Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

chovatelske_zarizeni_pro_kachny_a_husy [2011/10/21 07:28]
franta
chovatelske_zarizeni_pro_kachny_a_husy [2011/10/21 22:16] (aktuální)
212.96.178.140 [Výpočet plochy]
Řádek 4: Řádek 4:
 ===== Výpočet plochy ===== ===== Výpočet plochy =====
 Potřebnou podlahovou plochu pro 12 kachen vypočteme takto 12:3(4)=4-3 metrů čtverčných tedy rozměr 2x2 pro husy 3x2.Výška pro kachny by měla být 1,5 m pro husy 1,7m Potřebnou podlahovou plochu pro 12 kachen vypočteme takto 12:3(4)=4-3 metrů čtverčných tedy rozměr 2x2 pro husy 3x2.Výška pro kachny by měla být 1,5 m pro husy 1,7m
 +
 +{{:kachnik.png?584*247|}}
 ==== Stavba ==== ==== Stavba ====
 prostory jsou jednoduché s jedním opláštěním bez tepelné izolace.Dobré je je stavět z celostěných dílců,které se pak jen složí a upevní se střecha Na výrobu dílců se hodí hranoly 50x40,které se spojí rohovými spoji potom se z vnější strany pobijí svisle prkny s drážkou nebo polodrážkou)výhodnější jsou OSB desky).Před výrobou dílců si musíme promyslet jak bude celá stavba situovaná,kde budeme potřebovat vchod ,kde umístíme okno a dvířka do výběhu v těch dílcích potom musíme zabudovat příčníky buď zadlabáním nebo pomocí profilů na spojovaní trámků,které se dají kounit v hobbymarketech a stavebninách ty se využijí i na spojení dílců a připevnění střechy.U bočních dílců nesmíme zapomenout na horní straně udělat spád pro budoucí střechu.Po smontování všech čtyřech dílců se pobije střecha opět prkny nebo OSB deskami na střechu je možné použít lepenku popřípatě vlnité desky.Celá konstrukce se pomocí kotev upevní do betonových základů.Protože se jedná o prostor pro vodní drůbež je dobré podlahu vyspádovat do kanalizace prostory jsou jednoduché s jedním opláštěním bez tepelné izolace.Dobré je je stavět z celostěných dílců,které se pak jen složí a upevní se střecha Na výrobu dílců se hodí hranoly 50x40,které se spojí rohovými spoji potom se z vnější strany pobijí svisle prkny s drážkou nebo polodrážkou)výhodnější jsou OSB desky).Před výrobou dílců si musíme promyslet jak bude celá stavba situovaná,kde budeme potřebovat vchod ,kde umístíme okno a dvířka do výběhu v těch dílcích potom musíme zabudovat příčníky buď zadlabáním nebo pomocí profilů na spojovaní trámků,které se dají kounit v hobbymarketech a stavebninách ty se využijí i na spojení dílců a připevnění střechy.U bočních dílců nesmíme zapomenout na horní straně udělat spád pro budoucí střechu.Po smontování všech čtyřech dílců se pobije střecha opět prkny nebo OSB deskami na střechu je možné použít lepenku popřípatě vlnité desky.Celá konstrukce se pomocí kotev upevní do betonových základů.Protože se jedná o prostor pro vodní drůbež je dobré podlahu vyspádovat do kanalizace
chovatelske_zarizeni_pro_kachny_a_husy.txt · Poslední úprava: 2011/10/21 22:16 autor: 212.96.178.140
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki