Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

belgicky_obr_albin [2013/04/01 10:38]
213.211.58.233
belgicky_obr_albin [2018/12/06 09:00] (aktuální)
franta [7.Péče a zdraví]
Řádek 14: Řádek 14:
  
 {{:mesicni_prirustky_boa.doc|}} {{:mesicni_prirustky_boa.doc|}}
 +
 +**Nepřípustné vady**
 +
 +Hmotnost nižší než 5,50 kg (neklasifikován)
  
 ======2. Tvar ====== ======2. Tvar ======
Řádek 25: Řádek 29:
 Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka.Má být ladná,na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená.V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky. Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka.Má být ladná,na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená.V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.
  
-__přípustné vady__+**Přípustné vady**
  
 -mírně vystouplé lopatky -mírně vystouplé lopatky
Řádek 37: Řádek 41:
 -mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou -mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou
  
-__nepřípustné vady__+**Nepřípustné vady**
  
 -silně vystouplé lopatky(výluka) -silně vystouplé lopatky(výluka)
Řádek 54: Řádek 58:
 Hrudní končetiny musejí být rovné,jejich nášlap má být tzv.“kočičí.Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné,chodidla těsně k tělu přilehlá,s polohou rovnoběžnou k tělu,kyčle mají těsně přiléhat k trupu.Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy. Hrudní končetiny musejí být rovné,jejich nášlap má být tzv.“kočičí.Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné,chodidla těsně k tělu přilehlá,s polohou rovnoběžnou k tělu,kyčle mají těsně přiléhat k trupu.Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.
  
-__přípustné vady__+**Přípustné vady**
  
 -mírný prošlap hrudních končetin -mírný prošlap hrudních končetin
Řádek 62: Řádek 66:
 -poněkud křivé hrudní končetiny -poněkud křivé hrudní končetiny
  
-__nepřípustné vady__+**Nepřípustné vady**
  
 -silný prošlap hrudních končetin (výluka) -silný prošlap hrudních končetin (výluka)
Řádek 91: Řádek 95:
 Pírko musí být rovné,vztyčené,přilehlé k tělu ve směru páteře. Pírko musí být rovné,vztyčené,přilehlé k tělu ve směru páteře.
  
-__přípustné vady__+**Přípustné vady**
  
 -vleklé pírko -vleklé pírko
Řádek 99: Řádek 103:
 -poněkud kratší,avšak nedeformované -poněkud kratší,avšak nedeformované
  
--zčásti hehybné(drátěné),ale rovné pírko+-zčásti nehybné(drátěné),ale rovné pírko
  
 -zčásti měkké(neovladatelné),avšak rovné pírko -zčásti měkké(neovladatelné),avšak rovné pírko
Řádek 105: Řádek 109:
 -ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku -ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku
  
 +**Nepřípustné vady**
  
-__nepřípustné vady__ +-trvale jednostranně nesené šikmé pírko (výluka)
- +
--trvale jednostraně nesené šikmé pírko (výluka)+
  
 -velmi krátké pírko(neklasifikován) -velmi krátké pírko(neklasifikován)
  
--zhmožděné pírko s vijimkami uvedenými v připustných vadách(neklasifikován)+-zhmožděné pírko s výjimkami uvedenými v přípustných vadách(neklasifikován)
  
 -zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován) -zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován)
Řádek 127: Řádek 130:
 Kůže má pružně,avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka.Nemá nikde tvořit řasy,záhyby nebo převisy Kůže má pružně,avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka.Nemá nikde tvořit řasy,záhyby nebo převisy
  
-__přípustné vady__+**Přípustné vady**
  
 -volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka -volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka
Řádek 137: Řádek 140:
 -větší oříšek u samců velkých a středních plemen -větší oříšek u samců velkých a středních plemen
  
--u samců velkých astředních plemen nepatrný náběh na lalůček+-u samců velkých a středních plemen nepatrný náběh na lalůček
  
-__nepřípustné vady__+**Nepřípustné vady**
  
 -silně volná kůže na břiše,bocích a zadní partii(výluka) -silně volná kůže na břiše,bocích a zadní partii(výluka)
Řádek 147: Řádek 150:
 -kalhoty (výuka) -kalhoty (výuka)
  
--vyslověneně šikmý lalok (výluka)+-vysloveně šikmý lalok (výluka)
  
 - u samců všech plemen lalůček(výluka) - u samců všech plemen lalůček(výluka)
Řádek 156: Řádek 159:
 Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované.U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu. Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované.U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.
  
-__přípustné vady__+**Přípustné vady**
  
 -mírně vleklá varlata -mírně vleklá varlata
  
--mírný rožtěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje+-mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje
  
- +**Nepřípustné vady**
-__nepřípustné vady__+
  
 -chybějící varle nebo varlata(výluka) -chybějící varle nebo varlata(výluka)
Řádek 173: Řádek 175:
 -dvojpohlavnost(výluka) -dvojpohlavnost(výluka)
  
--rožtěp pyje,sahající přes polovinu délky pyje (výluka)+-rozštěp pyje,sahající přes polovinu délky pyje (výluka)
  
 -deformace vnějších pohlavních orgánů samic (výluka) -deformace vnějších pohlavních orgánů samic (výluka)
Řádek 180: Řádek 182:
  
 ======3. Typ ====== ======3. Typ ======
-Tělo je dlouhé silné,válcovité s pevnou kostrou.Postoj je polovysoký na silných,vzpřímených,zeširoka postavených hrudních končetinách.Délka těla je 65 cm a více měří se jen ve sporných případech.Krk je mírně viditelný,pírko rovné,poměrně dlouhé+Tělo je dlouhé silné,válcovité s pevnou kostrou.Postoj je polovysoký na silných,vzpřímených,zeširoka postavených hrudních končetinách.Délka těla je 65 cm a více měří se jen ve sporných případech.Krk je mírně viditelný,pírko rovné,poměrně dlouhé.
  
 +**Přípustné vady**
 +
 +
 +**Nepřípustné vady**
 ======4. Srst ====== ======4. Srst ======
 Srst je hustá,pružná,elastická s výrazným pesíkováním. Délka asi 3,5 cm Srst je hustá,pružná,elastická s výrazným pesíkováním. Délka asi 3,5 cm
 +
 +**Přípustné vady**
 +
 +**Nepřípustné vady**
  
 ======5. Hlava a uši ====== ======5. Hlava a uši ======
-Hlava je výrazná,široká,mírně klabonosá u samic jemnější.Uši jsou pevné se silným kořenem,přímo nesené,lžičkovitě otevřené s ideální délkou 18 cm a více+Hlava je výrazná,široká,mírně klabonosá u samic jemnější.Uši jsou pevné se silným kořenem,přímo nesené, lžičkovitě otevřené s ideální délkou 18 cm a více
 + 
 +**Přípustné vady** 
 + 
 +**Nepřípustné vady**
  
 ======6. Barva ====== ======6. Barva ======
 Barva krycí srsti a podsady je čistě bílá,bez barevného nádechu.Barva očí je světle červená,Drápy jsou bílé. Barva krycí srsti a podsady je čistě bílá,bez barevného nádechu.Barva očí je světle červená,Drápy jsou bílé.
 +
 +**Přípustné vady**
 +
 +**Nepřípustné vady**
  
  
Řádek 196: Řádek 214:
 K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu. K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.
  
-Uši musejí být řádně vyčištěné,prosté ušního mazu.Do této pozice patří teké znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartačovaná srst.Drápy králíka musejí být zkráceny tak,aby nepřesahohaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění.Drápy musejí být řádně očištěny bez jalkéhokoliv nánosu trusu.Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele,nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištení srsti králíka od moči,prachu nebo z výběhu se trestá v páté respk.šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování.jak o tom hovoří registrační řád.V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě.Pokud je tetování zcela nečitelné,zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku,připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“.Drobné závady v tetování,např.převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“.V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří,zvíře je neklasifikováno.Zjistí-li posuzovatel,že totování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka,daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče,resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.+Uši musejí být řádně vyčištěné,prosté ušního mazu.Do této pozice patří také znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst.Drápy králíka musejí být zkráceny tak,aby nepřesahovaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění.Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu.Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele,nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči,prachu nebo z výběhu se trestá v páté resp. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování.jak o tom hovoří registrační řád.V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě.Pokud je tetování zcela nečitelné,zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku,připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“.Drobné závady v tetování,např.převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“.V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří,zvíře je neklasifikováno.Zjistí-li posuzovatel,že tetování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka,daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče,resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.
  
-Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku.Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakkažlivým) a chorobám dědičným.Přesnou diagnozu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.+Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku.Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakažlivým) a chorobám dědičným.Přesnou diagnozu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.
  
 Všeobecně platí pro posuzovatele Všeobecně platí pro posuzovatele
Řádek 210: Řádek 228:
 -cizopasníci vnější i vnitřní “neklasifikován“ zvíře ihned odstranit z výstavy -cizopasníci vnější i vnitřní “neklasifikován“ zvíře ihned odstranit z výstavy
  
--infekční rýma nebo podezření na rýmu:neklasifikovánzvíře ihned odstarnit z výstavy+-infekční rýma nebo podezření na rýmu: neklasifikován zvíře ihned odstranit z výstavy
  
 -nadmutí:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen -nadmutí:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen
Řádek 256: Řádek 274:
 -zhojená poranění kdekoliv na těle(mimo pírko)která zhoršují celkový dojem zvířete„neklasifikován“ -zhojená poranění kdekoliv na těle(mimo pírko)která zhoršují celkový dojem zvířete„neklasifikován“
  
-Při všech ostatních příznacích chorob,platí výrok „neklasifikován“ s uvedením příznaků +Při všech ostatních příznacích chorob,platí výrok „neklasifikován“ s uvedením příznaků.
  
 ===== Zdroj ===== ===== Zdroj =====
belgicky_obr_albin.1364805491.txt.gz · Poslední úprava: 2013/04/01 10:38 autor: 213.211.58.233
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki