Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

burgundsky_bu_-_novy_2016 [2016/03/19 10:22]
franta [1. Hmotnost]
burgundsky_bu_-_novy_2016 [2018/12/06 09:09] (aktuální)
franta [7.Péče a zdraví]
Řádek 27: Řádek 27:
 Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka.Má být ladná,na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená.V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky. Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka.Má být ladná,na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená.V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.
  
-__ +**Přípustné vady**
-přípustné vady__+
  
 -mírně vystouplé lopatky -mírně vystouplé lopatky
Řádek 40: Řádek 39:
 -mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou -mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou
  
-__nepřípustné vady__+**Nepřípustné vady**
  
 -silně vystouplé lopatky(výluka) -silně vystouplé lopatky(výluka)
Řádek 57: Řádek 56:
  Hrudní končetiny musejí být rovné,jejich nášlap má být tzv.“kočičí.Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné,chodidla těsně k tělu přilehlá,s polohou rovnoběžnou k tělu,kyčle mají těsně přiléhat k trupu.Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.  Hrudní končetiny musejí být rovné,jejich nášlap má být tzv.“kočičí.Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné,chodidla těsně k tělu přilehlá,s polohou rovnoběžnou k tělu,kyčle mají těsně přiléhat k trupu.Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.
  
- +**Přípustné vady**
-__přípustné vady__+
  
 -mírný prošlap hrudních končetin -mírný prošlap hrudních končetin
Řádek 66: Řádek 64:
 -poněkud křivé hrudní končetiny -poněkud křivé hrudní končetiny
  
- __nepřípustné vady__+ **Nepřípustné vady**
  
 -silný prošlap hrudních končetin (výluka) -silný prošlap hrudních končetin (výluka)
Řádek 96: Řádek 94:
 Pírko musí být rovné,vztyčené,přilehlé k tělu ve směru páteře. Pírko musí být rovné,vztyčené,přilehlé k tělu ve směru páteře.
  
-__přípustné vady__+**Přípustné vady**
  
 -vleklé pírko -vleklé pírko
Řádek 110: Řádek 108:
 -ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku -ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku
  
- +**Nepřípustné vady**
-__nepřípustné vady__+
  
 -trvale jednostranně nesené šikmé pírko (výluka) -trvale jednostranně nesené šikmé pírko (výluka)
Řádek 134: Řádek 131:
 Kůže má pružně,avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka.Nemá nikde tvořit řasy,záhyby nebo převisy Kůže má pružně,avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka.Nemá nikde tvořit řasy,záhyby nebo převisy
  
-__přípustné vady__+**Přípustné vady**
  
 -volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka -volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka
Řádek 146: Řádek 143:
 -u samců velkých a středních plemen nepatrný náběh na lalůček -u samců velkých a středních plemen nepatrný náběh na lalůček
  
-__nepřípustné vady__+**Nepřípustné vady**
  
 -silně volná kůže na břiše,bocích a zadní partii(výluka) -silně volná kůže na břiše,bocích a zadní partii(výluka)
Řádek 163: Řádek 160:
 Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované.U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu. Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované.U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.
  
-__přípustné vady__+**Přípustné vady**
  
 -mírně vleklá varlata -mírně vleklá varlata
Řádek 169: Řádek 166:
 -mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje -mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje
  
- +**Nepřípustné vady**
-__nepřípustné vady__+
  
 -chybějící varle nebo varlata(výluka) -chybějící varle nebo varlata(výluka)
Řádek 191: Řádek 187:
  
 **Přípustné vady** **Přípustné vady**
 +
 - menší odchylky od stanoveného typu těla i hlavy. - menší odchylky od stanoveného typu těla i hlavy.
 +
 - znatelný krk, - znatelný krk,
 +
 - užší tělo nebo hruď. - užší tělo nebo hruď.
 +
 - délka uší 14,1 cm až 14,5 cm. - délka uší 14,1 cm až 14,5 cm.
  
 **Nepřípustné vady** **Nepřípustné vady**
 +
 - úzké tělo,(výluka) - úzké tělo,(výluka)
 +
 - málo osvalené tělo,(výluka) - málo osvalené tělo,(výluka)
 +
 - zcela nevýrazný pohlavní dimorfismus.(výluka) - zcela nevýrazný pohlavní dimorfismus.(výluka)
 +
 - délka uší 14,6 cm a více.(výluka) - délka uší 14,6 cm a více.(výluka)
 +
 - délka uší 10,0 cm a méně (výluka).  - délka uší 10,0 cm a méně (výluka). 
  
Řádek 208: Řádek 213:
  
 **Přípustné vady** **Přípustné vady**
 +
 - srst řidší, méně pružná, jemnější.  - srst řidší, méně pružná, jemnější. 
 +
 - mírné zplstění srsti. - mírné zplstění srsti.
-- menší odchylky ve stanovené délce srsti v krycím chlupu. + 
 +- menší odchylky ve stanovené délce srsti v krycím chlupu. 
 + 
 - nerovnoměrně vyvinutá srst. - nerovnoměrně vyvinutá srst.
  
 **Nepřípustné vady** **Nepřípustné vady**
 +
 - Srst téměř bez podsady,(výluka) - Srst téměř bez podsady,(výluka)
 +
 - příliš jemná struktura srsti,(výluka) - příliš jemná struktura srsti,(výluka)
-- velmi řídká srst,(výluka) + 
 +- velmi řídká srst,(výluka) 
 + 
 - výrazné odchylky od stanovené délky krycího chlupu (výluka). - výrazné odchylky od stanovené délky krycího chlupu (výluka).
 +
 - silně zplstělá srst (neklasifikován). - silně zplstělá srst (neklasifikován).
  
Řádek 226: Řádek 240:
  
 **Přípustné vady** **Přípustné vady**
 +
 - tmavší odstín krycí barvy, našedlé či načernalé chlupy, - tmavší odstín krycí barvy, našedlé či načernalé chlupy,
 +
 - bílé chlupy v krycí barvě, - bílé chlupy v krycí barvě,
 +
 - nestejnoměrná (skvrnitá) krycí barva, - nestejnoměrná (skvrnitá) krycí barva,
 +
 - melírované části krycí barvy, - melírované části krycí barvy,
 +
 - světlejší hrudní končetiny či světlejší pásky na hrudních končetinách. - světlejší hrudní končetiny či světlejší pásky na hrudních končetinách.
-,mírné odchylky od požadované barvy očí a drápů.+ 
 +- mírné odchylky od požadované barvy očí a drápů.
  
 **Nepřípustné vady** **Nepřípustné vady**
 +
 - tmavý odstín - připomínající zbarvení Nč,(výluka) - tmavý odstín - připomínající zbarvení Nč,(výluka)
 +
 - skupiny bílých nebo černých chloupků,(výluka) - skupiny bílých nebo černých chloupků,(výluka)
 +
 - krycí barva silně promíšená bílými nebo černými chloupky,(výluka) - krycí barva silně promíšená bílými nebo černými chloupky,(výluka)
 +
 - bílý dráp nebo dvojí barva drápů,/výluka) - bílý dráp nebo dvojí barva drápů,/výluka)
 +
 - jiná barva očí,(výluka) - jiná barva očí,(výluka)
 +
 - bílé pásky na hrudních končetinách( výluka). - bílé pásky na hrudních končetinách( výluka).
  
Řádek 246: Řádek 272:
  
 **Přípustné vady** **Přípustné vady**
 +
 - velmi světlá podsada na celém těle, - velmi světlá podsada na celém těle,
-- nahnědlý, namodralý nebo jinobarevný nádech v podsadě, + 
 +- nahnědlý, namodralý nebo jinobarevný nádech v podsadě, 
 + 
 - bílé chloupky v podsadě. - bílé chloupky v podsadě.
 +
 - naznačená mezibarva. - naznačená mezibarva.
 +
 - mírně zónovitě odsazená podsada. - mírně zónovitě odsazená podsada.
  
 **Nepřípustné vady** **Nepřípustné vady**
 +
 - našedlá či namodralá podsada na většině těla,(výluka) - našedlá či namodralá podsada na většině těla,(výluka)
 +
 - výrazně vyvinutá mezibarva,(výluka) - výrazně vyvinutá mezibarva,(výluka)
 +
 -vysloveně zónovitě odsazená podsada,(výluka) -vysloveně zónovitě odsazená podsada,(výluka)
 +
 - podsada silně promísená bílými chloupky (výluka). - podsada silně promísená bílými chloupky (výluka).
  
Řádek 262: Řádek 297:
 K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu. K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.
  
-Uši musejí být řádně vyčištěné,prosté ušního mazu.Do této pozice patří tenké znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst.Drápy králíka musejí být zkráceny tak,aby nepřesahovaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění.Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu.Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele,nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči,prachu nebo z výběhu se trestá v páté respk. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování.jak o tom hovoří registrační řád.V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě.Pokud je tetování zcela nečitelné,zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku,připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“.Drobné závady v tetování,např.převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“.V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří,zvíře je neklasifikováno.Zjistí-li posuzovatel,že totování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka,daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče,resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.+Uši musejí být řádně vyčištěné,prosté ušního mazu.Do této pozice patří tenké znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst.Drápy králíka musejí být zkráceny tak,aby nepřesahovaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění.Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu.Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele,nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči,prachu nebo z výběhu se trestá v páté respk. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování.jak o tom hovoří registrační řád.V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě.Pokud je tetování zcela nečitelné,zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku,připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“.Drobné závady v tetování,např.převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“.V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří,zvíře je neklasifikováno.Zjistí-li posuzovatel,že tetování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka,daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče,resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.
  
-Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku.Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakkažlivým) a chorobám dědičným.Přesnou diagnozu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.+Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku.Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakažlivým) a chorobám dědičným.Přesnou diagnozu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.
  
 Všeobecně platí pro posuzovatele Všeobecně platí pro posuzovatele
burgundsky_bu_-_novy_2016.1458379360.txt.gz · Poslední úprava: 2016/03/19 10:22 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki