Belgický obr (BO)

Deutsche Riesen

Vznik plemene

Belgičáci u nás

Zbarvení

-divoce zbarvený (div)

-železitý (žel)

-žlutý (ž)

-modře divoce zabarvený (divm)

-černý (č)

-železitě černý (č)

-modrý (m)

-havanovitý (hav)

-činčilový (či)

1. Hmotnost

Ideální 7,00 kg a více

mesicni_prirustky_bo.pdf

Nepřípustné vady

Hmotnost nižší než 6,00 kg (neklasifikován)

2. Tvar

požadavky udávají-tvarové požadavky na jednotlivé části těla králíka. V této pozici se posuzují kriteria:

a) průběh hřbetní linie

Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka.Má být ladná,na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená.V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

Přípustné vady

-mírně vystouplé lopatky

-mírně prohnutý hřbet

-náběh na kapří hřbet

-náběh na sraženou záď

-mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou

Nepřípustné vady

-silně vystouplé lopatky(výluka)

-silně prohnutý hřbet (výluka)

-vysloveně kapří hřbet (výluka)

-vysloveně sražená záď (výluka)

-deformace páteře (výluka)

b) poloha končetin

Hrudní končetiny musejí být rovné,jejich nášlap má být tzv.“kočičí.Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné,chodidla těsně k tělu přilehlá,s polohou rovnoběžnou k tělu,kyčle mají těsně přiléhat k trupu.Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.

Přípustné vady

-mírný prošlap hrudních končetin

-náběh na kravský postoj pánevních končetin(chodidla nejsou rovnoběžná s trupem,mírně odstouplé kyčle)

-poněkud křivé hrudní končetiny

Nepřípustné vady

-silný prošlap hrudních končetin (výluka)

-vysloveně křivé hrudní končetiny(výluka)

-vysloveně vybočený postoj pánevních končetin(výluka)

-silně vystouplé kyčle(výluka)

-sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)

-vybočený postoj hrudních končetin(výluka)

-křivý prst (výluka)

-zlomený prst na kterékoliv končetině(neklasifikován)

-chybějící dráp(neklasifikován)

-zlomená končetina(neklasifikován)

-prokazatelně křivá končetina hrudní i pánevní(výluka)

c) poloha pírka

Pírko musí být rovné,vztyčené,přilehlé k tělu ve směru páteře.

Přípustné vady

-vleklé pírko

-hravé pírko

-poněkud kratší,avšak nedeformované

-zčásti nehybné(drátěné),ale rovné pírko

-zčásti měkké(neovladatelné),avšak rovné pírko

-ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku

Nepřípustné vady

-trvale jednostranně nesené šikmé pírko (výluka)

-velmi krátké pírko(neklasifikován)

-zhmožděné pírko s výjimkami uvedenými v přípustných vadách(neklasifikován)

-zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován)

-křivé pírko(výluka)

-zlomené,křivě srostlé pírko(neklasifikován)

-chybějící pírko(výluka)

d) kůže králíka

Kůže má pružně,avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka.Nemá nikde tvořit řasy,záhyby nebo převisy

Přípustné vady

-volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka

-u samic velkých a středních plemen nepatrně šikmý lalok

-u samic velkých a středních plemen lalůček,menší i výraznější lalok

-větší oříšek u samců velkých a středních plemen

-u samců velkých a středních plemen nepatrný náběh na lalůček

Nepřípustné vady

-silně volná kůže na břiše,bocích a zadní partii(výluka)

-dvojitý lalok u všech plemen(výluka)

-kalhoty (výuka)

-vysloveně šikmý lalok (výluka)

- u samců všech plemen lalůček(výluka)

e) vnější pohlavní orgány

Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované.U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.

Přípustné vady

-mírně vleklá varlata

-mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje

Nepřípustné vady

-chybějící varle nebo varlata(výluka)

-chybějící šourek (výluka)

-vysloveně vleklá varlata-vysloveně ochablý šourek (výluka)

-dvojpohlavnost(výluka)

-rozštěp pyje,sahající přes polovinu délky pyje (výluka)

-deformace vnějších pohlavních orgánů samic (výluka)

-veškeré ostatní deformace a naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)

3. Typ

Tělo je dlouhé a mohutné,válcovité se silnou kostrou.Postoj na silných vzpřímených,zeširoka postavených hrudních končetinách je polovysoký. Délka těla je 70 cm a více,měří se však jen ve sporných případech.Hlava je silná,velká,u samců mírně klabonosá,u králic jemnější.Krk je mírně znatelný.Pírko je dlouhé a robustní.Uši jsou masité,se silným základem,u sebe nesené,dobře osrstěné,lžičkovitě otevřené s délkou 19 cm a více.

Přípustné vady

Nepřípustné vady

4. Srst

Srst je hustá v podsadě,se stejnoměrnými výraznými pesíky.Délka krycího chlupu je 3-4 cm.

Přípustné vady

Nepřípustné vady

5. Barva krycího chlupu

Světle divoce zbarvený

jde o nejsvětlejší z divokých barevných rázů.Krycí chlup,tvoří tzv.stínování (housenkování),se skládá z černých a nahnědle žlutých konečků chlupů,přičemž nahnědle žluté silně převládají.Krycí barva na břiše,vnitřní strany končetin a skráňová obruba jsou bílé. Zátylkový klín a skvrny u pohlaví jsou výrazně nahnědle červené.Uši jsou černě lemované,pírko je na povrchu tmavé,na spodině bílé.Barva očí je hnědá,drápy tmavě rohovité.

Středně divoce zbarvený

Krycí chlup je tvořen černými a nahnědle žlutými konečky chlupů,přičemž oboje jsou zastoupeny přibližně stejným dílem.Ostatní jako u světle divoce zbarvených.

Tmavě divoce zbarvený

Krycí chlup je tvořen černými a tmavošedými konečky chlupů,přičemž oboje jsou zastoupeny přibližně stejným dílem. Zátylkový klín je jen naznačen.Divoké znaky jsou o něco světlejší než barva krycího chlupu na povrchu těla.Ostatní jako u světle divoce zbarvených.

Železitý

Krycí chlup je tvořen černými a žlutými konečky chlupů,přičemž černé mírně převládají. Zátylkový klín je naznačen jen velmi slabě.Divoké znaky jsou téměř neznatelné,tmavošedé až načernalé.Povrch pírka velmi tmavý až černý.Oči jsou tmavěhnědé, drápy tmavě rohovité až černé.

Žlutý

Barva krycího chlupu je žlutočervená,žlutý odstín má přednost.Oční kroužky,skráňová obruba,vnitřní strany končetin,břicho a spodina pírka jsou světle krémové.Skvrny u pohlaví jsou výrazně bledě červené.Žlutočervená barva se má stejnoměrně rozkládat po celém těle včetně hlavy,uší a končetin.Oči jsou hnědé,drápy tmavě rohovité.

Modře divoce zbarvený

Barva krycího chlupu odpovídá barvě modře divoce zbarveného králíka.Šedobílé a tmavé konečky pesíků tvoří typické jemné perlování zvané též pepř a sůl.Podle vzájemného početního poměru se vyskytují odstíny:světlý,střední a tmavý.Přednost se dává světlejšímu a střednímu odstínu.Barva krycího chlupu i perlování by měla být po celém těle stejnoměrně rozloženy.Jen oční kroužky,skráňová obruba,prsa a končetiny jsou o něco světlejší.Klín v zátylku má být malý a nahnědlý.Barva břicha vnitřích končetin a spodiny pírka je bílá,šedobílá až světle modrošedá.Barva očí je šedomodrá s příhlédnutím k vyšší hmotnosti.

Černý a železitě černý

Barva krycího chlupu je sytě černá s mírným leskem.Rozprostírá se stejnoměrně po celém těle včetně hlavy,uší a končetin.Břicho je matnější.Barva očí tmavohnědá,barva drápů tmavě rohovitá.

Modrý

Barva krycího chlupu představuje lesklou,sytou,tmavou modř.Tato modrá barva se stejnoměrně rozkládá po celém těle včetně uší,hlavy,končetin. Na břiše je nepatrně matnější.Oči jsou modrošedé,drápy tmavě rohovité.

Havanovitý

Barva krycího chlupu je na celém těle sytě tmavohnědá,lesklá.Břicho je poněkud matnější.Zvláštní důraz klademe na stejnoměrnost zbarvení,bez odstínových odchylek na různých částech těla.Oči jsou tmavohnědé se světýlkující panenkou.Drápy jsou tmavě rohovité.

Činčilový

Krycí barva je popelavě šedá s namodralým nádechem a s černými konečky pesíků,které jsou zejména na hřbetě vločkovitě seskupené.Toto vločkovité seskupení tvoří tzv.stínování nebo také housenkování. Pod krycím chlupem je asi 3 mm široký černý proužek,který prosvítá ke krycí barvě,Krycí barva má být po celém těle stejnoměrně rozložena včetně prsou a končetin.Na bocích má krycí barva zasahovat co nejhlouběji.Uši jsou černě lemované,zátylkový klín je malý,šedobílý.Pírko je na povrchu černé promísené šedobílými chloupky.Veškeré divoké znaky jsou bílé až šedobílé.Oči jsou tmavohnědé,drápy tmavě rohovité až černohnědé.

Přípustné vady

-nestejnoměrné nebo méně výrazné stínování

-světlejší boky a kyčle

-světlejší pásky na hrudních končetinách

-světlejší prsa

-světlejší končetiny

-ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla

-menší odchylky od stanovené barvy očí a drápů.Tyto odchylky mohou být jen odstínové

-u železitého rázu světlejší povrch pírka a výrazný zátylkový klín

Nepřípustné vady

-silné promísení krycího chlupu bílými chloupky(výluka)

-skupiny bílých chloupků(výluka)

-zcela chybějící stínování (výluka)

-bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži(výluka)

-zcela černá hlava u železitých králíků(výluka)

-bílý dráp a jinak zbarvené oči(výluka)

-u ostatních barevných rázů jsou nepřístupné vady shodné odpovídajícím plemenům

6. Barva podsady a mezibarva

Světle divoce zbarvený

Podsada je modrá,ostře ohraničená,mezibarva je rezavě hnědočervená,široká a výrazná.

Středně divoce zbarvený

Podsad je modrá,mezibarva o něco méně široká než u světle divoce zbarvených a také o slabší výraznosti hnědočervené barvy.

Tmavě divoce zbarvený

Podsada tmavomodrá,mezibarva je slabě naznačena bez ostrého ohraničení a bez výraznosti.

Železitý

Podsad po celém těle tmavě modrošedá. Mezibarva je jen velmi slabě naznačena zcela bez přesnějšího ohraničení a zcela bez výraznosti.

Žlutý

Barva podsady je nepatrně světlejší než barva krycího chlupu,sahá až ke kůži.Barva podsady na břiše může být slonovinová,na spodině pírka i bílá.

Modře divoce zbarvený

Podsada je šedomodrá a zaujímá asi 2/3 délky srsti.Nad podsadou je užší proužek červenohnědé mezibarvy,která není příliš výrazná ani ostře ohraničená.Podsad na břiše je šedomodrá

Černý a železitě černý

Podsada je intenzivně tmavomodrá bez ojedinělých bílých chloupků.

Modrý

Barva podsady je o něco světlejší než barva krycího chlupu,přesto je sytá,prostá ojedinělých bílých chloupků.

Havanovitý

Podsada je sytě modrá,zasahující až ke kůži,je bez bílých nebo jinobarevných chloupků.

Přípustné vady

- poněkud světlejší podsada

- ojedinělé bílé chloupky v podsadě

- úzký proužek u kůže

Nepřípustné vady

-podsada silně prostoupena bílými chloupky (výluka)

-velmi světlá až bělavá podsada (výluka)

-širší světlý až bělavý proužek u kůže (výluka)

Činčilový

Podsada je na celém těle včetně břicha sytě tmavě modrá a zaujímá asi 2/3 délky chlupu.Pod podsadou je asi 7 mm široký šedobílý až bílý proužek,kterému říkáme mezibarva. Je ostře ohraničen od podsady i vůči černému proužku pod krycím chlupem.

Přípustné vady

-světlejší podsada

-ojedinělé bílé chloupky v podsadě

-slabší šířka a menší výraznost mezibarvy

-u železitých světlejší podsada a výraznější nahnědlá mezibarva

- u ostatních jsou přípustné vady shodné k odpovídajícím plemenům

Nepřípustné vady

-u žel a div.zbar. velmi světlá podsada(výluka)

-jinak zbarvená podsada(výluka)

-podsada silně promísená bílými chloupky (výluka)

-zcela chybějící mezibarva u světle a středně i tmavě div.zbarv.(výluka)

-u ostatních barevných rázů jsou nepřípustné vady shodné odpovídajícím plemenům

7.Péče a zdraví

K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.

Uši musejí být řádně vyčištěné,prosté ušního mazu.Do této pozice patří tenké znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst.Drápy králíka musejí být zkráceny tak,aby nepřesahovaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění.Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu.Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele,nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči,prachu nebo z výběhu se trestá v páté respk. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování.jak o tom hovoří registrační řád.V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě.Pokud je tetování zcela nečitelné,zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku,připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“.Drobné závady v tetování,např.převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“.V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří,zvíře je neklasifikováno.Zjistí-li posuzovatel,že tetování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka,daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče,resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.

Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku.Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakažlivým) a chorobám dědičným.Přesnou diagnozu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.

Všeobecně platí pro posuzovatele

-mírně slzící oko poznamenat do oceňovacího lístku a zvíře klasifikovat

-silně slzící oko nebo oči“neklasifikován“,po event.vyléčení chovu schopen,

-ušní svrab:“neklasifikován“ po vyléčení chovu schopen,zvíře ihned odstranit z výstavy

-cizopasníci vnější i vnitřní “neklasifikován“ zvíře ihned odstranit z výstavy

-infekční rýma nebo podezření na rýmu: neklasifikován zvíře ihned odstranit z výstavy

-nadmutí:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-padoucnice: „výluka“

-poruchy neurologické(ochrnutí,třesavka apod.) „výluka“

-rybí oko „výluka“

-oční zákal „výluka“

-chorobně vypouklé oko „výluka“

-vpadlé oko: „výuka“

-výrůstky na očích: „výluka“

-tzv.třetí víčko:„výluka“

-jiné deformace očí:„výluka“

-zduřelé pohlaví(event.syfilis):„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-otevřené rány všeho druhu:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-deformace kostry:„výluka“

-přerůstání zubů:„Výluka“

-hnisavé nádory,pokud nejsou příznakem myxomatózy:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.

-zjevné příznaky myxomatózy:„výluka“zvíře odstranit z výstavy

-katar horních cest dýchacích:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen

-otlaky,tj.menší holá místa na chodidlech hrudních a pánevních končetin,pokud nejsou otevřené:poznamenat na oceňovací lístek a zvíře klasifikovat bez nároku na udělení cen.

-otlaky otevřené:„výluka“

-slepota„výluka“

-kýla:„neklasifikován“

-zhojená poranění kdekoliv na těle(mimo pírko)která zhoršují celkový dojem zvířete„neklasifikován“

Při všech ostatních příznacích chorob,platí výrok „neklasifikován“ s uvedením příznaků

Zdroj

Ing.Josef Zadina-Vzorník králíků

belgicky_obr.txt · Poslední úprava: 2018/12/06 09:01 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki