výstavy

-infekční rýma nebo podezření na rýmu: neklasifikován zvíře ihned odstranit z výstavy

-nadmutí:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-padoucnice: „výluka“

-poruchy neurologické(ochrnutí,třesavka apod.) „výluka“

-rybí oko „výluka“

-oční zákal „výluka“

-chorobně vypouklé oko „výluka“

-vpadlé oko: „výuka“

-výrůstky na očích: „výluka“

-tzv.třetí víčko:„výluka“

-jiné deformace očí:„výluka“

-zduřelé pohlaví(event.syfilis):„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-otevřené rány všeho druhu:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-deformace kostry:„výluka“

-přerůstání zubů:„Výluka“

-hnisavé nádory,pokud nejsou příznakem myxomatózy:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-zjevné příznaky myxomatózy:„výluka“zvíře odstranit z výstavy

-katar horních cest dýchacích:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-otlaky,tj.menší holá místa na chodidlech hrudních a pánevních končetin,pokud nejsou otevřené:poznamenat na oceňovací lístek a zvíře klasifikovat bez nároku na udělení cen.

-otlaky otevřené:„výluka“

-slepota„výluka“

-kýla:„neklasifikován“

-zhojená poranění kdekoliv na těle(mimo pírko)která zhoršují celkový dojem zvířete„neklasifikován“

Při všech ostatních příznacích chorob,platí výrok „neklasifikován“ s uvedením příznaků

Zdroj

Ing. Josef Zadina-Vzorník králíků

Fauna-MVDR Šimek Vlastimil

dailenar.txt · Poslední úprava: 2018/12/06 06:13 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki