Bílopesíkatý (Bí)

D: Weissgrannen

Vznik plemene

První výskyt byl zaznamenán roku 1924 v Anglii. Šlo o potomky činčily a tříslových králíků,tehdy nové plemeno bylo nazvané Liška.Zvířata byla menšího vzrůstu a po činčile měla delší srst.V roce 1928 byly vystaveny v Berlíně pod názvem „králík stříbrný liščí“.Také u nás se v třicátých letech objevil podobný králík s názvem „pražský králík černošedý“,jehož vyšlechtil předseda soudcovského sboru L.Paul z Parníku ale toto plemeno nedoznalo většího zastoupení a nakonec upadlo v zapomnění. Podle F Joppicha s knihy Das Kaninchen: Bílopesikatý králík vděčí za vyšlechtění především náhodě a teprve následně dalšímu cílevědomému šlechtění.Jak již bylo uvedeno pochází z činčil dovezených do Německa z Anglie následkem provádění příbuzenské plemenitby se ve vrzích objevovala jednotlivá mláďata,někdy i celé vrhy bílopesíkatých králíků.Tento králík byl po Berlínu následně vystaven 1930 v Lipsku,kde se poprvé vystavovalo v kolekcích.Zásluhy na prošlechtění tohoto králíka patří neznámému chovateli z Durynska a zejména chovatelce K.Geisler,ale i v Německu důsledkem války toto plemeno zaniklo. Roku 1949 objevila chovatelka Geislerová z Klossterlausnitzu opět ve vrhu činčil dvě černá mláďata,která se vybarvila jako bílopesíkatá.Došlo ke spojení vzájemnému, ale i s činčilami.Tím byl tehdy v NDR dán základ staronovému plemeni.Nové plemeno bylo uznáno na společné schůzi obouch vzorníkových komisí(NDR a NSR)dne 9.9.1956.Zařazeno bylo mezi střední plemena s názvem Weissgrannen-kaninchen.Nejnižší hmotnost byla stanovena na 2,50 kga ideální na 3,50-4,00 kg.Barevný ráz byl uznán černý a modrý.Krátce po uznání se toto plemeno rozšířilo i do ostatních států.Na EV v Praze 2004 vystavil chovatel z Chorvatska nové plemeno -„velký bílopesíkatý černý

Bílopesíkatý u nás

U nás bylo plemeno zařazeno do vzorníku z roku 1966.V roce 1978 na základě uznání havanovitého rázu v Německu bylo provedeno doplnění tohoto třetího rázu do našeho standartu. Po určité stabilizaci chovatelů Bí došlo v roce 1983 ke spojení s chovateli podobných plemen (aljaška,durynskýa havana) a vznikl klub „AlHaDuBí“.Naší chovatelé v rámci výzkumných chovů také v roce 1988 vyšlechtilihavanovitý ráz teprve následně docházelo k dovozu tohoto rázu z NDR.F.Nožička se zasložil o vyšlechtění malých beranů bilopesíkatých černých toto zbarvení se objevuje i u zakrslých králíků.Může nás mrzet,že toto plemeno nikdy u nás nedosáhlo výraznějšího rozšíření a to i přesto,že jeho plodnost,ale i růstové schopnosti nejsou zanedbatelné.

1. Hmotnost

Ideální hmotnost je 3,50-4,25 kg

mesicni_prirustky_bi.odt

mesicni_prirustky_bi.pdf

Nepřípustné vady

Hmotnost nižší než 3,00 kg a vyšší než 4,25 kg (neklasifikován)

2. Tvar

požadavky udávají-tvarové požadavky na jednotlivé části těla králíka. V této pozici se posuzují kriteria:

a) průběh hřbetní linie

Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka.Má být ladná,na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená.V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

Přípustné vady

-mírně vystouplé lopatky

-mírně prohnutý hřbet

-náběh na kapří hřbet

-náběh na sraženou záď

-mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou

Nepřípustné vady

-silně vystouplé lopatky(výluka)

-silně prohnutý hřbet (výluka)

-vysloveně kapří hřbet (výluka)

-vysloveně sražená záď (výluka)

-deformace páteře (výluka)

b) poloha končetin

Hrudní končetiny musejí být rovné,jejich nášlap má být tzv.“kočičí.Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné,chodidla těsně k tělu přilehlá,s polohou rovnoběžnou k tělu,kyčle mají těsně přiléhat k trupu.Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.

Přípustné vady

-mírný prošlap hrudních končetin

-náběh na kravský postoj pánevních končetin(chodidla nejsou rovnoběžná s trupem,mírně odstouplé kyčle)

-poněkud křivé hrudní končetiny

Nepřípustné vady

-silný prošlap hrudních končetin (výluka)

-vysloveně křivé hrudní končetiny(výluka)

-vysloveně vybočený postoj pánevních končetin(výluka)

-silně vystouplé kyčle(výluka)

-sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)

-vybočený postoj hrudních končetin(výluka)

-křivý prst (výluka)

-zlomený prst na kterékoliv končetině(neklasifikován)

-chybějící dráp(neklasifikován)

-zlomená končetina(neklasifikován)

-prokazatelně křivá končetina hrudní i pánevní(výluka)

c) poloha pírka

Pírko musí být rovné,vztyčené,přilehlé k tělu ve směru páteře.

Přípustné vady

-vleklé pírko

-hravé pírko

-poněkud kratší,avšak nedeformované

-zčásti nehybné(drátěné),ale rovné pírko

-zčásti měkké(neovladatelné),avšak rovné pírko

-ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku

Nepřípustné vady

-trvale jednostranně nesené šikmé pírko (výluka)

-velmi krátké pírko(neklasifikován)

-zhmožděné pírko s výjimkami uvedenými v přípustných vadách(neklasifikován)

-zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován)

-křivé pírko(výluka)

-zlomené,křivě srostlé pírko(neklasifikován)

-chybějící pírko(výluka)

d) kůže králíka

Kůže má pružně,avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka.Nemá nikde tvořit řasy,záhyby nebo převisy

Přípustné vady

-volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka

-u samic velkých a středních plemen nepatrně šikmý lalok

-u samic velkých a středních plemen lalůček,menší i výraznější lalok

-větší oříšek u samců velkých a středních plemen

-u samců velkých a středních plemen nepatrný náběh na lalůček

Nepřípustné vady

-silně volná kůže na břiše,bocích a zadní partii(výluka)

-dvojitý lalok u všech plemen(výluka)

-kalhoty (výuka)

-vysloveně šikmý lalok (výluka)

- u samců všech plemen lalůček(výluka)

e) vnější pohlavní orgány

Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované.U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.

Přípustné vady

-mírně vleklá varlata

-mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje

Nepřípustné vady

-chybějící varle nebo varlata(výluka)

-chybějící šourek (výluka)

-vysloveně vleklá varlata-vysloveně ochablý šourek (výluka)

-dvojpohlavnost(výluka)

-rozštěp pyje,sahající přes polovinu délky pyje (výluka)

-deformace vnějších pohlavních orgánů samic (výluka)

-veškeré ostatní deformace a naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)

3. Typ

Tělo má být zavalité krátkým krkem.Končetiny mají být silnější a středně dlouhé,vyžaduje se široká a dobře klenutá hlava u samic jemnější.Uši jsou masité,dobře osrstěné o délce do 12 cm

Přípustné vady

-mírně protažené a užší tělo

-mírné odchylky od požadované stavby hlavy

-méně výrazná struktura uší

-mírné odchylky od jejich stanovené délky

Nepřípustné vady

-výrazně protažené a úzké tělo s delším krkem(výluka)

-úzká či dlouhá hlava(výluka)

-uši delší než 13,5 cm a kratší než 9 cm(výluka)

4.Srst

vyžaduje se velmi hustá srst v podsadě s dlouhými a stejnoměrně rozloženými pesíky.Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Přípustné vady

-řidší srst

-slabší,měkčí a kratší pesíky

-mírné odchylky od stanovené délky srsti

Nepřípustné vady

-srst téměř bez podsady(výluka)

-výrazně slabé,měkké či příliš krátké pesíky(výluka)

-výrazné odchylky od stanovené délky srsti(výluka)

5.Barva krycího chlupu,bílopesikaté znaky

barva krycího chlupu hlavy,uší a končetin je sytě leskle černá nebo sytě leskle tmavě modrá,případně sytě lesklá tmavohnědá. Bílopesíkatého dělají krásným především jeho znaky a proto se jim musí věnovat mimořádná pozornost.Jde především o bílé oční kroužky,které se vyžadují úzké a stejnoměrně široké nepřerušované,bílé lemování nosních otvorů,bílou skráňovou obrubu,bílé lemování vnitřní strany uší a bílé skvrnky u kořene uší.Dále malý bílý zátylkový klín,bílou krycí barvu na břiše,vnitřních stranách končetin a na spodině pírka.Lem prstů hrudních končetin se projevuje jako bílé body na barevném podkladu.Po stranách těla,na prsou nad pírkem a na končetinách mají co nejvýše vystupovat pesíky s bílými konečky.Vyžaduje se u nich stejnoměrné rozmístění. U všech znaků je požadovaná čistě bílá barva a ostré ohraničení.Barva očí je u černého havanovitého rázu hnědá a u modrého rázu šedomodrá.Drápy jsou tmavě rohovité a skvrny u pohlaví tmavé.Barva očí je u černého a havanovitého rázu hnědá, u modrého rázu šedomodrá.

Přípustné vady

-ojedinělé bílé chloupky na hřbetě,hlavě a vnější straně uší

-nedostatečně dlouhé či nestejnoměrně rozložené bílé konečky postraních pesíků

-převažování bílých konečků pesíků na prsní partii

-méně výrazná barva krycího chlupu

-bez lesku a slabší rez

-méně výrazné bílopesíkaté znaky bez ostřejšího ohraničení

mírné odchylky barvy očí a drápů

Nepřípustné vady

-skupina bílých chloupků v základní barvě krycího chlupu(výluka)

-silné promísení barvy krycího chlupu bílými chloupky na hřbetě(výluka)

-chybějící bílé konečky pesíků na bocích zvířete(výluka)

-výrazný rez(neklasifikován)

-chybějící bílopesíkatý znak(výluka)

-zcela nevýrazné znaky jako i znaky s nevýrazným(smytým) ohraničením(výluka)

-jiná barva očí(výluka)

-bílý dráp(výluka)

6.Barva podsady

je u všech barevných rázů včetně břicha čistě modrá bez ojedinělých bílých chloupků.

Přípustné vady

-mírně světlejší podsada či ojedinělé bílé chloupky v podsadě

Nepřípustné vady

-podsada silně promísená bílými chloupky(výluka)

-bílá či téměř bílá podsada,kdekoliv na těle včetně břicha(výluka)

7. Péče a zdraví

K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.

Uši musejí být řádně vyčištěné,prosté ušního mazu.Do této pozice patří tenké znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst.Drápy králíka musejí být zkráceny tak,aby nepřesahovaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění.Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu.Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele,nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči,prachu nebo z výběhu se trestá v páté resp. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování.jak o tom hovoří registrační řád.V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě.Pokud je tetování zcela nečitelné,zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku,připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“.Drobné závady v tetování,např.převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“.V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří,zvíře je neklasifikováno.Zjistí-li posuzovatel,že tetování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka,daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče,resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.

Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku.Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakažlivým) a chorobám dědičným.Přesnou diagnozu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.

Všeobecně platí pro posuzovatele

-mírně slzící oko poznamenat do oceňovacího lístku a zvíře klasifikovat

-silně slzící oko nebo oči“neklasifikován“,po event.vyléčení chovu schopen,

-ušní svrab:“neklasifikován“ po vyléčení chovu schopen,zvíře ihned odstranit z výstavy

-cizopasníci vnější i vnitřní “neklasifikován“ zvíře ihned odstranit z výstavy

-infekční rýma nebo podezření na rýmu: neklasifikován zvíře ihned odstranit z výstavy

-nadmutí:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-padoucnice: „výluka“

-poruchy neurologické(ochrnutí,třesavka apod.) „výluka“

-rybí oko „výluka“

-oční zákal „výluka“

-chorobně vypouklé oko „výluka“

-vpadlé oko: „výuka“

-výrůstky na očích: „výluka“

-tzv.třetí víčko:„výluka“

-jiné deformace očí:„výluka“

-zduřelé pohlaví(event.syfilis):„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-otevřené rány všeho druhu:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-deformace kostry:„výluka“

-přerůstání zubů:„Výluka“

-hnisavé nádory,pokud nejsou příznakem myxomatózy:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-zjevné příznaky myxomatózy:„výluka“zvíře odstranit z výstavy

-katar horních cest dýchacích:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-otlaky,tj.menší holá místa na chodidlech hrudních a pánevních končetin,pokud nejsou otevřené:poznamenat na oceňovací lístek a zvíře klasifikovat bez nároku na udělení cen.

-otlaky otevřené:„výluka“

-slepota„výluka“

-kýla:„neklasifikován“

-zhojená poranění kdekoliv na těle(mimo pírko)která zhoršují celkový dojem zvířete„neklasifikován“

Při všech ostatních příznacích chorob,platí výrok „neklasifikován“ s uvedením příznaků

Současný stav

Toto plemeno nesporně patří k náročnějším plemenům z hlediska barevnosti a celé škále výše uvedených znaků.Velkým problémem jsou v našich chovech a nejen tam po zkušenostech z Erfutu a EV Lipsku například nestejnoměrné nebo dokonce neúplné oční kroužky,převážně bílá prsa,světlé hrudní končetiny s pásky.Pozor na rozmazanou kresbu na hlavě zejména kolem tlamičky a nosu.Častým nedostatkem jsou i pírka prostoupena bílými chloupky a zejména pak nedostatky v krycí barvě.Tato je často bez lesku,prostoupena opět bílými chloupky,u modrých a havanovitých ve světlejším odstínu a dokonce mírně zašedlá i u černého rázu.Velkým problémem je rez.Králíky je nutno chránit před přímým slunečním zářením,které neblaze působí na barvu stejně jako moč.

Zdroj

Jiří Schönfelder

Ing.Josef Zadina-Vzorník králíků

bic_-_bilopesikaty_cerny.txt · Poslední úprava: 2018/12/06 09:15 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki