Angora ( A)

D:Angora

Vznik plemene

Angory u nás

Barevné rázy

- bílá červenooká (Abčo)

- bílá modrooká (Abmo)

- černá (Ač)

- s černou ruskou kresbou (ARč)

- modrá (Am)

Hmotnost

Ideální hmotnost je 3,50 -5,00 kg

Nepřípustné vady

Hmotnost nižší než 3,00 kg a vyšší než 5,00 kg ( neklasifikován)

Tvar

Při zjišťování tvaru zvířete je nutné celé tělo dokonale prohmatat,zvláště pokud jde o kůži králíka a hřbetní linii,neboť dlohý vlas zakrývá tvarové nedostatky.

požadavky udávají-tvarové požadavky na jednotlivé části těla králíka. V této pozici se posuzují kriteria:

a) průběh hřbetní linie

Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka.Má být ladná,na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená.V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

přípustné vady

-mírně vystouplé lopatky

-mírně prohnutý hřbet

-náběh na kapří hřbet

-náběh na sraženou záď

-mírné nebo výrazné hrboly kyčelních kostí převyšující kost křížovou

nepřípustné vady

-silně vystouplé lopatky(výluka)

-silně prohnutý hřbet (výluka)

-vysloveně kapří hřbet (výluka)

-vysloveně sražená záď (výluka)

-deformace páteře (výluka)

b) poloha končetin

Hrudní končetiny musejí být rovné,jejich nášlap má být tzv.“kočičí.Délka a síla hrudních končetin jsou součástí „typu“.Pánevní končetiny musejí být rovné,chodidla těsně k tělu přilehlá,s polohou rovnoběžnou k tělu,kyčle mají těsně přiléhat k trupu.Při správné poloze všech končetin by se břišní linie neměla u velké většiny plemen dotýkat podlahy.

přípustné vady

-mírný prošlap hrudních končetin

-náběh na kravský postoj pánevních končetin(chodidla nejsou rovnoběžná s trupem,mírně odstouplé kyčle)

-poněkud křivé hrudní končetiny

nepřípustné vady

-silný prošlap hrudních končetin (výluka)

-vysloveně křivé hrudní končetiny(výluka)

-vysloveně vybočený postoj pánevních končetin(výluka)

-silně vystouplé kyčle(výluka)

-sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)

-vybočený postoj hrudních končetin(výluka)

-křivý prst (výluka)

-zlomený prst na kterékoliv končetině(neklasifikován)

-chybějící dráp(neklasifikován)

-zlomená končetina(neklasifikován)

-prokazatelně křivá končetina hrudní i pánevní(výluka)

c) poloha pírka

Pírko musí být rovné,vztyčené,přilehlé k tělu ve směru páteře.

přípustné vady

-vleklé pírko

-hravé pírko

-poněkud kratší,avšak nedeformované

-zčásti hehybné(drátěné),ale rovné pírko

-zčásti měkké(neovladatelné),avšak rovné pírko

-ojedinělé zbytnělé obratle(bulky) na jinak rovném pírku nepřípustné vady

-trvale jednostraně nesené šikmé pírko (výluka)

-velmi krátké pírko(neklasifikován)

-zhmožděné pírko s vijimkami uvedenými v připustných vadách(neklasifikován)

-zlomené pírko-po zlomení pohyblivé a nezhojené(neklasifikován)

-křivé pírko(výluka)

-zlomené,křivě srostlé pírko(neklasifikován)

-chybějící pírko(výluka)

d) kůže králíka

Kůže má pružně,avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka.Nemá nikde tvořit řasy,záhyby nebo převisy

přípustné vady

-volnější kůže na kterékoliv partii těla králíka

-u samic velkých a středních plemen nepatrně šikmý lalok

-u samic velkých a středních plemen lalůček,menší i výraznější lalok

-větší oříšek u samců velkých a středních plemen

-u samců velkých astředních plemen nepatrný náběh na lalůček

nepřípustné vady

-silně volná kůže na břiše,bocích a zadní partii(výluka)

-dvojitý lalok u všech plemen(výluka)

-kalhoty (výuka)

-vyslověneně šikmý lalok (výluka)

- u samců všech plemen lalůček(výluka)

e) vnější pohlavní orgány

Vnější pohlavní orgány mají být výrazné a nedeformované.U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.

přípustné vady

-mírně vleklá varlata

-mírný rožtěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje nepřípustné vady

-chybějící varle nebo varlata(výluka)

-chybějící šourek (výluka)

-vysloveně vleklá varlata-vysloveně ochablý šourek (výluka)

-dvojpohlavnost(výluka)

-rožtěp pyje,sahající přes polovinu délky pyje (výluka)

-deformace vnějších pohlavních orgánů samic (výluka)

-veškeré ostatní deformace a naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)

Typ,plemenné znaky

Typ je velmi mírně protažený,válcovitý s dobrými vzájemnými proporcemi.Končetiny jsou silné,středně dlohé,avšak pro bohaté osrstění připadají mohutnější a kratší než u plemen s normální srstí.Krátká a dobře zakulacená hlava je připojena těsně k trupu.Uši jsou masité,vzpřímené a hustě osrstěné.Jejich délka je 11-12 cm.Plemenné znaky podtrhují krásu angory. K nim patří mohutné obrostlé uši a to po celé jejich délce.Tento znak se nazývá praporky.Dále sem patří zvlášť dlouhá srst na čele zvaná čelenka.Dlouhá srst na skráních se nazývá licousy. Bačkory označují mohutné a dlouhé osrstění hrudních a pánevních končetin.Všechny plemenné znaky mají být velmi husté.

Přípustné vady

Mírné odchylky od požadováného typu.Mírně rozskleslé uši,slabší s mírnýmmi odchylkami stanovené délky

Nepřípustné vady

Výrazné odchylky od požadovaného typu.

- Uši delší než 14 cm a kratší než 9 cm (měřeno bez vlny na koncí uší) - výluka

- Zcela cybějící některý olemenný znak - výluka

Hustota srsti a vyrovnanost,množství a délka srsti

Rouno má být mimořádně husté.Při rozfouknutí nemá být kůže téměř viditelná.Délka srsti měřená na hřbetě dosahuje asi 6 cm.Je ve stejné hustotě a délce stejnoměrně rozložená po celém těle.

Přípustné vady

Řidší srst.Nevyrovnaná délka srsti a její hustota na různých částech těla.Malá holá místa či menší poruchy v růstu srsti.

Nepřípustné vady

- Výrazně řídká srst - výluka

- Srst kratší než 4 cm - neklasifikován

- Výrazně nestejnoměrná délka či hustota srsti na různých částech těla - výluka

- Výrazná holá místa,která nelze přikrýt okolní srstí - neklasifikován

- Výrazná místa s porucou růstu srsti - výluka

Struktura srsti

Srst,která se skládá s podsady.polopesíků a pesíků,vykazuje silnou,zdravou strukturu bez sklonů k plstnatění.Podsadové chlupy silně převládají,jsou hedvábně měkké,obloučkované o vysokém lesku. Polopesíky jsou přechodným typem mezi podsadovými chlupy a pesíky.Přesahují podsadu,jsou tvořeny méně zvlněnými chlupy, jsou zakončeny silnější a nezvlněnou špičkou.Pesíky jsou v naprosté memšině k předcházejícím typům chlupu.Jsou tvořeny poněkud silnějším rovným vlasem,tvrdší špičkou a svou délkou předcházející typy přesahují.U samic je počet pesíků vyšší než u samců.

Přípustné vady

Mírné plstění srsti.Měkší struktura srsti,jakož i hrubší struktura.

Nepřípustné vady

- Výrazně měkčí srst - výluka

- Silné splstění kdekoliv na těle - výluka

- Chybějící obločkování podsadových chlupů - výluka

- Výrazně pesíkovatá srst hrubá - výluka

Barva

U bílých angor,které jsou dobrými vlnaři,má srst mírně slonovinovou barvu (až mírně nažloutlou)což je dáno mimořádnou hustotou srsti.Místa s kratší srstí jsou čistě bílá. U barevných angor odpovídá zbarvení krycího chlupu a podsady výchozím plemenům, s přihlédnutím k delšímu charakteru srsti. Oči jsou i bílých červenookých a s ruskou kresbou růžové s karminovou panenkou, u bílých modrookých světle modré s tmavší panenkou. U dalších barevných rázů odpovídají výchozímu plemenu.U bílých angor jsou drápy bílé, u angor s ruskou kresbou rohovité, u dalších barevných rázů odpovídají výchozímu plemenu.

Přípustné vady

Nažloutlá barva bílých angor a angor s ruskými znaky. Mírné znečištění srsti kdekoliv na těle. U barevných angor jsou vady shodné s vadami výchozích plemen,to platí i pro barvu kresby angory s ruskými znaky.

Nepřípustné vady

- u bílých angor a angor s ruskou kresbou silné znečištění srsti - neklasifikován

- výrazný žlutý nádech u bílých angor a angor s ruskou kresbou - výluka

- u barevných angor a angor s ruskými znaky nepřípustné vady odpovídající výchozím plemenům,ale s přihlédnutím ke struktuře srsti angor

Zdroj

Ing Josef Zadina-Vzorník králíků

angora.txt · Poslední úprava: 2013/03/24 07:47 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki