Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

belgicky_obr [2015/10/26 10:28]
franta [2. Tvar]
belgicky_obr [2018/12/06 09:01] (aktuální)
franta [7.Péče a zdraví]
Řádek 34: Řádek 34:
  
 {{:mesicni_prirustky_bo.pdf|}} {{:mesicni_prirustky_bo.pdf|}}
 +
 +**Nepřípustné vady**
 +
 +Hmotnost nižší než 6,00 kg (neklasifikován)
  
 ======2. Tvar ====== ======2. Tvar ======
Řádek 45: Řádek 49:
 Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka.Má být ladná,na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená.V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky. Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka.Má být ladná,na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená.V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.
  
-__ +**Přípustné vady**
-přípustné vady__+
  
 -mírně vystouplé lopatky -mírně vystouplé lopatky
Řádek 58: Řádek 61:
 -mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou -mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou
  
-__nepřípustné vady__+**Nepřípustné vady**
  
 -silně vystouplé lopatky(výluka) -silně vystouplé lopatky(výluka)
Řádek 75: Řádek 78:
  Hrudní končetiny musejí být rovné,jejich nášlap má být tzv.“kočičí.Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné,chodidla těsně k tělu přilehlá,s polohou rovnoběžnou k tělu,kyčle mají těsně přiléhat k trupu.Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.  Hrudní končetiny musejí být rovné,jejich nášlap má být tzv.“kočičí.Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné,chodidla těsně k tělu přilehlá,s polohou rovnoběžnou k tělu,kyčle mají těsně přiléhat k trupu.Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.
  
- +**Přípustné vady**
-__přípustné vady__+
  
 -mírný prošlap hrudních končetin -mírný prošlap hrudních končetin
Řádek 84: Řádek 86:
 -poněkud křivé hrudní končetiny -poněkud křivé hrudní končetiny
  
- __nepřípustné vady__+ **Nepřípustné vady**
  
 -silný prošlap hrudních končetin (výluka) -silný prošlap hrudních končetin (výluka)
Řádek 114: Řádek 116:
 Pírko musí být rovné,vztyčené,přilehlé k tělu ve směru páteře. Pírko musí být rovné,vztyčené,přilehlé k tělu ve směru páteře.
  
-__přípustné vady__+**Přípustné vady**
  
 -vleklé pírko -vleklé pírko
Řádek 128: Řádek 130:
 -ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku -ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku
  
 +**Nepřípustné vady**
  
-__nepřípustné vady__ +-trvale jednostranně nesené šikmé pírko (výluka)
- +
--trvale jednostraně nesené šikmé pírko (výluka)+
  
 -velmi krátké pírko(neklasifikován) -velmi krátké pírko(neklasifikován)
  
--zhmožděné pírko s vyjimkami uvedenými v přípustných vadách(neklasifikován)+-zhmožděné pírko s výjimkami uvedenými v přípustných vadách(neklasifikován)
  
 -zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován) -zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován)
Řádek 152: Řádek 153:
 Kůže má pružně,avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka.Nemá nikde tvořit řasy,záhyby nebo převisy Kůže má pružně,avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka.Nemá nikde tvořit řasy,záhyby nebo převisy
  
-__přípustné vady__+**Přípustné vady**
  
 -volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka -volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka
Řádek 164: Řádek 165:
 -u samců velkých a středních plemen nepatrný náběh na lalůček -u samců velkých a středních plemen nepatrný náběh na lalůček
  
-__nepřípustné vady__+**Nepřípustné vady**
  
 -silně volná kůže na břiše,bocích a zadní partii(výluka) -silně volná kůže na břiše,bocích a zadní partii(výluka)
Řádek 172: Řádek 173:
 -kalhoty (výuka) -kalhoty (výuka)
  
--vysloveneně šikmý lalok (výluka)+-vysloveně šikmý lalok (výluka)
  
 - u samců všech plemen lalůček(výluka) - u samců všech plemen lalůček(výluka)
Řádek 181: Řádek 182:
 Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované.U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu. Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované.U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.
  
-__přípustné vady__+**Přípustné vady**
  
 -mírně vleklá varlata -mírně vleklá varlata
Řádek 187: Řádek 188:
 -mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje -mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje
  
- +**Nepřípustné vady**
-__nepřípustné vady__+
  
 -chybějící varle nebo varlata(výluka) -chybějící varle nebo varlata(výluka)
Řádek 209: Řádek 209:
 ======3. Typ ====== ======3. Typ ======
  
-Tělo je dlouhé a mohutné,válcovité se silnou kostrou.Postoj na silných vzpřímených,zeširoka postavených hrudních končetinách je polovysoký. Délka těla je 70cm a více,měří se však jen ve sporných případech.Hlava je silná,velká,u samců mírně klabonosá,u králic jemnější.Krk je mírně znatelný.Pírko je dlouhé a robustní.Uši jsou masité,se silným základem,u sebe nesené,dobře osrstěné,lžičkovitě otevřené s délkou 19 cm a více.+Tělo je dlouhé a mohutné,válcovité se silnou kostrou.Postoj na silných vzpřímených,zeširoka postavených hrudních končetinách je polovysoký. Délka těla je 70 cm a více,měří se však jen ve sporných případech.Hlava je silná,velká,u samců mírně klabonosá,u králic jemnější.Krk je mírně znatelný.Pírko je dlouhé a robustní.Uši jsou masité,se silným základem,u sebe nesené,dobře osrstěné,lžičkovitě otevřené s délkou 19 cm a více. 
 + 
 +**Přípustné vady** 
 + 
 +**Nepřípustné vady**
  
 ======4. Srst ====== ======4. Srst ======
Řádek 215: Řádek 219:
 Srst je hustá v podsadě,se stejnoměrnými výraznými pesíky.Délka krycího chlupu je 3-4 cm. Srst je hustá v podsadě,se stejnoměrnými výraznými pesíky.Délka krycího chlupu je 3-4 cm.
  
 +
 +**Přípustné vady**
 +
 +**Nepřípustné vady**
 ======5. Barva krycího chlupu ====== ======5. Barva krycího chlupu ======
  
Řádek 386: Řádek 394:
 K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu. K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.
  
-Uši musejí být řádně vyčištěné,prosté ušního mazu.Do této pozice patří tenké znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst.Drápy králíka musejí být zkráceny tak,aby nepřesahovaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění.Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu.Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele,nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči,prachu nebo z výběhu se trestá v páté respk. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování.jak o tom hovoří registrační řád.V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě.Pokud je tetování zcela nečitelné,zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku,připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“.Drobné závady v tetování,např.převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“.V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří,zvíře je neklasifikováno.Zjistí-li posuzovatel,že totování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka,daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče,resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.+Uši musejí být řádně vyčištěné,prosté ušního mazu.Do této pozice patří tenké znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst.Drápy králíka musejí být zkráceny tak,aby nepřesahovaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění.Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu.Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele,nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči,prachu nebo z výběhu se trestá v páté respk. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování.jak o tom hovoří registrační řád.V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě.Pokud je tetování zcela nečitelné,zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku,připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“.Drobné závady v tetování,např.převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“.V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří,zvíře je neklasifikováno.Zjistí-li posuzovatel,že tetování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka,daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče,resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.
  
-Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku.Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakkažlivým) a chorobám dědičným.Přesnou diagnozu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.+Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku.Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakažlivým) a chorobám dědičným.Přesnou diagnozu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.
  
 Všeobecně platí pro posuzovatele Všeobecně platí pro posuzovatele
belgicky_obr.1445851713.txt.gz · Poslední úprava: 2015/10/26 10:28 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki